WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі - Курсова робота

Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі - Курсова робота

Ціни – один з головних інструментів боротьби з конкурентами на ринку і забезпечення виживання фірми у довгостроковій перспективі.

Процес формування експортної ціни визначається тими ж завданнями і факторами, що й процес ціноутворення на внутрішньому ринку. Передусім ціна має забезпечити початкове входження на новий ринок, своєчасно мінятися відповідно до змін в умовах конкуренції та в загальному попиті на товари тощо.

Міжнародна економічна ситуація лише видозмінює ці завдання і форми їх здійснення, формуючи ціну.

Економічна політика національних урядів, міжнародних організацій, міждержавних об'єднань через субсидування експорту, маркетинг, урядові закупки, валютне регулювання дуже активно впливають на ціну товарів, її перегляд.

Що стосується встановлення цін на ряд товарів масового попиту, то тут мають застосовуватися ті ж підходи, що й при зміні початкової ціни, тобто на одні продукти ціна має забезпечити максимальну прибутковість за короткий строк, на інші – захистити ринок від вторгнення конкурентів, гарантувати збереження або розширення ринкової частки.

Згадані принципи ціноутворення своєрідно виявляються в цінах міжнародних монополій. Ще більш специфічним є встановлення трансферних цін, тобто цін, за якими підрозділи міжнародних корпорацій продають товари один одному.

На ціноутворення в сфері діяльності міжнародних корпорацій впливають такі фактори:

 • Цілі корпорації

 • Обсяг витрат

 • Ринкова ситуація і поведінка споживачів

 • Ринкова структура

 • Обмеження з боку зовнішнього середовища.

 • Цінова політика корпорацій значно відрізняється на ринках окремих держав.

Різноманітні фактори, що формують у кожній країні, регіоні трансферні ціни, можна класифікувати таким чином:

 • Ринкові умови в зарубіжній країні

 • Конкурентноздатність товару

 • Розумний прибуток для зарубіжного філіалу

 • Податкова система у власній національній економіці

 • Економічні умови в зарубіжній країні

 • Обмеження імпорту

 • Митні тарифи

 • Ціновий контроль

 • Оподаткування в зарубіжній країні

 • Режим валютних операцій.

Таким чином, узагальнюючи матеріал, що наведений у даній курсовій роботі, можна констатувати, що проблема ціноутворення в міжнародній торгівлі є досить актуальною на сьогодення.

Список використаної літератури

 1. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001, 670 с.

 2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М., Реверчук С.К. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. Київ: Видавничий дім "Альтернативи", 2001, 608 с.

 3. Воробйов Є.М., Гриценко А.А., Лісовицький В.М., Соболєв В.М. Економічна теорія. Харків, Київ: ТОВ "Карвін", 2003, 704 с.

 4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань . Київ: Вища школа, 2002, 543 с.

 5. Гіл Ч.В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001, 856 с.

 6. Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка. Київ: Видавничий центр "Академія", 2004, 512 с.

 7. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Київ: Вища школа- Знання, 1997, 743 с.

 8. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка). Тернопіль: ТАНГ - "Астон", 1998, 368 с.

 9. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Київ: Знання-Прес, 2002, 406 с.

 10. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент. Львів, Київ: Державний ун-т "Лвівська політехніка", Дакор, 2000, 260 с.

 11. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. Київ: Вікар, 2001, 477 с.

 12. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. Київ: МАУП, 2001, 152 с.

 13. Лищишин О. Основи ринкової економіки. Львів: Фонд Євразія в Україні, 1995, 450 с.

 14. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність . Київ: ЦУЛ, 2003, 376 с.

 15. Малуй О.О., Гриценко О.А., Гриценко Л.В., Дарнопих Г.Ю. Основи економічної теорії. Київ: Юрінком Інтер, 2003, 480 с.

 16. Мочерний С.В. . Економічна теорія. Київ: Видавничий центр "Академія", 2001, 656 с.

 17. Мочерний С.В. Політична економія. Київ: Знання-Прес, 2002, 687 с.

 18. Мочерний С.В., Устенко О.А., Фомішин С.В. Політична економія. Херсон: "Дніпро", 2002, 794 с.

 19. Мочерний С.В., Устенко О.А., ЧеботарС.І. Основи підприємницької діяльності. Київ: Видавничий центр "Академія", 2001, 280 с.

 20. Носаченко І.М. Зовнішньоекономічні аспекти ринкової економіки. Львів: Світ, 2000, 112 с.

 21. Рогач О.І., Філіпенко А.С., Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. Київ: Либідь, 2003, 784 с.

 22. Рогач О.І., Шнирков О.І. . Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки. Київ: ВЦ "Київський університет", 1999, 302 с.

 23. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Київ: Либідь, 1999, 288 с.

 24. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. Київ: Либідь, 1993, 247 с.

 25. Філіпенко А.С., Боринець С.Я., Вергун В.А. Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини. Київ: Либідь, 1992, 255 с.

 26. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Бутенко О.В. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. Київ: Либідь, 1992, 191 с.

 27. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. Київ: КНЕУ, 1998, 120 с.

 28. Червань В.П., Рум`янцев А.П., Романенко Л.Ф. Міжнародна економічна діяльність. Київ: Видавничий Дім "Слово", 2003, 280 с.

 29. Чухно А.Г. Еволюція ціноутворення на світовому ринку нафти // Проблеми економіки, №7, 2003р. – с.17-19

Додатки

Додаток 1

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c024d027d02040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00027d020000e4c7110072edc63080f316000c0200007d020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e00000001000400000000007c024c02200f0700040000002d010000030000000000

Додаток 2

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c024d027d02040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00027d020000e4c7110072edc63080f316000c0200007d020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e00000001000400000000007c024c02200f0700040000002d010000030000000000

Додаток 3 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c024d027d02040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00027d020000e4c7110072edc63080f316000c0200007d020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e00000001000400000000007c024c02200f0700040000002d010000030000000000

Додаток 4

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c024d027d02040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00027d020000e4c7110072edc63080f316000c0200007d020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e00000001000400000000007c024c02200f0700040000002d010000030000000000

Додаток 5

Еволюція формули ціноутворення на світовому ринку нафти

Періоди, хто встановлює ціну

Формула ціни

до 1947р. МНК

Ц сіф = Ц фоб/мз + Ф ф/мз

1947 – 1971 рр., МНК

1971 – 1986 рр., ОПЕК

Від заходу до нейтральної точки: Ц сіф = Ц фоб/мз + Ф р/мз

Від сходу до нейтральної точки: Ц сіф = Ц фоб/мз + Ф р/пз

Ц сіф = Ц фоб/опек-ооц + Ф р/опек

після 1986р., Біржа

Ц сіф = Біржові котування

Ц фоб (зустр.) = Ц сіф/бірж - Фр


 
 

Цікаве

Загрузка...