WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості розслідування проституції - Курсова робота

Особливості розслідування проституції - Курсова робота

небезпечний наслідок, про ту шкоду, яка зазнаки для винного настане для охоронюваних кримінальним законом відносин і яка, проте, є для нього бажаною.

Мотивом проституції є ряд обставин, які постійно та в однаковій мірі впливають на це. На мій погляд, вони можуть бути поділені на декілька груп, в кожній з котрих класифікуючою є якась одна найбільш характерна ознака причини. Наприклад така, яка характеризує економічну сутність соціальних відносин, принципи існування соціальних відносин або враховує біологічні чи психоемоційні особливості людини, її поведінки в особистому житті і їх вплив на формування соціальної поведінки громадян. Спробуємо розглянути їх більш детально стосовно проституції.

До факторів (чинників) економічного характеру, які можуть впливати на можливість існування проституції (економічні передумови), можна віднести такі, як незадовільний стан економічного розвитку суспільства, майнове розшарування населення, економічний зиск від заняття проституцією.

В умовах, коли держава не в змозі забезпечити нормального розвитку економічних відносин, коли постійно знижується рівень виробництва, зростає безробіття, розкручується інфляційна спіраль, коли значна частина населення не може законопослушним шляхом—робота, служба, навчання і таке інше — забезпечити свого добробуту, з'являється прошарок суспільства, який бачить вихід з цього становища в протиправній діяльності, в тому числі і занятті проституцією. При цьому для людини другорядними стають поняття моральності тих чи інших дій, нівелюються та змінюються моральні, духовні загальнолюдські цінності, вихолощується правовий аспект проблеми. Занепадом економіки та пов'язаним з цим духовним занепадом можна пояснити і існування так званої валютної проституції, коли наявність значних коштів у вільно конвертованій та національній валюті, високий рівень життя іноземців притягує до них осіб які стали на шлях

проституювання.

Заперечувати, що заняття проституцією—це безперспективна діяльність і що вона не приносить людині зиску — було б не зовсім правильно. Проведені нами у 1988—1990 рр. соціологічні дослідження серед осіб, що займаються проституцією, у Києві; Львові, Донецьку, Одесі, Ялті (кількість респондентів 237 осіб) дозволили визначити найбільш характерні спонуки такої діяльності, які прямо вказують на те, що проституювання надає повії можливість мати зиск від такої діяльності. Наприклад, дві з трьох опитаних повій вказали, що до проституювання їх підштовхнуло скрутне матеріальне становище, коли рівень існуючої заробітної платні не дозволяє забезпечити нормальне існування. Кожна четверта з них вказала на можливість отримати змогу користуватися додатковими матеріальними благами, мати вільні кошти на свої потреби, а кожна п'ята—на можливість стати матеріально незалежною від батьків, чоловіка. Інших родичів та значно покращити умови життя.

Але проституювання—це не тільки змога вирішити питання свого матеріального добробуту і одержання .прибутку, а й значні витрати, які йдуть на забезпечення можливості такої діяльності. Це оплата послуг лікарів, косметологів, відповідного одягу, косметики, способу життя і т. ін. Тому тривале заняття проституцією (рік і більше) призводить до того, що людина повністю стає залежною від такої діяльності. З кожним днем збільшуються витрати на забезпечення змоги проституювання, все меншою стає можливість самостійно покінчити з таким способом життя. Тим паче, що більшість новій не враховує того, що в їх діяльності дуже зацікавлені організовані злочинні угруповання. Встановлення контролю над діяльністю повій дозволяє їм отримувати значні прибутки як у вільно конвертованій, так і національній валюті, "відмивати" кошти, одержані від інших видів злочинної діяльності, використовувати повій для шантажування окремих скомпрометованих посадових осіб, а також для забезпечення вирішення

питань, пов'язаних з легальною економічною діяльністю і т. ін. Навіть якщо у повії .виникає бажання покінчити з таким способом життя, то здебільшого їй це не вдається. У рекетирів, сутенерів, утримувачів домів розпусти, звідників та інших осіб, які наживаються па проституції, завжди знайдуться різноманітні засоби, щоб примусити повію продовжувати свою діяльність. А тенденція примусового втягнення до проституювання в нашій державі з кожним днем стає все більш явною.

