WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості початкового етапу розслідування злочинів - Курсова робота

Особливості початкового етапу розслідування злочинів - Курсова робота

Засоби збирання, систематизації й оцінки інформації можуть здійснюватися в таких формах:

1. Конспекти результатів проведення окремих слідчих дій. Тут у стислій формі відбиваються основні дані про доказовану і орієнтуючу інформацію, стосовно до кожної зі слідчих дій. При цьому доцільно вказувати томи і листи кримінальної справи. Такий конспект може бути застосований при плануванні розслідування, при підготовці процесуальних документів, особливо обвинувальних висновків, а також при підготовці до проведення інших слідчих дій, зокрема, допитів обвинувачуваних і підозрюваних. Такий конспект особливо необхідний при наявності значного числа обвинувачуваних, які проходять по даній кримінальній справі, і значного числа епізодів злочинної діяльності.

2. Схеми злочинних зв'язків, схеми зв'язків усередині злочинної групи, схеми, що відображають функціональні ролі учасників злочинних структур. При значному числі учасників злочинних структур доцільно робити декілька таких схем, у залежності від сфер діяльності і від окремих об'єктів, територій, на яких вона здійснюється. Графічні схеми необхідні також при аналізі руху наркотиків, товарно-матеріальних цінностей, банківських документів і т.д.

Велику користь з погляду аналізу доказованої і орієнтуючої інформації, приносять "шахматки", у яких по вертикалі вказуються епізоди злочинної діяльності, по горизонталі - учасники злочинних структур, а в окремих графах-докази, зібрані по даному епізоді й у відношенні даної особи.

3. При вчиненні злочинів у різноманітних регіонах, позитивний ефект у процесі розкриття діяльності злочинних структур, виявленні серійних злочинів дає аналітична робота з використанням географічних карт. При цьому основна увага приділяється зв'язку місць вчинення злочинів і розташування комунікацій /залізниць, водних і залізничних магістралей і т.д./. Основною метою такого аналізу є виявлення серійних злочинів і постійного місцезнаходження /місця проживання/ злочинців.

4. У боротьбі з незаконним обігом наркотиків у перспективі значні результати можуть бути отримані при аналізі даних аерокосмічної зйомки з метою виявлення незаконних посівів рослин, що містять наркотичні речовини.

5. Традиційним і достатньо поширеним засобом аналізу доказованої і орієнтуючої інформації, є ведення різноманітного роду картотек. У залежності від характеру розслідуваної кримінальної справи або групи кримінальних справ, використовуються різноманітні прийоми групування інформації. Найбільш поширеним є упорядкування двох груп карток: на епізоди злочинної діяльності /у картках вказуються учасники вчинення даного епізоду, докази, дані про потерпілих і предмети злочинного зазіхання і на окремих обвинувачуваних, епізоди, у вчиненні яких вони брали участь, дані про докази провини й інші дані/. Після проведення кожної слідчої дії /одержання інформації від оперативних працівників/ у ті або інші картки вносяться відповідні доповнення. Картки можуть заводитися і по інших основах /на регіони вчинення злочинів, на об'єкти, так чи інакше пов'язані з ними/.

Істотно підвищити якість і ефективність інформаційно-аналітичної роботи слідчих і оперативних працівників при розслідуванні діяльності організованих злочинних структур дозволяє використання засобів обчислювальної техніки. Вони можуть бути використані при вирішенні самих різноманітних аналітичних задач.

Список використаної літератури

 1. Конституція України. - К.: Паpламент. вид-во, 1998. - 43 с.

 2. Укpаїна. Закони. Закон Укpаїни >Пpо оpганізаційно-пpавові основи боpотьби з оpганізованою злочинністю>/ Веpхов. Рада Укpаїни; [Ред. О. Д. Буpсук]. - К.: Паpламент. вид-во, 1998. - 27, [1] с. - (Закони Укpаїни).

 3. Андреев И.С. и др. Криминалистика. - Минск: Выш. шк., 1997. - 344 с.: ил., табл.

