WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавств - Курсова робота

Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавств - Курсова робота

Всі додатки, які містять інформацію про діяльність платника податків, підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, які здійснили перевірку, та суб'єктом підприємницької діяльності, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи.

Акт документальної перевірки складається у двох примірниках та підписується посадовими особами органу державної податкової служби та інших контролюючих органів, які здійснювали перевірку, платником податків, а також, за їх наявності, відповідальними особами за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності.

Після підписання акта перевірки посадовими особами один його примірник (з додатками) передається суб'єкту підприємницької діяльності, про що на останній сторінці всіх примірників акта робиться відповідна відмітка платника податків про його одержання з зазначенням прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.

При відмові суб'єкта підприємницької діяльності від підпису, що підтверджує вручення йому акта перевірки, робиться відповідний запис в акті та один примірник акта перевірки направляється платнику податків з поштовим повідомленням про одержання. До другого примірника акта, що зберігається в органі державної податкової служби, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта адресату.

Другий примірник акта після реєстрації та прийняття за ним відповідного рішення передається до структурного підрозділу, у якому зберігається справа платника.

У разі відмови суб'єкта підприємницької діяльності від підписання акта перевірки службовими особами органу державної податкової служби складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови. Акт підписується не менш як трьома посадовими особами. При цьому, в акті необхідно зазначити про факт ознайомлення платника податків та, за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності зі змістом акта перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю суб'єкта підприємницької діяльності та порядком оскарження дій службових осіб органів державної податкової служби.

Акт документальної перевірки в день його підписання (складання акта відмови від підпису) реєструється структурним підрозділом, який провів перевірку (очолював перевірку), у спеціальному журналі.

Акт відмови від підписання акта перевірки після його складання реєструється в органі державної податкової служби у спеціальному журналі.

Журнали реєстрації актів структурного підрозділу (до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції) прошнуровуються, пронумеровуються та скріплюються печаткою органу державної податкової служби.

Термін зберігання в органах державної податкової служби актів документальних перевірок фінансово-господарської діяльності, зустрічних, повторних перевірок та актів переперевірок, а також інших матеріалів, доданих до них, що стосуються проведення перевірки, складає 5 років; фінансово-господарської діяльності підприємств з іноземними інвестиціями — 15 років.

Загальні висновки

Узагальнюючи результати дослідження даної теми, слід відзначити, що держава в особі вищих органів законодавчої та виконавчої влади, Президент України приділяють велику увагу вдосконаленню податкової справи, про що свідчить цілий ряд прийнятих ними нормативних актів.

Місяць тому Державна податкова адміністрація України затвердила новій Порядок оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства (наказ ДПА України від 10.08.2005 № 327). Цей порядок розроблений на виконання вимог Закону України від 12.01.05 № 2322-IV „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)", яким внесено зміни та доповнення до Закону України від 04.12.90 № 509-XII „Про державну податкову службу в Україні" для використання посадовими особами органів державної податкової служби при проведенні невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби.

Метою створення нового Порядку було приведення діючих нормативно-правових актів у відповідність до змін у законодавстві, зокрема, забезпечення єдиного порядку відображення результатів документальних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Із набуттям чинності законопроекту, було скасовано „Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами", що затверджений наказом ДПА України від 16.09.02 № 429 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.02 за № 1023/7311.

Особливістю нової редакції Порядку є норма, що передбачає визначення результатів перевірки та підписання акта, лише за умови обов'язкового врахування пояснень й зауважень посадових осіб суб'єкта господарювання після їх розгляду на засіданнях комісій по спірних питаннях. Це сприятиме уникненню конфліктних ситуацій при підписанні актів документальних перевірок, що дасть можливість зменшити загальну кількість скарг, що надходять до податкової служби від платників податків. У разі незгоди з результатами перевірки, викладеними в акті, за платником податків також залишатиметься право на оскарження. Заперечення до акта необхідно буде надати впродовж трьох днів від дня отримання акта перевірки.

Крім того, в новому Порядку більш детально викладено вимоги щодо оформлення матеріалів перевірки й підписання актів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових документальних перевірок, як посадовими особами суб'єкта господарювання, так і органу державної податкової служби. Визначено чіткий порядок вручення акта перевірки.

Використана література

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня.

 2. Про державну податкову службу в Україні. Закон України від 4 грудня 1990 року № 509-XII // www.rada.kiev.ua

 3. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98 // www.rada.kiev.ua

 4. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб`єктами підприємницької діяльності — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. Наказ Державної податкової адміністрації України від 16 вересня 2002 р. № 429 // Все про бухгалтерський облік, 2003, №4, С. 23

 5. Про затвердження змін та доповнень до Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб. Наказ Державної податкової адміністрації України від 1 квітня 2004 р. № 187 // Планета права, 25 мая 2004 годa, №35 (141)

 6. Про затвердження Змін до форми розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 10.02.2003 N 68. Наказ Державної податкової адміністрації України від 15.12.2003 № 599 // www.rada.kiev.ua

 7. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності — фізичними особами. Наказ Державної податкової адміністрації України від 11 червня 2004 р. №326 // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=7205371&cat_id =835961

 8. Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства. Наказ Державної податкової адміністрації України від 10.08.2005 № 327

 9. Про затвердження форм актів перевірок. Наказ Державної податкової адміністрації України від 31 січня 2003 р. № 50 // Все про бухгалтерський облік, 2003, № 27, С. 12.

 10. Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення. Наказ Державної податкової адміністрації України N 165 від 30.05.97 // www.rada.kiev.ua

 11. Про стан роботи з розгляду скарг (апеляцій) платників податків ДПА у Харківській області за І півріччя 2005 року // http://www.dpa.kharkov.ua/page1.php?topic=vapel

 12. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності — фізичними особами (із коментарем) // Дебет-Кредит, 2004, № 29.

 13. Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок. Додаток 7 до наказу ДПА України від 15.10.2004 № 599.

1 Про стан роботи з розгляду скарг (апеляцій) платників податків ДПА у Харківській області за І півріччя 2005 року // http://www.dpa.kharkov.ua/page1.php?topic=vapel


 
 

Цікаве

Загрузка...