WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації - Курсова робота

Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації - Курсова робота

Розвиток науки, техніки, введення у дію новітніх технологій, розбудова суспільства на засадах демократії обумовлює зміни й у роботі органів внутрішніх справ, і,насамперед, тих їхніх підрозділів, які тісно співпрацюють з населенням. Таких змін вимагала робота дільничних інспекторів міліції. Детальне вивчення умов їх роботи, спільне обговорення проблем і шляхів їх вирішення з галузевими фахівцями органів внутрішніх справ підштовхнуло керівництво Юридичної академії МВС України (м. Дніпропетровськ) до розробки проекту „Електронне робоче місце дільничного інспектора міліції". Програма вже апробується в деяких районних відділах м. Дніпропетровська і дала перші позитивні результати.

Боротьба зі злочинністю постає пріоритетним напрямком міжнародної правоохоронної діяльності ОВС України. Зважаючи на інтеграцію України у світове співтовариство, яке рухається у напрямку загальної інформатизації, пропонуємо зосередити увагу на інформаційному чиннику підвищення ефективності управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України. Аналіз відомчих нормативно-правових актів, наукової літератури та практичного досвіду працівників ОВС України дозволяє дійти до наступних висновків. По-перше, у Програмі інформатизації органів внутрішніх справ України на 2000-2005 роки не приділяється належна увага питанню інформаційного забезпечення міжнародної правоохоронної діяльності. По-друге, у Проекті створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів внутрішніх справ України на 2000-2005 роки до складу системи входить лише інформаційна підсистема НЦБ Інтерполу в Україні, яка здійснює інформаційну підтримку управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України. Що стосується практиків, то вони стурбовані таким становищем і, з свого боку, вкрай зацікавлені у відповідних наукових концепціях інформаційного забезпечення та науковому супроводженні управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України. Безумовно, це потребує подальших спільних зусиль багатьох науковців та практичних працівників у цій сфері [7, c. 107].

Тому вважаємо, що завдання першочергової розробки та впровадження єдиної політики інформаційного забезпечення усіх напрямків діяльності ОВС України, у тому числі і міжнародної правоохоронної діяльності, має усвідомлюватися не тільки керівництвом МВС України, але й окремими працівниками, що здійснюють міжнародну діяльність.

Таким чином, варто вказати на найбільш оптимальні шляхи вирішення завдань сучасного інформаційного забезпечення має бути досягнуто за рахунок: впровадження єдиної політики інформаційного забезпечення; створення багатоцільових інформаційних підсистем діяльності ОВС; удосконалення організаційно-кадрового забезпечення інформаційних підрозділів; інтеграції та систематизації інформаційних обліків ОВС на всіх рівнях; розбудови інформаційної мережі; створення умов для ефективного функціонування інформаційних обліків, забезпечення їх повноти, вірогідності, актуальності та безпеки; переоснащення інформаційних підрозділів сучасною потужною комп'ютерною технікою; поширення мережі комп'ютерних робочих місць користувачів інформаційних підсистем;подальшої комп'ютеризації інформаційних обліків; впровадження сучасних інформаційних технологій.

ВИСНОВОК

Ми бачимо, що основи існуючого інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України були закладені ще у 70-х роках ХХ ст.та орієнтовані в напрямі інформаційної підтримки оперативно-службової діяльності підрозділів у боротьбі зі злочинністю. Вирішення цих завдань на той час досягалося загальною централізацією інформаційних обліків. Принципи побудови відображали притаманний для того періоду рівень розвитку технічних засобів і досягнень технології. Проте, поступово склалася ситуація, коли програмно-технічна база загальновідомчих інформаційних підсистем органів внутрішніх справ перестала відповідати сучасності.

Сьогодні ми чуємо численні дискусії та пропозиції з приводу необхідності реформування та вдосконалення системи інформаційного забезпечення ОВС України.