 4. Антонян Ю. М. и др. Психология пpеступника и pасследования пpеступлений/ Антонян Ю. М., Eникеев М. И., Эминов В. E. - М.: Юpистъ, 1996. - 335 с.

 5. Баранов А.О. Криминалистическая тактика при расследовании преступлений, совершенных ОПГ: достижения и поражения. - СПб:Терра, 2000. - 317 с.

 6. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. - М.: Норма, 1999. - Х, 486 с.: ил.

 7. Белкин Р.С. Криминалистика. - М.: Юристъ, 1999. - 266 с.: ил.

 8. Белкин Р.С. Криминалистический букварь. - М.: Юристъ, 1997. - 109, [2] с.: ил.

 9. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М.: Юрист, 1997- .. - Т. 1: [Общая теория криминалистики], 1997

 10. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М.: Юрист, 1997- .. - Т. 2: [Частные криминалистические теории], 1997

 11. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М.: Юрист, 1997- .. - Т. 3: [Криминалистические средства, приемы и рекомендации], 1997

 12. Биленчук П. Д. и др. Тpанснациональная пpеступность: состояние и тpансфоpмация: Учеб. пособие для вузов / Биленчук П. Д., Epкенов С. E., Кофанов А. В.; [Под pед. Биленчука П. Д.]. - К.: Атика, 1999. - 270, [1]с.

 13. Ворошилов А.С. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группировками. Монография. - Луганск:Универс. изд-во, 2001. - 241 с.

 14. Дуpдинець В. В. Hа злочинність - усім миpом: Виступи, статті, інтеpв'ю / [Пеpедм. Я. Ю. Кондpатьєва]; Відп. pед. П. Михайленко. - К.: Hац. акад. внутp.

 15. Зелінський А. Ф., Коpжанський М. Й. Коpислива злочинна діяльність. - К.: Генеза, 1998. - 138, [1] с.

 16. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. - Минск: Амалфея, 2000. - 607 с.

 17. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. - Минск: Амалфея, 2000. - 416 с. ил., табл.

 18. Ищенко А.В. и др. Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью. - К.: НВТ <Правник> - НАВСУ, 1997. - 57, [2] с.

 19. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістики. - К.: НВТ <Правник>: НАВСУ, 1997. - 99 с.

 20. Клименко H.И. Криминалистика как наука. - К.: НВТ <Правник>, 1997. - 82 с.: ил.

 21. Коренєв П.М. Сучасні проблеми української криміналістики. - Х.:Консум, 2001. - 173 с.

 22. Криминалистика. - М.: Высш. шк., 1994. - 527, [1] с.: ил., табл.

 23. Криминалистика. - [М.: ПРИОР, 1999]. - 141 с.: ил., табл.

 24. Криминалистика. - М.: БЕК, 1995. - 689, [1] с.

 25. Криминалистика. - М.: Большая Рос. Энцикл., 1993. - 111 с.: ил.

 26. Криминалистика. - М.: Высш. шк., 2000. - 671, [1] с.: ил.

 27. Криминалистика. - М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1999. - 615 с.: ил.

 28. Криминалистика. - М.: Спарк, 1999. - 543 с.: ил.

 29. Криминалистика. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 1999. - 615 с.

 30. Криминалистика. - М.: Юрист, 2000. - 716 с.

 31. Криминалистика. - М.: Юристъ, 1995. - 591 с.

 32. Криминалистика. - М.: Юристъ, 1999. - 716 с.: табл.

 33. Криминалистика. - М.: Юристъ, 1999. - 733 с.: ил.

 34. Криминалистика. - Минск: НКФ <Экоперспектива>, 1996. - 414, [1] с.: рис.

 35. Криминалистика. - Спб., 1995. - 526 с.

 36. Криминалистическая энциклопедия. - М.: БЕК, 1997. - 339, [2] с.: ил.

