WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції - Курсова робота

Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції - Курсова робота

Кримінальний процес не зводиться тільки до судового розгляду. Акту правосуддя передує попереднє розслідування кримінальних справ, у процесі якого закладаються передумови для винесення судом законного та справедливого вироку.

Коло функцій, порядок і суб'єкти, їх здійснюючі, установлені законом, хоча сам термін "функція" у законі не вживається. Функції, виконання яких так чи інакше пов'язано з досягненням загальних цілей чи процесу визначеної їхньої частини, відносяться до числа основних. Ці функції виконують органи держави в силу публічно-правових обов'язків, а також учасники процесу. При цьому органи держави і посадові особи зобов'язані забезпечувати можливість учасникам процесу реалізувати види, напрямки діяльності, що служать їх законним інтересам.

Діяльності суб'єктів першої і другої груп виражені в трьох основних кримінально-процесуальних функціях: обвинувачення, захист і розгляд справи. У цих трьох функціях виражений той специфічний процесуальний зміст діяльності суб'єктів процесу, що протягом всієї історії процесу служить підставою для визначення того чи іншого типу процесу.

В інквізиційному процесі функції обвинувачення, захисту і розгляду справи з'єднуються в одній особі, що неможливо не тільки в правовому, але й у психологічному відношенні, а фактично це приводило до того, що обвинувачуваний виявлявся перед обвинувачем і суддею в одній особі.

Демократична природа процесу в правовій державі вимагає, щоб функції обвинувачення, захисту і розгляду справи являли собою самостійні і незалежні друг від друга функції, виконувані різними суб'єктами.

Прокурор чи потерпілий від злочину ставить перед судом питання про винність особи і доводить правильність свого твердження. Функцію захисту від обвинувачення здійснює обвинувачуваний, його захисник, законний представник.

Суд здійснює правосуддя. Тільки йому надане право визнати обвинувачуваного винним у здійсненні злочину.

У стадії попереднього розслідування функції виявляються у такий спосіб. Слідчий (орган дізнання) виконує функцію попереднього розслідування, направляючи свої зусилля на збирання і закріплення доказів, ретельне дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, що скоїли злочин і рішення питання про подальший напрямок справи в суд чи встановлює обставини, що виключають обвинувачення особи і подальше провадження в справі.

У зміст даної функції входить кримінальне переслідування. Слідчий (орган дізнання) затримує підозрюваних, формулює і висуває обвинувачення, застосовує примусові заходи, у тому числі і запобіжні заходи, складає обвинувальний висновок, у якому підводить результати своєї діяльності по розкриттю злочину, доведенню обвинувачення. Це і є здійснення функції кримінального переслідування, що знаходить своє вираження у формі висування проти конкретної особи обвинувачення в здійсненні злочину.

Кримінальне переслідування — це процесуальна діяльність, спрямована на доведення винності визначеної особи, що складає у формулюванні й обґрунтуванні висновку про скоєння визначеною особою злочину. Його здійснює не тільки слідчий, але і прокурор, що може виконувати ті ж дії, що і слідчий, наприклад висунути обвинувачення в справі, розслідуваному слідчим, чи цілком розслідувати кримінальну справу, брати участь у проведених слідчим діях, затверджувати складене слідчим обвинувальний чи висновок самому складати обвинувальний висновок і т.д.

Формою карного переслідування є обвинувачення, яке являє собою початок кримінального процесу і знаходить своє вираження як у стадії попереднього розслідування, так і в суді.

Функція захисту в стадії попереднього розслідування виражається в діях підозрюваних, обвинувачуваних і їхніх захисників, спрямованих на повне чи часткове спростування чи підозри обвинувачення, виявлення обставин, що говорять на користь підозрюваного чи обвинувачуваного.

До функцій обвинувачення і захисту близько примикають функції підтримки цивільного позову і захисту від нього, виконувані відповідно цивільним позивачем і цивільним відповідачем, їхніми представниками.

У стадії попереднього розслідування здійснюється також функція прокурорського нагляду за точним і однаковим виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства.

На відміну від попереднього розслідування суб'єкти обвинувачення і захисту, підтримки цивільного позову і захисту проти нього виконують у судовому розгляді свої функції в процесуальному положенні учасників судового розгляду, чи сторін, наділених рівними процесуальними правами.

Поняттям сторін (учасників судового розгляду) охоплюються парні суб'єкти карного процесу, що переслідують у справі протилежні по своїй спрямованості інтереси, що виконують згідно з ними протилежні за своїм характером процесуальні функції і які для успішного здійснення їх користуються рівними процесуальними правами.

Як сторона,, прокурор, продовжуючи карне переслідування, підтримує перед судом державне обвинувачення.

Як державний обвинувач, він викриває підсудного в скоєнні злочину, доводить його провину, домагається застосування до нього справедливого покарання, а якщо обвинувачення не знаходить підтвердження на судовому слідстві, відмовляється від його підтримки.

Державне обвинувачення займає основне місце серед інших видів обвинувачення в судовому розгляді — суспільного обвинувачення, підтримуваного суспільним обвинувачем, і частково (цивільного) обвинувачення, підтримуваного потерпілим.

Таким чином, функція обвинувачення в судовому розгляді виконується державним обвинувачем, суспільним обвинувачем і потерпілим.

Обвинувачення — обов'язкова передумова правосуддя. Без нього не виникає не тільки функції захисту, але і функції правосуддя. Правосуддя здійснюється не інакше як у відношенні осіб, обвинувачених у здійсненні злочину.

Функцію захисту в судовому засіданні здійснюють підсудний, його захисник і суспільний захисник.

Як і в стадії попереднього розслідування, у судовому розгляді знаходять вираження функції підтримки цивільного позову і захисту від нього. Цивільний позивач і його представник діють в інтересах відшкодування матеріального збитку, а цивільний відповідач і його представник — в інтересах захисту від цивільного позову, користаючись усіма правами сторони.

Справу, власне кажучи, вирішує суд, що здійснює функцію правосуддя. Як уже відзначалося, основний зміст функції правосуддя складається в безпосередньому дослідженні доказів, представлених сторонами, і вирішенні справи, тобто в рішенні про винність (чи невинність) обвинувачуваного і призначенні покарання у випадку визнання обвинувачуваного винним.

Джерела.

  1. Конституція України.

  2. Закон України "Про судоустрій".

  3. Закон України "Про статус суддів".

  4. "Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України". М. Михеєнко.

  5. "Проблеми правосуддя в Україні і шляхи їх вирішення". Бойко В.Ф. // Право України № 3. 2002 р.

  6. "Судові системи України та світу" В. Шишкін.

  7. "Кримінально-процесуальне право". В. Тертишник.


 
 

Цікаве

Загрузка...