WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості проведення бюджетної реформи в Україні - Курсова робота

Особливості проведення бюджетної реформи в Україні - Курсова робота

Прогноз базується на положеннях і завданнях, визначених у Посланні Президента України Віктора Ющенка до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України від 16 травня 2008 р., постановах Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1216 "Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2009 - 2011 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2898), від 16 січня 2008 р. N 14 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків" та від 5 березня 2008 р. N 160 "Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декларації)" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 19, ст. 543).

У межах стратегічної мети - побудови конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки та подальшої інтеграції у європейське співтовариство основними цілями бюджетної політики на довгострокову перспективу залишаються:

 • підтримання високих темпів економічного зростання;

 • проведення ефективної соціальної політики, спрямованої на забезпечення створення гідних умов життя громадян;

 • справедливість, дієвість та ефективність роботи органів влади;

 • подальша інтеграція у світові глобальні процеси та підвищення міжнародного авторитету України.

З метою забезпечення макроекономічної стабільності,збалансованості та стійкості бюджетної системи в країні на середньострокову перспективу встановлюються такі граничні бюджетні параметри:

 • утримання дефіциту бюджету на економічно безпечному рівні - не більш як 2 відсотки валового внутрішнього продукту (далі - ВВП) з можливістю додаткового збільшення запозичень в обсязі до 1 відсотка ВВП на фінансування видатків, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

 • утримання обсягу державного боргу стосовно ВВП на рівні не вищому ніж у попередньому році;

 • поступове зниження частки перерозподілу ВВП через зведений бюджет України порівняно з рівнем 2008 року.

Проведення виваженої бюджетної політики дасть змогу запобігти виникненню прихованого бюджетного дефіциту у формі існування бюджетної заборгованості із заробітної плати, соціальних виплат чи будь-яких інших бюджетних зобов'язань, простроченої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість чи у будь-якій іншій формі.

У цілому реформи в економіці, соціальній сфері та інших галузях спрямовуватимуться на побудову конкурентного ринкового середовища на інноваційній основі, забезпечення енергетичної безпеки країни, створення сприятливого інвестиційного клімату, продовження і активізацію роботи стратегічно важливих підприємств державного сектору та галузей, у результаті чого зростатиме економічний потенціал держави та підвищиться добробут її громадян.

Дохідна частина зведеного бюджету України

Прогноз доходів зведеного бюджету України розроблено з урахуванням основних напрямів проведення податкової реформи відповідно до проекту Стратегії реформування податкової системи України, розробленого Мінфіном, відповідних положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р. N 14, та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 - 2012 роки.

Під час розроблення прогнозу доходів зведеного бюджету України також враховано позитивні тенденції у податковому законодавстві, які мали місце за останні роки. Так, Урядом зроблені окремі кроки щодо зменшення податкового тиску, зокрема, у 2007 році знижено норматив відрахувань частини прибутку (доходу) господарських організацій з 50 до 15 відсотків для державних підприємств та у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, для господарських товариств з державною часткою; зменшено ставки збору з купівлі-продажу валюти (1,5 відсотка у 2005 році, 1,3 - у 2006, 1 - у 2007, 0,5 - у 2008 році та зниження до 0,2 відсотка у 2009 році з подальшою відміною цього збору).

Законом України від 10 квітня 2008 р. N 250-VI ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, у зв'язку з чим відповідно до взятих зобов'язань припинено дію окремих законодавчих актів, зокрема стосовно митних зборів. Крім того, набрали чинності положення окремих законів, спрямованих на встановлення рівних умов торгівлі з членами СОТ, зокрема щодо зменшення ставок ввізного та вивізного мита, розмір яких буде поступово зменшуватись протягом наступних кількох років.

Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов'язань держави перед населенням, є:

 • поступове зменшення частки перерозподілу ВВП через зведений бюджет України;

 • реформування системи податків і зборів (обов'язкових платежів), які надходять до місцевих бюджетів;

 • удосконалення системи адміністрування податків і зборів (обов'язкових платежів) з метою підвищення рівня платіжної дисципліни платників податків та істотного зменшення обсягу податкового боргу, сум переплати, неузгоджених податкових зобов'язань;

 • підвищення ефективності використання коштів спеціального фонду бюджету та поступове зменшення частки спеціального фонду державного бюджету.

У зв'язку з тим, що проект Стратегії реформування податкової системи України станом на вересень 2008 р. перебуває на стадії розроблення та затвердження, прогноз обсягу надходжень до бюджету у 2010 - 2012 роках розроблено відповідно до базової ставки податку, яка становить 25 відсотків, та з урахуванням положень Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ураховуючи чинні норми податкового законодавства в частині сплати податку на прибуток підприємств та прогнозні макроекономічні показники на 2010 - 2012 роки, частка податку на прибуток підприємств зберігатиметься в межах 4,67 - 4,77 відсотка ВВП.

Прогноз надходження сум податку на додану вартість розроблено відповідно до базової ставки, яка становить 20 відсотків, за винятком операцій, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка згідно із Законом України "Про податок на додану вартість". З урахуванням зазначеного і прогнозних макроекономічних показників на 2010 - 2012 роки частка податку на додану вартість у ВВП очікується в межах 9,95 - 10,15 відсотка.

Прогноз надходження сум податку з доходів фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки (15 відсотків), з урахуванням підвищення доходів населення завдяки встановленню мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму, а також поступового зменшення частка тіньового сектору економіки, завдяки чому частка податку з доходів фізичних осіб у ВВП протягом 2010 - 2012 років поступово зростатиме.

Під час розрахунку прогнозних обсягів надходжень до зведеного бюджету України на 2010 - 2012 роки не враховувалися надходження податкової заборгованості з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та рентної плати за транзитне транспортування природного газу, які є джерелом формування спеціального фонду та у 2007 - 2008 роках визначені в обсязі 2,64 млрд. гривень і 4,99 млрд. гривень відповідно [додаток 1].

За останні роки обсяги власних надходжень бюджетних установ зберігаються на рівні 3 відсотків ВВП, проте у середньостроковій перспективі очікується їх незначне скорочення.

Прогнозні показники видатків зведеного бюджету України на 2010 - 2012 роки розроблено на основі відповідних показників дохідної частини, фінансування та кредитування бюджету. Обсяг видатків на наступні роки може уточнюватися у разі зміни макроекономічної ситуації та пріоритетів державної політики, фактичних результатів виконання бюджетних програм та стану досягнення головними розпорядниками бюджетних коштів установлених цілей.

Прогнозні показники видатків зведеного бюджету України

При розробленні прогнозних показників видаткової частини зведеного бюджету України на середньостроковий період враховано:

 • реальне зростання видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у 2010 році у розмірі 10 відсотків, що дасть можливість отримувати мінімальну заробітну плату на рівні не нижчому від рівня прожиткового мінімуму. На період з 2011 по 2012 рік реальне зростання відповідних видатків передбачається на рівні близько 5 відсотків щороку;

 • подальше зростання цін на енергоносії та їх поступове наближення до світових, що призводить до зростання номінальних видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2010 році на рівні близько 30 відсотків, а у 2011 - 2012 роках у середньому на рівні близько 28 відсотків щороку. При цьому очікується скорочення обсягів споживання енергоносіїв завдяки проведенню енергозберігаючих заходів;

 • щорічне зростання капітальних видатків у середньому в межах близько 23 відсотків у номінальному значенні з урахуванням заходів з підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу відповідно до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482).

Конкретні показники зміни обсягу видатків за цими статтями на відповідний рік уточнюватимуться залежно від реальних можливостей бюджету на відповідний рік, фактичного рівня тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також уточнення етапності та змісту реформ у бюджетній сфері [додаток 2].


 
 

Цікаве

Загрузка...