 37. Кpиминологические и уголовно-пpавовые идеи боpьбы с пpеступностью/ РАH. Ин-т госудаpства и пpава; [Редкол.: Боpодин С. В. и дp.]. - М., 1996. - 96, [1]с.

 38. Криміналістика. - К.: АТіКА, 1998. - 415, [1] с.: іл., табл., фот.

 39. Криміналістика. - К.: Укр. правн. фундація: Право, 1997. - 253 с.: табл.

 40. Кудpявцев В. H. Генезис пpеступления: опыт кpиминологического моделиpования: Учеб. пособие для вузов. - М.: Фоpум: ИHФРА-М, 1998. - 214 с.

 41. Курс криминалистики. - М.: Юристъ, 2000. - 782 с.: табл.

 42. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. - М.: БЕК, 1996. - 179 с.

 43. Литвак О. М. Злочинність: її пpичини та пpофілактика. - К.: Укpаїна, 1997. - 166, [ 1]с.

 44. Лунеев В. В. Пpеступность ХХ века: Миpовые, pегион. и pос. тенденции: Миpовой кpиминол. анализ / Ин-т госудаpства и пpава РАH. - М.: Hоpма, 1997. - 497, [1] с.: ил., табл.

 45. Матвеев И.О. Психология преступных групп. Монография. - СПб:Терра, 2000. - 451 с.

 46. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997.

 47. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. - М.: Б. и., 1996. - 447 с.

 48. Образцов В.А. Основы криминалистики. - [М].: Юристъ, 1996. - 157 с.

 49. Оpганизованная пpеступность/ Кpиминол. Ассоц.; [Под pед. А. И. Долговой, С. В. Дьякова]. - М., 1989-. - (Пpоблемы, дискуссии, пpедложения). Кн.3. - 1996. - 352 с.

 50. Основы боpьбы с оpганизованной пpеступностью/ [Коннов А. И., Куликов В. И., Овчинский А. С. и дp.]; Под pед. В. С. Овчинского и дp. - М.: ИHФРА-М, 1996. - 397 с.

 51. Практикум по криминалистике. - М.: БЕК, 1995. - 492 с.: ил., табл.

 52. Пpеступность и pефоpмы в России/ [Долгова А. И., Сеpебpякова В. А., Юцкова E. М. и дp.]; HИИ пpобл. укpепления законности и пpавопоpядка. Кpимин. ассоц. - М., 1998. - 407с.: табл.

 53. Салтевский М.В. Криминалистика: В современном изложении юристов. - Х.: ИМП <Рубикон>, 1997. - 430с.: ил.

 54. Салтевський М.В. Криміналістика. - К.: НВТ<Правник>, 1996.-159с.

 55. Салтевський М.В. Криміналістика. - Х.: Основа: Фірма <Консум>, 1999- 211 с.

 56. Справочная книга криминалиста. - М.: НОРМА: Изд. группа НОРМА - ИНФРА-М, 2000. - 712 с.: ил.

 57. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів. - К.: НВТ <Правник>, 1997. - 42 с.

 58. Сухоpуков В. К. Сriminal.1: Очеpки новейшей истоpии оpганиз. пpеступности. - Маpиуполь: [Пpедпpиятие >Газ. >Пpиаз. pабочий>], 1997. - 402 с.

 59. Торвальд Ю. Век криминалистики. - Ростов н / Д: Феникс, 1996. - 509 с.: ил.

 60. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. - Нижний Новгород, 1993.

 61. Филонов В. П. Пpичины пpеступности. - Днепpопетpовск: Січ, 1996. - 197 с.

 62. Филонов В. П. Состояние, пpичины пpеступности в Укpаине и ее пpедупpеждение/ Донец. ин-т внутp. дел пpи Донец. гос. ун-те. - Донецк: Донеччина, 1999. - 638, [1]с.: поpтp.

 63. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. - Х.: РИП <Оригинал>, 1995. - 196, [1] с.

 64. Шепітько В.Ю. Криміналістика. - Х.: Право, 2001. - 552, [2] с.: іл., табл.


 
 

Цікаве

Загрузка...