WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці - Курсова робота

Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці - Курсова робота

Причини систематичних помилок, як правило, можуть бути встановлені, отже, їх можна уникнути. Помилки репрезентативності виникають тільки у разі вибіркового спостереження.

2. Визначте об'єкт спостереження, одиницю спостереження і одиницю сукупності при переписі населення

Предмет статистики населення становлять закономірності відтворення населення, що мешкає на певній території, за певний час, шляхом якісного аналізу кількісних характеристик. Як об'єкт дослідження населення має універсальну статистичну природу, оскільки є масовою сукупністю, в якій реалізується закон великих чисел та формуються процеси випадкового характеру. Наприклад, елемент випадковості притаманний шлюбності і розлучуваності, навіть смертності і народжуваності.

Інформаційна база щодо населення формується методом статистичного спостереження. Організаційними формами спостереження є: поточний облік населення, спеціально організовані спостереження (переписи населення, вибіркові обстеження, моніторинги) і реєстри населення.

Основна форма спостереження — переписи населення. Перепис населення — суцільне спостереження всіх мешканців регіону з метою визначення їхньої чисельності та складу на певну дату. Здійснюється за єдиною для країни програмою та охоплює: реєстрацію даних, їх оброблення, аналіз і публікацію результатів. Здійснюється періодично, як правило, з рівним інтервалом, але не рідше, ніж раз на 10 років. Перепис населення проводиться за місцем проживання мешканців станом на критичний момент. За програмою Всеукраїнського перепису населення 2001 року критичним моментом був час 24.00 з 4-го на 5 грудня. Оскільки переписати все населення в одну мить неможливо, то встановлюється період спостереження, зокрема Всеукраїнський перепис населення 2001 року здійснювався протягом 10 днів (5.12—14.12).

Програмно-методологічні питання перепису населення — встановлення об'єкта спостереження (постійне і наявне населення країни), одиниці сукупності, одиниці спостереження, розроблення програми спостереження, статистичного інструментарію тощо.

Одиниці спостереження слід відрізняти від одиниці сукупності. Якщо одиниця спостереження – це носій інформації, то одиниця сукупності – це носій ознаки.

Одиницею сукупності перепису населення є кожний мешканець країни. Одиницями спостереження, тобто первинними одиницями, від яких одержують інформацію, є домогосподарство і кожний його член.

Практичне завдання

1. За даними задачі обчисліть середню кількість засуджених за рік та середній абсолютний приріст засуджених. Обчисліть коефіцієнт злочинної активності за кожний рік, який за видом буде отриманий ряд динаміки. Розрахуйте середній рівень цього ряду.

Рік

Всього засуджено осіб, чол.

Населення

загальна кількість,

тис. чол.

у тому числі у віці до 14 років, тис. чол.

1996

242124

50874,1

10246,0

1997

237790

50400,0

9952,4

1998

232598

49973,5

9624,5

1999

222239

49544,8

9206,0

2000

230903

49115,0

8781,0

2001

201627

48663,6

8373,3

2002

194212

48240,9

7949,9

2003

201081

47823,1

7569,5

2004

204794

47442,1

7246,3

2005

176934

47100,5

6989,8

Рішення:

Маємо інтервальний ряд, що характеризує чисельність засуджених до обсягу населення за кожний з десяти років спостереження.

Середній рівень ряду динамікив інтервальних рядах динамік обчислюєтся за середньою арифметичною:

,

де – середній рівень ряду; у – рівні ряду; t– довжина періоду, за який робиться розрахунок.

Середній абсолютний прирістобчислюється за середньою арифметичною з ланцюгових абсолютних приростів:

,

де ∆ – ланцюгові абсолютні прирости, t– довжина періоду, за який робиться розрахунок. Абсолютний приріст (зниження)показує, на скільки одиниць збільшився або зменшився рівень ряду динаміки порівняно з базисним. При ланцюговому способі від кожного наступного рівня ряду динаміки потрібно відняти попередній рівень.

Отже, в середньому щороку відбувалося зниження кількості засуджених на 7243 чоловіки.

Коефіцієнт злочинної активності є різновидом відносної величини інтенсивності, яка дуже часто використовується в правовій статистиці, і розраховується за такою формулою:

.

Отриманий ряд значень також буде рядом динаміки, адже характеризуватиме зміну величини коефіцієнту злочинної активності в часі.

За 1996 рік

За 1997 рік

За 1998 рік

За 1999 рік

За 2000 рік

За 2001 рік

За 2002 рік

За 2003 рік

За 2004 рік

За 2005 рік

Отримали інтервальний ряд.

Визначимо його середній рівень

Отже, в середньому кожного року на кожні 1000 чоловік активного населення припадало 5,3 чоловіки засуджених за злочини.

2. Визначте вид таблиці, наведеної у першому завданні, її підмет та присудок. За отриманими даними коефіцієнту злочинної активності за 1996-2005 роки побудуйте стовпчикову (стрічкову) діаграму.

Вид таблиці – проста таблиця.

Підмет – вертикальна графа "Рік".

Присудок – показники інших вертикальних граф.

Будуємо стовпчикову діаграму

Будуємо стрічкову діаграму

Список літератури

  1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум: .- К.: Знання, 1997.- 325 c.

  2. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" від 13 липня 2000 року № 1922-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 43. – Ст. 362.

  3. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник: Навчальне видання. – Х.: Право, 2004. – 304 c.

  4. Камлик М.І. Правова статистика: Навчальний посібник: Навчальне видання. – К.: Атіка, 2004. – 240 c.

  5. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Правова статистика: Навчальний посібник: Навчальне видання. – Хмельницький: Поділля, 2002. – 240 c.

  6. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник: Навчальне видання. – М.: Юристъ, 1999. – 400 c.

  7. Пальян З. О. Демографічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 132 с.

  8. Чернадчук В.Д. Правовая статистика: Конспект лекций: Навчальне видання. – К.: МАУП, 1999. – 72 c.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...