Роблячи висновки й підбиваючи підсумок даній роботі, відзначимо, що наявність інформації є невід'ємним гарантом ефективності функціонування правоохоронних органів, зокрема, їх протидії злочинності.

Звертаючи увагу на орієнтири нашої країни, одним із яких є побудова демократичної держави, ми не можемо недооцінити реальний рівень здатності державних структур виконувати свої завдання. Ці завдання виконуються відповідно до чинного законодавства України.

Таким чином, на основі аналізу норм правових актів можна зробити такі висновки:

По-перше, наявність інформації в підрозділах ОВС дозволяє визначити перспективи змін обсягу роботи органів внутрішніх справ, зробити висновки про те, на яких ділянках роботи мають бути зосереджені основні зусилля органів внутрішніх справ, які регіони, об'єкти й галузі економіки вимагають більшого профілактичного впливу, як найбільш раціонально розподілити сили і засоби ОВС, як їх використати, які корективи потрібно вносити у форми і методи їх роботи.

По-друге, ми бачимо, що інформаційне забезпечення органів внутрішніх справ являє собою органічну єдність роботи щодо визначення змісту, обсягів, якості інформації, необхідної для здійснення управління, а також заходів щодо раціональної організації процесів збирання, систематизації, накопичення та обробки цієї інформації шляхом застосування різноманітних методів, методик і технічних засобів.

По-третє, практика боротьби зі злочинністю переконливо свідчить про суттєву, а в багатьох випадках пріоритетну роль системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ як ланки, що зумовлює ефективність роботи правоохоронних структур. Система інформаційного забезпечення здійснює інформаційну підтримку органів внутрішніх справ у розкритті і попередженні злочинів, установленні і розшуці злочинців, надає багатоцільову статичну, аналітичну та довідкову інформацію.

По-четверте, приходимо до висновку, що процес запровадження в органах внутрішніх справ інформаційних технологій тільки набирає сили і не є досконалим, однак ті позитивні зміни, що відбуваються останнім часом, та визначені перспективні напрямки допоможуть здолати всі перешкоди в інформаційному забезпеченні діяльності органів внутрішніх справ і підвищити ефективність протидії злочинності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992р. № 48, ст.651, станом на 06 квітня 2000 р. № 27, ст. 213.

 2. Бабаскін В.В., Жалгунова С.А. Проблемні питання інформаційного забезпечення діяльності ОВС // Науковий вісник ЮА МВС. – 2005. - № 3. – С.32-38.

 3. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. – Харків, 1998. –780 с.

 4. Державне управління: Навч. посіб./Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю.; За ред. А.Ф. Мельник. -К.: Знання-Прес, 2003. – 343 с.

 5. Інформаційні підсистеми ОВС України.- http://www. naiau.kiev.ua/biblio/books/Kriminal inform/tema 3/htm.

 6. Ковалів М.В. Інформаційно-аналітична робота в ОВС // Проблеми інформаційного забезпечення діяльності практичних підрозділів ОВС та впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. – Львів, 2004. – С. 126-134.

 7. Леженіна О.І. Аналіз та напрями розвитку інформаційного забезпечення міжнародної правоохоронної діяльності ОВС України: організаційно-правовий аспект // Право і безпека. – К., 2002. - №4. – С. 106-108.

 8. Лисюченко В. П., Ольховик П.В. Теорія управління органами внутрішніх справ: Навч. Посібник. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2004. – 128с.

 9. Навроцька Н.Г. Правова статистика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 280 с.

 10. Нормативно-правове забезпечення системи інформаційного забезпечення ОВС України. http://www.pravo.vuzlib.net/book_n046_page_40.html

 11. Пєтков С.В. Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ. -Сімферополь: Таврія, 2004. – 564 с.

 12. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби: посібник; За ред. Я.Ю. Кондратьєва, В.В. Романюта. – С.257-254.

 13. Фролова О.Г. Про сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в ОВС // Держава і право. – К., 2001. – Вип. 13. – С. 171-176.


 
 

Цікаве

Загрузка...