WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі - Курсова робота

Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі - Курсова робота

- підстави і умови винесення адміністрацією колонії постанов про встановлення за засудженими адміністративного нагляду (Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 1 грудня 1994 року №264/94-ВР/, ст.158 ВТК України);

- порядок проведення розрахунків виправних колоній із звільненими особами, надання їм матеріальної допомоги (ст.153 КВК України);

- сприяння звільненим у трудовому і побутовому влаштуванні, чи створені і функціонують курси підготовки засуджених до звільнення (ст.156 КВК України).

У ході перевірки з'ясовує, чи своєчасно адміністрація колонії виявляє осіб, за якими після звільнення необхідно встановити адміністративний нагляд, чи виконуються вимоги закону про складання подань до суду про встановлення такого нагляду, чи своєчасно направляються рішення суду до органів внутрішніх справ для виконання(ст.158 КВК України).

Перевіряє, чи оголошуються винесені судом рішення про встановлення адміністративного нагляду під розпис піднаглядній особі і чи роз'ясняються її обов'язки і відповідальність за порушення правил нагляду, а також за неприбуття у визначений строк до обраного місця проживання і за самовільне залишення його з метою ухилення від такого нагляду.

З кожною особою, яка підлягає звільненню з місця позбавлення волі, адміністрація колонії зобов'язана провести повний розрахунок грошовими коштами, речами, видати відповідні документи і забезпечити його безплатним проїздом, а також продуктами харчування або грошима на час проїзду за встановленими нормами (ст. 153 КВК України). Ці питання перевіряються в бухгалтерії і за особовими справами. У начальників відділень вибірково перевіряє документи щодо підготовки засуджених до звільнення (запити і відповіді на ни), особливу увагу звертає на з'ясування питань про трудове і побутове влаштування осіб, які звільняються від покарання.

Прокурор перевіряє законність звільнення засуджених з колонії умовно-достроково, через хворобу, а також обґрунтованість відмови у такому звільненні. Законність перевіряється шляхом вивчення особових справ засуджених, протоколів і рішень адміністративної комісії колонії та інших матеріалів, на підставі яких зроблений висновок, що засуджений відбув встановлену законом частину покарання і сумлінною поведінкою та ставленням до праці довів своє виправлення.

Необхідно також перевірити особові справи засуджених, яким адміністрацією установи або судом було відмовлено в умовно-достроковому звільненні. Це робиться для того, щоб перевірити законність прийнятого адміністрацією колонії і спостережною комісією рішення про направлення подання до суду про умовно-дострокове звільнення засуджених.

При перевірці виконання законів про звільнення засуджених, які під час відбування покарання захворіли хронічною душевною або іншою тяжкою хворобою (ст.84 КК, ст.408 КПК), необхідно мати на увазі, що офіційним документом, який підтверджує наявність у засудженого такого захворювання, є висновок лікарської комісії. Перелік захворювань, які підпадають під поняття тяжких захворювань, встановлений Міністерством охорони здоров'я України(додаток до спільного наказу МОЗ та ДДУПВП № 3/6-2000). Особливу увагу слід приділяти вивченню медичної документації на підставі яких зроблено висновок про наявність тяжкого захворювання у засуджених, чи перебував раніше на диспансерному обліку, періодичність звернень до медчастини тощо.

У разі виникнення сумніву щодо достовірності медичного висновку про наявність тяжкого захворювання слід провести додаткове обстеження фахівцями органів охорони здоров'я.

Прокурор перевіряє наявність екологічної програми установи та як вона виконується. Чи забезпечується екологічна безпека, ліквідація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду ландшафтів живої природи. Чи дотримуються ліміти викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище, розміщення відходів від промислової, сільськогосподарської, будівельної та інших видів діяльності. Як ведеться складування, зберігання або розміщення відходів, чи є на це дозвіл відповідних органів. Ознайомитись із статистичною звітністю про збір, обробку викидів та шкідливих забруднюючих речовин, використання природних ресурсів, виконання завдань щодо охорони навколишнього середовища, наявність екологічного паспорта установи. Перевірити використання за призначенням виділених коштів на охорону природного середовища.

