WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості розслідування проституції - Курсова робота

Особливості розслідування проституції - Курсова робота

Для виробництва слідчого експерименту необхідна наявність одночасна трьох умов:

1) відтворення дій, обстановки й інших обставин преділеної події і здійснення при цьому необхідних досвідчених дій не повинне принижувати честі і достоїнства учасників слідчого експерименту і навколишніх, а також не повинно створювати небезпеки для їхнього здоров'я.

2) маються технічні й організаційні можливості для проведення даної слідчої дії (тобто в розпорядження слідчого можуть бути надані необхідні матеріали, інструменти, манекени) муляжі, мається можливість призупинити на визначений час виробничу діяльність або рух транспорту у визначеному місці і т.п.);

3) при проведенні даної слідчої дії можуть бути створені умови, аналогічні, адекватні або максимально наближені до тих, у яких реально відбувалася подія, обставини якої або показання яке варто перевірити або уточнити.

Якщо для проведення слідчого експерименту необхідне проникнення в житло, то потрібно отримати згоду проживаючих у ньому осіб.

Однією з умов, що забезпечують результативність слідчого експерименту, є його своєчасне проведення. Зволікання може привести до того, що проведення слідчого експерименту виявиться неможливим внаслідок зміни позиції особи, що виявила бажання відтворити визначені дії (обстановку або обставини визначеної події), або безповоротної зміни місця, де відбулася дія (подія) [54С.55].

Таким чином, слідчий експеримент є однією з найбільш трудомістких слідчих дій, тому його проведення виправдане лише в тому випадку, коли перевірку фактичних даних неможливо провести шляхом додаткових допитів, очних ставок, експертиз і інших слідчих дій.

Слідчий експеримент провадиться з обов'язковою участю понятих. При підборі понятих слідчий виходить зі складності змісту і складності оцінки одержуваних результатів. У разі потреби можуть запрошуватися поняті, що володіють визначеними професійними знаннями і фізичними даними.

У залежності від характеру дій, виконуваних у ході слідчого експерименту, у ньому можуть брати участь більш двох понятих (наприклад, при перевірці можливості чути постріл у різних місцях і т.п.).

У разі потреби у проведенні слідчого експерименту можуть брати участь підозрюваний, обвинувачуваний, потерпілий, свідок. Слідчий вправі запросити для участі у проведенні слідчого експерименту і фахівця.

Підозрюваний й обвинувачуваний є учасниками слідчого експерименту, якщо перевіряються їхні показання або перевіряється можливість здійснення ними яких-небудь дій. Якщо в справі до цього моменту бере участь захисник, то він також вправі бути присутнім при проведенні слідчого експерименту. Свідок і потерпілий беруть участь у проведенні слідчого експерименту з метою перевірки й уточнення їхніх показань про обставини, що мають значення для правильного вирішення кримінальної справи, а також в інших випадках по розсуду слідчого [37С.26].

Підозрюваний, обвинувачуваний, свідок і потерпілий можуть брати участь у проведенні слідчого експерименту тільки на добровільній основі, тому що законом не передбачена їхня відповідальність за відмовлення від участі в даній слідчій дії. Таким чином, якщо названі суб'єкти карного процесу відмовляються брати участь у перевірці можливості здійсненняними визначених дій, то проведення слідчого експерименту або недоцільно, або неможливо.

Іноді в літературі висловлюються рекомендації викликати в подібних випадках дублерів. У цьому зв'язку варто мати на увазі, що виконання "дублером" визначеної дії або визначених дій (наприклад, проникнення в квартиру через кватирку і т.п.) свідчить лише про принципову можливість їх здійснення, але не є доказом того, що обвинувачуваний (підозрюваний) зробив дану дію.

Фахівець бере участь у проведенні слідчого експерименту в тих випадках, коли слідчому й іншим учасникам слідчого експерименту необхідні роз'яснення про природу й обставини події, що перевіряється, або коли необхідно підготувати і провести експериментальні дії, точно і повно зафіксувати хід і результати слідчого експерименту з використанням складних науково-технічних засобів.

Для участі у проведенні слідчого експерименту можуть залучатися представники громадськості, що за дорученням слідчого виконують визначені дії.

Для надання сприяння у проведенні слідчого експерименту і для охорони місця його проведення слідчим залучаються співробітники органів дізнання (головним чином, міліції).

