WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Основи господарського права - Курсова робота

Основи господарського права - Курсова робота

приватні (індивідуальні підприємці, приватні підприємства);

змішані (СП. промислово-фінансові групи, орендні підприємства).

Індивідуальні підприємці.

Згідно до Закону України від 07.02.1991 р. "Про підприємства", до них відносяться фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), що не обмежені Законом у правоздібності або дієздібності, що зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкт підприємницької діяльності, що самостійно відтворює таку діяльність.

Перелік категорій яким заборонено впроваджувати таку діяльність (згідно до Закону України): військовослужбовці, держслужбовці, народні обранці (депутати) України та ін. особи, що вповноважені здійснювати функції держави, особи з непогашеним терміном судимості за корисні порушення (крадіжки, хабарі і т.і.).

Реєстрація суб'єктів (згідно до Закону ст.. 8 "Про підприємництво" та постанову Кабміну України від 25.05.1998 р. №740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності") – здійснюється за місцем знаходження суб'єкта при умові подачі необхідних документів:

– реєстраційної картки встановленого зразка (заява);

– копії індивідуального ідентифікаційного коду;

– квитанції про сплату держмита за реєстрацію.

Реєстрація повинна бути проведено у термін 5 діб з доби подачі.

У випадку потреби отримають у строк до 1 місяця – ліцензію (закон України від 01.06.2000 р. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та ін. актами.

Для здійснення певних видів підприємницької діяльності (роздрібна та оптова торгівля, за винятком сільгоспвиробників, гральний бізнес, валютні операції, надання побутових послуг за готівку) існує Закон від 23.03.1996 р. "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності". Отримання патенту-дозволу на торгівлю (у т.ч. індивідуальним підприємцям) впроваджується держорганами за місцем знаходження пункту продажу.

Господарські організації: поняття, ознаки та види.

Господарські організації це створене колективом фізичних і(або) юридичних осіб організація, що має організаційну єдність, що передбачає відокремленість даного колективу, як єдиного цілого від інших колективів. Організаційна єдність та відокремленість прописано у статутних документах господарських організацій.

Порядок створення. Ознаки.

1. Організація повинна бути створена певним органом, що має законі підстави для цієї діяльності:

– господарські товариства мають утворювати 2 (або більше) особи (юридичні чи фізичні);

– виробничі кооперативи – 3 чи більше особи (віком за 16 років);

– господарські об'єднання – більш ніж 2 юридичні особи.

Держреєстрація взагалі або спеціальному порідку впроваджується згідно до Постанови Кабміну "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності").

2. Господарська організація – повинна володіти майном (базою), мати господарську правосуб'єктність:компетенції та проваздібності. Мають всі окрім: філій, представництв, дочерніх підприємств, господарських міністерств та відомств, вони мають лише господарську компетентність.

Господарські організації це певним чином (законним) організаційно оформлені і створені згідно до Закону колективи фізичних і (або) юридичних осіб, що здійснюють самі господарську діяльність або керують такою діяльністю, мають потрібне для цього майно, володіють господарською правосуб'єктністю.

I. Види за формою власності:

– організації держвласності (ДП, казенні підприємства, підприємства міністерств та відомств);

– комунальна власність (органи місцевого самоврядування, виконкоми);

– приватні організації (приватні підприємства).

І. Види за наявністю або відсутністю статуту юридичної особи:

– організації, що мають статут юридичної особи;

– організації, що не мають статуту юридичної особи (філії, представництва, дочірні підприємства, промислово-фінансові групи), що повинні діяти (нести відповідальність), тільки у межах встановленого нормативними документами порядку (Закону, Положення), на засаді яких вони діють.

ІІІ. Види на основі залежності від порідку створення, подільності або неподільності майна (фонду) на частини:

– господарські організації корпоративного типу (більш ніж 2 засновника та майно поділяється між двома засновниками на частини);

– унітарні господарські організації (від одного засновника, не з цієї організації, він же власник неподільного майна), до них належать державні та казенні підприємства, що створено товариствами.

Державне підприємство (ДП) – підприємство унітарного типу, що діє на базі окремо частини державної власності без розділу її на частини, створюється у розпорядчому порядку вповноваженими органами та входить до сфери керування вказаного органу.

Казенне підприємство – це таке унітарне підприємство, що діє на базі відокремленої частини державної власності, що не підлягає приватизації, без поділу на частини, створюється шляхом перетворення із держвласності по рішенню Кабміну та входить до сфери керування органа, що вповноважено керувати відповідним держмайном.

Орендне підприємство – це підприємство у формі господарського товариства, що створено членами трудового колективу державного, комунального або іншого підприємства, з метою оренди та використання цільного майнового комплексу підприємства для здійснення господарської комерційної діяльності.

Господарські товариства – це господарські організації, що створено фізичними і (або) юридичними особами, на договірних основах шляхом об'єднання майнової та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Правовий статус (Положення) господарських товариств регулюється Законом України від 19.09.1991 р. "Про господарські товариства".

Акціонерне товариство – це господарські товариства зі майновим фондом, що поділено на певну кількість частин рівної номінальної вартості, що виступає у акціях та що несе відповідальність за своїми обов'язками усім приватним майном.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ВАТ, ЗАТ) – господарське товариство зі уставним фондом, що поділено на частини, що визначено статутними документами у розмірі, та що несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім власним майном, учасники, що повністю сплатили свої внески, несуть ризик збитків, що пов'язані з діяльністю підприємств, у розмірі своїх внесків.

Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) – таке товариство, що має статутний фонд, що поділено на частини, що вказані у статутних документах, та що несе відповідальність за своїми обов'язками усім власним майном. а у випадку її нестачі – також майном засновників у розмірі. що пропорційно визначено до внеску у статутний фонд кожного з них.

Повне товариство – господарське товариство, де кожен з учасників фipми спільно здійснюють підприємницьку діяльність та несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Господарське об'єднання – організаційно оформлена група підприємств різних форм власності, що створено з метою координації діяльності своїх учасників, поєднання зусиль щодо вирішення задач любого змісту.


 
 

Цікаве

Загрузка...