Як забезпечена установа питною і технічною водою. Охорона водонапірних скважин, башт, резервуарів питної води.

Перевірити журнали та акти проведення контрольних замірів і зачисток резервуарів для питної і технічної води, якщо вони є в установі, а також паливно-мастильних матеріалів, якщо були виявлені недоліки, то як вони усунені.

Під час обходу звернути увагу на санітарний стан житлової і промислової зон, а також території, яка прилягає до охоронюваної зони колонії.

Під час обходу прокурор перевіряє наявність протипожежних щитів та необхідних засобів на них (лопат, крюків металевих, відер), ящиків з піском, тощо. Наявність та справність водяних помп, водозабірних кранів, пожежних рукавів, спеціального одягу. Як обладнані гуртожитки, промислові об'єкти, склади та інші приміщення, де працюють люди та зберігаються матеріальні цінності, протипожежними засобами, у тому числі вогнегасниками. Перевірити дату їх заправки. Чи не використовують засуджені в житлових і виробничих приміщеннях саморобні кип'ятильники і обігріваючі прилади, як обладнані у відділеннях кімнати для розігрівання їжі, справність електропроводки, вимикачів та розеток. Чи призначені за протипожежний стан відповідальні особи, коли і хто проводив з ними інструктажі. Чи є план-схеми евакуації людей та матеріальних цінностей на випадок пожежі. Наявність в установі пожежного автомобіля, його використання на потреби не пов'язані з пожежною безпекою. Виконання приписів органів пожежного нагляду і контролю.

Перевірку додержання вимог Закону „Про звернення громадян", вирішення заяв і скарг рекомендується розпочати з прийому засуджених з особистих питань, під час якого з'ясувати, чи зверталися вони з поставлених питань до представників адміністрації, до кого конкретно, які були вжиті заходи, перевірки журналу прийому посадовими особами засуджених, їх родичів, інших громадян.

У канцелярії установи ознайомитися з порядком обліку, реєстрації, зберігання заяв і скарг, строками і якістю їх розгляду та вирішення, своєчасністю направлення їх в інші органи за належністю. Чи повідомляються авторам звернень наслідки їх розгляду.

Вивчити статистичні дані про роботу зі скаргами і заявами, чи проводяться адміністрацією установи аналізи, які вживаються заходи щодо усунення причин, які їх породжують, чи притягуються до відповідальності працівники колонії, які допускають порушення закону на цій ділянці роботи.

За особовими справами засуджених перевірити своєчасність та повноту оголошень засудженим результатів розгляду їх листів та скарг.

Перевірити наявність графіків прийому керівництвом колонії, начальниками частин і служб засуджених та громадян з особистих питань, чи виконується графік, хто і скільки прийняв осіб, які вжиті заходи щодо задоволення законних звернень. Порядок розгляду звернень народних депутатів України.

При розгляді заяв та скарг засуджених адміністрація виправних установ зобов'язана додержуватися вимог Закону України „Про звернення громадян", Указів Президента України з цих питань. На кого із посадових осіб покладено організацію роботи із зверненнями громадян. Чи створена в установі комісія з цих питань, частота засідань, які вживаються заходи покращення роботи, усуненню причин та недоліків.

При перевірці додержання законів про відшкодування збитків, завданих злочинами, прокурор повинен витребувати із бухгалтерії статистичні дані. Для з'ясування питання про повноту обліку виконавчих листів необхідно порівняти дані канцелярії про зареєстровані виконавчі листи з даними про наявність їх у бухгалтерії. З'ясувати, чи відправлені виконавчі листи при переведенні засуджених в інші виправні колонії, при звільненні та чи повідомлено про це виконавчу службу.


 
 

Цікаве

Загрузка...