WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості розслідування проституції - Курсова робота

Особливості розслідування проституції - Курсова робота

членів організованої українсько-ізраїльської злочинної групи, яка займалась торгівлею українськими жінками з метою їх сексуальної експлуатації. У даній ситуації слідчий не мав правових підстав для проведення низки дій на території Ізраїлю, де мала місце подія злочину. Розслідування даної справи слідчим зупинено. Аналогічні ситуації мали місце при розслідування інших справ вказаної категорії. Вважаємо, що розслідування справ такої категорії буде значно ефективнішим та результативнішим, якщо їх досудове слідство проводитимуть не регіональні слідчі органи, а утворювані спеціалізовані слідчо-оперативні групи (бригади) при слідчому управлінні Генеральної прокуратури України для розслідування злочинів, вчинених організованими транснаціональними групами (організаціями) [32С.23].

Розслідування цих та інших кримінальних справ про злочини, вчинені організованими транснаціональними групами, значно ускладнюється у зв'язку з недосконалістю чинного кримінального, процесуального законодавства та деякими проблемами міжнародного співробітництва на підставі двосторонніх міждержавних угод. Відсутність низки міжнародних угод про надання допомоги у кримінальному судочинстві (зокрема, між Україною та державами Латинської Америки, Близького Сходу та ін.), приречує розслідування справ про злочини, пов'язані з торгівлею жінками, на односторонність, неповноту слідства або його зупинення, закриття справи.

Як свідчить слідча практика, органи досудового слідства України не завжди мають правові підстави для проведення слідчих дій на території окремих держав або для надання окремого доручення правоохоронним органам зарубіжних країн. Ці проблеми можуть бути вирішені шляхом удосконалення міждержавних зв'язків України з іншими державами, зокрема укладенням міжнародних угод про надання допомоги у кримінальних справах, типових відомчих договорів правоохоронних органів України з правоохоронними органами зарубіжних країн про обмін інформацією щодо діяльності організованих транснаціональних угруповань, взаємної правової

допомоги при проведенні окремих слідчих та оперативних дій тощо.

Своєчасність розслідування злочинів організованих транснаціональних груп залежить від подальшого реформування кримінального та процесуального законодавства, узгодження національного законодавства з модельним законом СНД "Про боротьбу з організованою злочинністю" Цей закон — єдиний законодавчий акт, в якому викладені як особливості організованої злочинності, так і загальні принципи та положення кримінального, кримінально-процесуального, оперативно-розшукового законодавства. Модельним законом урегульовані: поняття організованої злочинності, організованою групи, організованої спільності, банди, злочинної організації та визначені підстави кримінальної відповідальності за утворення цих злочинних формувань. Нормами даного закону визначені структура та обсяг повноважень спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, їх координація та форми взаємодії, в т.ч. міждержавні: перелік оперативно-розшукових заходів з використанням оперативно-розшукових систем, відео-аудіо запису, кіно і фотозйомки та інших технічних засобів.

Література:

 1. Баррі Джон " Катована домашня робітниця знаходить нове життя " // Майамі Геральд – 31 липня 1999 року.

 2. Бенетто Ясон "Тріади зацікавлюються британським секс – бізнесом" // Ingenengent – 11 серпня 1997 року.

 3. Борисова М. " Ловушка для золушек " // Аргументы и факты – №2, 1998 г.

 4. Блох И. История проституции. АСТ-Пресс, 1994г.

 5. Бранігін Вільям " Життя, що складається з виснаження, побиття та ізоляції " // Вашингтон Пост – січень 1999 року.

 6. Бранігін Вільям " Групи захисту прав людини вимагають дій на острові Сайран" // Вашингтон Пост – 4 травня 1999 року.

 7. Брюс Вільям " Із обвинувачення у справі банди, яка ввозила проституток " // Вашингтон Пост – 21 серпня 1999 року.

 8. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. — М., 2000.

 9. Гуторова Н.А. "Проблема кримінальної відповідальності за торгівлю жінками, вчинену організованими групами" // Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Спеціальний випуск.

 10. Джонсон Філіп " Тріади та мафія наживаються на нелегальних мігрантах "// Дейлі Телеграф – 27 листопада 1997 року.

 11. Довідник з проблеми запобігання торгівлі людьми. Випуск № 5. – К.: Ла Страда – Україна, 1999 р.

 12. Довідник з проблеми запобігання торгівлі людьми. Випуск № 6. – К.: Ла Страда – Україна, 1999 р.

 13. "Звіт на шостій сесії Комісії ООН з питань запобігання злочинності та кримінальної справедливості" – квітень 1997 р.

 14. Іващенко Н.Л., Джужа О.М. " Проблеми протидії секс бізнесу в Україні". – К.: - 1998 р.

 15. Internet http://www.utro.ru/articles/life/2001/02/16/ 20 ~ 45.shtml

 16. Кармазін Ю.А. Українське законодавство щодо боротьби з торгівлею жінками та шляхи його удосконалення. // Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Спеціальний випуск.

 17. Конституція України. – К., 1996.

 18. Кримінальний кодекс України. – К.: Юрінком, 2001. – 960 с.

 19. Кодекс про шлюб та сім'ю України. – К.: Юрінком, 1997. – 496 с.

 20. Кодекс про адміністративні правопорушення. – К.: Юрінком, 1997. – 480 с.

 21. Корецька Н. "ФБР розбиває злочинну групу, пов'язану з російською мафією" // Чикаго Дейлі Геральд – 19 вересня 1998 року.

 22. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. За ред. проф. Шепітька В.Ю. Харків.,1998.

 23. Кузьмин А.Г. " Этнографические очерки ". М – 1982 год.

 24. Левченко К.Б. Торгівля жінками в Україні – порушення прав людини // Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Спеціальний випуск.

 25. Левченко К.Б. "Механізми контролю за дотриманням прав жінок та досвід їх застосування на міжнародному та національному рівнях." Дотримання прав жінок та завдання правоохоронних органів України: Збірник наукових статей. Харків – Київ., 1999.

 26. Матеріали Всесвітньої конференції ООН. — Неаполь, 1994.

 27. Матеріали НЦБ Інтерполу в Україні.

 28. Мерсі Херст "Представник ООН має відвідати Гватемалу, щоб оцінити проблему продажу дітей" // Чикаго Дейлі Геральд – 14 липня 1999 року.

 29. Михайлов В.И., Ф е д о т о в А.В. Модельний закон СНГ "О борьбе с организованной преступностью" // Государство и право. — 1998. — № 2.

 30. Овчинский В.С. Основные транснациональные преступные организации и причини их возникновения / Колл., монография "Основы борьбы с организованной преступностью". — М., 1996.

 31. Проституция и преступность. - М.: Юридическая литература, 1991

 32. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Под ред. Лисиченко В.К. Киев.,1988.

 33. Старович 3. Судебная сексология. - М.: Юридическая литература, 1991

 34. Фокин Н. " Наташа "// Труд – 23 июля 1999 г.

 35. Фокін М. " Двоє визнали себе винними у справі незаконного вивезення мексиканької дитини" // Труд – 15 липня 1999 року.

 36. Чорнооченко С.І., Швець Д.В. "Деякі аспекти боротьби з торгівлею дітьми в Україні." Дотримання прав жінок та завдання правоохоронних органів України: Збірник наукових статей. Харків – Київ., 1999.


 
 

Цікаве

Загрузка...