У ході підготовки до проведення слідчого експерименту слідчий повинний виконати ряд заходів, що мають організаційно-технічний характер.

1. Визначити коло учасників слідчого експерименту і вжити заходів до їх явки. У цьому зв'язку необхідно вирішити питання про участь у проведенні слідчого експерименту і забезпечити явку в призначений час підозрюваного, обвинувачуваного, потерпілого, свідка, перекладача, фахівця, співробітників органа дізнання, представників громадськості (понятих і осіб, яким доручається проведення визначених дій),

У випадку заяви експертом клопотання про участь у проведенні слідчого експерименту слідчий повинний повідомити йому про час і місце проведення слідчого експерименту.

2. Визначити місце і час проведення слідчого експерименту. При визначенні місця і часу проведення слідчого експерименту необхідно виходити з того, що умови, у яких проводиться експеримент, повинні бути максимально наближені до умов, у яких відбувалася подія, що перевіряється. Тому слідчий експеримент по перевірці можливості сприймати особою розслідувану подію (або його частину) або виконати визначені дії у визначених умовах проводиться на тому же місці, де відбувалася подія, що перевіряється. Навіть якщо слідчий експеримент у принципі може бути проведений в іншому місці, то варто враховувати, що відтворення дій на тому ж самому місці сприяє пожвавленню асоціативних зв'язків, кращому пригадуванню істотних обставин події злочину.

Слідчий експеримент, спрямований на перевірку можливості здійснення особою визначених дій безвідносно до визначеного місця, може проводитися в кабінеті слідчого або в іншому місці, обумовленому слідчим з урахуванням конкретних обставин справи.

Вирішуючи питання про місце проведення слідчого експерименту, необхідно враховувати реальну можливість призупинити в разі потреби виробничу діяльність або рух транспорту.

При виборі місця проведення слідчого експерименту варто враховувати, що в ряді випадків він зв'язаний з демонстрацією способу здійснення злочину і що відтворення подібних дій у місці, де можуть бути сторонні, не відповідає вимогам моралі [15С.37].

Час проведення слідчого експерименту має значення, коли перевірці й уточненню підлягають показання про подію, що особою спостерігалася візуально в умовах визначеної освітленості. Якщо розслідувана подія відбувалася, наприклад, у 18 годин 10 вересня, то слідчий експеримент по перевірці можливості бачити дії на визначеній відстані повинний провадитися в той час, якому в день проведення слідчого експерименту відповідає 18 годин 10 вересня. Зведення про необхідний час можуть бути

отримані в найближчій метеорологічній установі.

На вірогідність результатів слідчого експерименту можуть істотно впливати погодні умови, у яких відбулася розслідувана подія. Тому якщо розслідувана подія сприймалася особою під час дощу, тумана або снігопаду, слідчий експеримент варто робити в таких же погодних умовах. У противному випадку вірогідність даних, отриманих у ході слідчого експерименту, знижується, що не виключає, звичайно, їх використання при прийнятті рішень по кримінальній справі.

Таким чином, на даному етапі підготовки слідчий ще перевіряє можливість створення для проведення слідчого експерименту умов, аналогічних, адекватних або найбільш близьких тим, у яких реально відбувалася подія, обставини якої або показання власне кажучи варто перевірити або уточнити в ході слідчого експерименту.

3. Підготувати необхідні технічні кошти, що можуть знадобитися в ході проведення слідчого експерименту: фотоапарат; відеокамеру; вимірювальні інструменти; оптичні прилади (бінокль, дзеркало й ін.); освітлювальну апаратуру; сигнальні прапорці; прилади для визначення напрямку і сили вітру, ступеня вологості, температури; манекени, муляжі і т.п.

4. Вирішити питання про зміст інформації, що підлягає повідомленню учасникам слідчого експерименту. Всім учасникам слідчого експерименту необхідно чітко уявити собі, де вони повинні знаходитися і якої саме дії виконувати по команді слідчого. При цьому в необхідних випадках обсяг інформації повинний бути дозований у залежності від того, які дії має бути виконувати тому або іншому учасникові слідчого експерименту. Наприклад, учасникові, якому має бути продемонструвати свої здібності сприйняття визначених фактів (явищ), не обов'язково повідомляти точний час їх появи. Це пояснюється тим, що в момент спостереження події, що перевіряється, (факту, явища) воно сприймалося довільно, а тому й у ході слідчого


 
 

Цікаве

Загрузка...