WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавств - Курсова робота

Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавств - Курсова робота

— інформація про види діяльності, які здійснював суб'єкт господарювання за період, що перевірявся, та види діяльності, що підлягають ліцензуванню (номер і дата видачі ліцензії, назва органу, що видав ліцензію, терміни початку і закінчення дії ліцензії).

— дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням інформації щодо надання повідомлення про їх відкриття (закриття); наявність ліцензій НБУ у разі відкриття рахунку за межами України.

— інформація про попередню планову виїзну перевірку із зазначенням назви органу державної податкової служби, дати та номера акта перевірки, періоду перевірки (установлені порушення та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків).

— інформація про документи, які використані при даній перевірці, згруповані за типами (вказати період охоплення їх перевіркою та метод — суцільний, вибірковий).

— перелік комп'ютерних автоматизованих інформаційних систем, інформація яких використана під час перевірки (за необхідності).

— дані про наявність пільг, наданих відповідно до чинного законодавства (код пільги, на яку суму і на який податок отримано пільги з розбивкою за роками в межах звітних періодів, що перевіряються).

— інформація про перевірки інших суб'єктів господарювання з питань правових відносин з платником податків та підтвердження задекларованих ним показників, проведені за період, що перевіряється.

У разі, якщо при перевірці виявлено взаємовідносини із суб'єктами господарювання або фізичними особами — підприємцями, які припинили діяльність на підставі рішення суду, або договори, первинні документи яких визнано судом недійсними, то вчиняється відповідний запис.

Якщо суб'єкт господарювання протягом своєї діяльності мав від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (збитки) або незначні прибутки, заявляв до відшкодування з бюджету значні суми податку на додану вартість або при значних обсягах податкового зобов'язання та податкового кредиту відображав незначні суми податку на додану вартість до сплати, в обов'язковому порядку зазначаються обґрунтовані їх причини.

У разі встановлення в ході перевірок декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, в акті перевірки робиться відповідний запис, із зазначенням кількості податкових періодів та суми.

Відображення інформації про проведені суб'єктом господарюванням інвентаризації його основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.

Описова частина акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок складається таким чином.

Результати невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок групуються за окремими видами податків і зборів (обов'язкових платежів) та у розрізі податкових періодів.

За кожним відображеним в акті фактом порушення податкового законодавства необхідно:

— висвітлити показники, які відображаються суб'єктом господарювання у податковій та іншій звітності, та фактичні показники, виявлені у ході перевірки на підставі первинних документів податкового та бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання у розрізі періодів у грошових одиницях, передбачених звітністю;

— у разі виявлення розбіжностей чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті нормативно-правових актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків, в якому дане порушення здійснено, при цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень;

— зазначити первинний документ, на підставі якого вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку (навести кореспонденцію рахунків операцій), та інші докази, що достовірно підтверджують наявність факту порушення;

— у разі відсутності первинних документів або ненадання для перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт порушення, зазначити перелік цих документів. При цьому до акта перевірки додаються пояснення посадових осіб або інших працівників суб'єкта господарювання (у межах їх компетенції), що перевіряється, щодо відсутності первинних та інших документів;

— у разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, факти відмови відобразити в акті.

Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень податкового, валютного та іншого законодавства із зазначенням звітного періоду, до якого вони відносяться (назву, дату і номер документа, відповідно до якого здійснено операцію, суть операції, а також посилання на нормативно-правові акти, їх пункти і статті, положення яких порушені). Зазначені додатки повинні бути підписані перевіряючими, а також посадовими особами суб'єкта господарювання.

Не допускається відображення в акті перевірки необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень перевіряючими, які не мають підтверджених доказів, та різного роду висновків щодо дій посадових осіб суб'єкта господарювання.

У випадках відсутності податкового обліку або порушення порядку його ведення даний факт фіксується в описовій частині акта.

У разі, якщо невиїзною документальною, виїзною плановою чи позаплановою перевірками не встановлено порушень валютного законодавства, в описовій частині акта відображаються задекларовані показники та робиться відповідний запис щодо не встановлення порушень. При цьому, до акта перевірки додаються аналітичні таблиці, які підтверджують задекларовані показники.

Результати невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства оформляються аналогічно оформленню результатів перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства.

В описовій частині акту перевірки у розділі акту „Перевірка дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій" потрібно детально описувати стан виконання зовнішньоекономічних контрактів лише у випадку, встановлення факту порушення валютного законодавства, по наступних питаннях: порушення законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними, бартерними операціями та операціями по переробці давальницької сировини; порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів від 19.02.93 №15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю"; порушення порядку декларування валютних цінностей та майна, які знаходяться за межами України.

Разом з цим, у акті відображається наявність індивідуальних ліцензій (дозволів) НБУ, загальні обсяги здійсненних зовнішньоекономічних операцій та суми дебіторської заборгованості.

У разі проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктом підприємницької діяльності без порушень вимог валютного законодавства стан виконання по всіх контрактах за експортно-імпортними операціями, операціями з давальницькою сировиною, бартерними відображається в наведених додатках до акту, зокрема: додаток „Дані про виконання експортних контрактів"; додаток „Дані про виконання імпортних контрактів"; додаток „Дані про виконання бартерних контрактів"; додаток „Дані про виконання контрактів при переробці давальницької сировини на території України"; додаток „Дані про виконання контрактів при переробці давальницької сировини за межами України".

Крім того, ДПА України вважає за доцільне у пункті 3.1 розділу 3 Акту про результати документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства, форма якого затверджена Наказом ДПА України від 15.10.2004 № 599, окремо навести кількість експортних, імпортних контрактів, які було перевірено, а стан їх виконання відобразити в додатках до акту.

Аналогічно дані наводяться по бартерним (товарообмінним) контрактам та договорам по переробці давальницької сировини у зовнішньоекономічних відносинах.

У висновку відображається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень валютного законодавства з посиланням на підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів.

Виявлені порушення валютного законодавства відображаються у розрізі зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

В акті не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення.

У разі вилучення у ході перевірки копій документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із відображенням підстав для вилучення.

Відображається кількість складених примірників акта перевірки та відмітка про вручення одного примірника посадовим особам суб'єкта господарювання.

До акта документальної перевірки мають додаватися наступні інформативні додатки: план перевірки суб'єкта підприємницької діяльності, затверджений керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби та підписаний начальником відділу (управління) працівника, що очолює перевірку; розрахунки донарахованих сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також розрахунки зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування, зменшення податкового кредиту за податком на додану вартість у розрізі податкових періодів; розрахунки пені за порушення вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності; пояснення платника податків, а також, за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької діяльності щодо виявлених порушень, надані в ході перевірки; інші матеріали, що підтверджують наявність фактів податкових та валютних порушень; матеріали (описи, відомості, протоколи, інвентаризаційний опис, акти хронометражів) про результати проведених в ході перевірки обстежень; постанова органу державної податкової служби про проведення вилучення документів, протокол вилучення і опис документів, які вилучені, якщо вилучення мало місце; відомості щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності; інші матеріали, що мають значення для прийняття повідомлення-рішення за результатами перевірки та подальших заходів щодо забезпечення повернення валютної виручки. У разі необхідності надаються копії форм звітності за період, що перевіряється.


 
 

Цікаве

Загрузка...