WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій - Курсова робота

Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій - Курсова робота

1 Теоретичне питання.

ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

1 Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

1. Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей (у зв'язку із втратою годувальника) та про відстрочку часу її призначення відповідно до Закону подається працівником(членом його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фону України у районах, містах і районах у містах через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі – посадова особа).

2. Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам ї членам їх сімей подається заявником особисто безпосередньо до органу, що призначає пенсію ,за місцем проживання (реєстрації) або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

У разі, якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною ,заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання(реєстрації).

3. Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за місцем проживання (реєстрації) , а при необхідності – його законним представником (батьки або опікун(піклувальник)) за місцем проживання (реєстрації) представника.

Заява про переведення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон, поновлення виплати раніше призначеної пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні тощо, подається пенсіонером (опікуном, піклувальником) особисто до органу, що призначає пенсію, за місце проживання (реєстрації).При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім'ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.

Заява про виплату недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера подається одержувачем до органів, що призначають пенсію за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера.

Заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної справи особи, яка потребує опіки (піклування), якій опікун (піклувальник) не призначений і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповідному закладі, надає адміністрація цього закладу.

Заява на запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається пенсіонером до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

Адміністрація установи ,де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цієї установи повідомлення про прибуття засудженого до установи та довідку установи із зазначенням реквізитів для перерахування пенсії.

4. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того, припинена робота на час звернення за пенсією чи продовжується.

5. Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший.

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штампелі місця відправлення заяви.

У разі, якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додані не всі докуументи, орган, що призначає пенсію,письмово повідомляє заявника про те, що документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання

додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, пенсія за згодою особи призначається, відновлюється за наявними документами. У подальшому при надходженні додаткових документів пенсія перераховується зі строків, передбачених пунктом четвертим статті 45 Закону.

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день отримання органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

6. Особам, які одержують пенсії від інших органів і набули право на пенсію, яка призначається органами пенсійного фонду, пенсія призначається з дня звернення з урахуванням пункту 5 цього Порядку. У такому самому порядку призначається пенсія відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" особам, які одержують пенсію призначену органами Пенсійного фонду, за іншими законами. При цьому виплата пенсії проводиться з урахуванням виплаченої пенсії за попереднім місцем отримання пенсії.

2. Документи, необхідні для призначення, перерахунку пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший

7. До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику або документ про його відсутність;

б) документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 №637 (да- лі – Порядок підтвердження наявного трудового стажу). За період роботи, починаючи з 01.01.2004,відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію (далі – відділ персоніфікованого обліку),додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку.

За період роботи до 01.01.91 на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, у тому числі за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. У разі відсутності таких даних надається довідка органів податкової адміністрації про розмір єдиного чи фіксованого податку у розрізі кожного місяця за весь період такої діяльності, а для особи, яка працювала на загальній системі оподаткування, надається довідка органів податкової адміністрації про розмір чистого доходу у розрізі кожного місяця за весь період такої діяльності;

в) довідка про заробітну плату особи (додаток 1) за період страхового стажу, а починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно із додатком 2.

Особи, яким пенсія призначається відповідно до міждержавних Договорів (Угод) в галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку згідно з додатком 1;

г) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

г') документи, що засвідчують особливий статус особи:

  • посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях (при призначенні пенсії згідно із абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

  • довідка медико-соціальної комісії (далі – МСЕК) про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно з абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

  • висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно із абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

  • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I группи –сліпим (при призначенні пенсії згідно із абзацом третім пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

  • документи закладу охорони про наявність відповідного захворювання: гіпофізарного нанізму (ліліпути), диспропорційні карлики (при призначенні пенсії згідно із абзацом другим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

  • посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, форма якої затверджена постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 № 122; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (при призначенні пенсії із використанням норм статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

  • документи про народження дитини та виховання її до восьмирічного (чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (при призначенні пенсії згідно із абзацами четвертим та п'ятим пункту 3 Прикінцевих положень Закону та пункту "ж" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення");


 
 

Цікаве

Загрузка...