Проституція і організована злочинність тісно пов'язані між собою. Дуже часто кошти, одержані .від проституювання, використовуються для забезпечення біржових махінацій та спекуляцій, купівлі-продажу крадених цінностей, нелегального прального бізнесу, торгівлі наркотиками та вчинення деяких інших злочинних діянь . Тому майже у всьому світі зберігається тенденція до збільшення масштабів утягування злочинними організаціями людей у проституювання незалежно від їх віку, статі, національності, громадянства, соціального становища та матеріального стану окремих осіб . Залежність заняття проституцією від організованої злочинної діяльності —це одна з найбільш явних причин існування такого соціального явища.

Серед причин, .що сприяють існуванню проституції та втягнений в таку діяльність все нових і нових осіб, можна також назвати недоліки у вихованні особи, правовий та моральний нігілізм, негативний вплив оточення та ін.

Однак соціальні та економічні фактори не вичерпують кола причин, які породжують проституцію. В деяких випадках вони можуть не мати суттєвого значення для вирішення питання про заняття такою діяльністю. Наприклад, таке можливе у випадках потреби людини, в силу її фізіологічних особливостей, мати значну .кількість статевих контактів. Дуже часто це або бажання задовольнити статеві потреби в неприродній формі призводить до відмови від загальноприйнятих у суспільстві форм їх задоволення і стає

головною причиною розбещеності, ненормальності у сексуальних зносинах, в тому числі веде до заняття проституцією . Такі випадки не численні, та нехтувати ними не можна.

До проституювання людина приходить не зразу, одноразово, хоча і таке не можна виключати. Передумовою цього стає певний проміжок часу, коли під впливом економічних, соціальних чи біологічних факторів в особи формується внутрішнє переконання, готовність до такого роду діяльності. Цілком можливо, що особа, яка веде розбещений спосіб життя у сфері статевих відносин, так і не стає повією. Це цілком природно. Для того, щоб використовувати статеві зносили для заробітку засобів для життя, у людини повинні змінитися погляди на моральні цінності, вона має прийняти такий спосіб життя як єдино можливий для себе. Це трапляється, як правило, тоді, коли особа опиняється у скрутному становищі, безвиході. Для оточуючих це може і не здатися таким, бо кожна людина в силу своїх психологічних особливостей, виховання, освіти і такого іншого по-різному сприймає і оцінює одні й ті ж факти дійсності, а по цьому й обирає той чи інший шлях для вирішення своїх проблем. У деяких випадках їх вирішення вбачається тільки у можливості займатися проституцією. Поштовхом для прийняття такого рішення, як правило, стають емоційні стреси, байдуже відношення оточуючих до проблем цієї людини та ін.

Так, наприклад, причиною, яка спонукала до проституювання повії вказують таке: сімейні чвари та безладдя в між особових відносинах, аморальну поведінку родичів—більш ніж 50 % опитаних; нещасливе одруження та пов'язану з цим психологічну несумісність—близько 30%; психологічну неврівноваженість та необхідність вийти з емоційної кризи — близько 10%; потребу мати кошти для купівлі наркотичних речовин чи придбання алкогольних напоїв—близько 8%; удівство та труднощі одинокого життя, можливість виправити його таким чином на краще—близько 5%.

Тому, як здається, можна зробити висновок, що певний психічний стан особи, труднощі особистого життя і таке інше теж можуть виступати факторами, що сприяють поширенню проституції. При цьому вони стають тим каталізатором, який об'єднує усі негативні моменти, їх вплив на життя людини і реалізує направленість особи на аморальну, антигромадську діяльність, в тому числі і заняття проституцією.

На підставі викладеного можна дійти висновку, що однієї якоїсь головної причини, що штовхає людину до заняття проституцією, не існує. Вона стає можливою лише при збігові негативного впливу на особистість усіх негативних факторів, які є наслідком розвитку економічних та суспільних відносин, причин, що випливають з особистого життя людини, та її біологічних потреб.

Метою проституції є отримання за надання послуг сексуального характеру грошей, цінних паперів, коштовностей, або інших речей які представляють цінність для проститутки. Отриманий доход може бути для винної особи основним або додатковим джерелом існування.


 
 

Цікаве

Загрузка...