WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві - Курсова робота

Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві - Курсова робота

Незнання захисником або громадським захисником мови,якою ведеться судочинство, не може бути підставою для усуненняйого від участі в справі. В такому разі необхідно забезпечити участьперекладача в процесі.

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державномунотаріаті, органах внутрішніх справ, Служби безпеки, державногоуправління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість (ч. 2ст. 2 Закону про адвокатуру).

Виключають участь особи як громадського захисника такожобставини, вказані в пп. 2 і 3 коментарю до ст. 59 КПК.

Захисник і громадський захисник усуваються від участі всправі слідчим, прокурором, суддею чи судом у зв'язку з відмовоюособи від виконання обов'язків захисника чи громадського захисника за клопотанням учасників процесу або з власної ініціативи.

Рішення про усунення оформляється мотивованою постановою слідчого, прокурора, судді або ухвалою суду, які можуть бути оскаржені відповідному прокурору або до вищестоящого суду в порядку і строки, передбачені статтями 234—236, ч. З ст. 354 КПК.

3.Обставини, що виключають участь у справі представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача

Представником потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача не може бути особа, яка брала участь у цій справі як слідчий або особа, що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, захисник, особа, яка допитувалась або підлягає допиту як свідок, а також особа, що є родичем кого-небудь із складу суду або обвинувача.

Адвокат не може брати участі у справі як представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача також і за обставин, зазначених у частині 2 статті 61 КПК.

При наявності цих обставин особа повинна відмовитися від виконання обов'язків представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача в даній справі. На цих же підставах вона може бути усунута від участі в справі слідчим, прокурором або судом.

Крім обставин, передбачених ч. 1 ст. 63 КПК, за змістом закону обставиною, що виключає участь у справі представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача, є їх участь у даній справі як громадського захисника або потерпілого.

Якщо особу необхідно усунути від участі в справі як представника, наприклад, у зв'язку з тим, що вона допитувалась абопідлягає допиту як свідок, слідчий, прокурор, суддя або суд(залежно від того, хто приймає рішення про усунення) повинніроз'яснити потерпілому, цивільному позивачу або цивільномувідповідачу право мати представника з числа інших осіб, вказаниху ст. 52 КПК, а якщо ці учасники процесу є неповнолітніми абонедієздатними — забезпечити участь представника у справі.

Питання про усунення особи від участі в справі як представника вирішується слідчим, прокурором, суддею чи судом з власноїініціативи, за клопотанням учасників процесу або за самовідводомцієї особи.

Постанова слідчого, прокурора про усунення представникаможе бути оскаржена потерпілим, цивільним позивачем, цивільнимвідповідачем відповідному прокурору, а постанова судді чи ухвалаСУДУ — до вищестоящого суду в порядку, передбаченому статтями234—236, 354 КПК.

4. Обставини, що виключають участь у справі особи як громадського обвинувача

Громадським обвинувачем не може бути особа, коли вона є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або родичем кого-небудь з них, коли вона брала участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий або особа, яка провадила дізнання, а також коли вона особисто або її родичі заінтересовані в результатах справи.

При наявності цих обставин особа повинна відмовитися від виконання обов'язків громадського обвинувача в справі. На цих же підставах вона може бути усунута судом від участі в справі як з власної ініціативи, так і за клопотанням учасників судового розгляду.

За смислом закону особа не може бути громадським обвинувачем не тільки за наявності обставин, передбачених ч. 1 ст. 59, ай тоді, коли вона була підозрюваним або обвинуваченим у справі,представником потерпілого, цивільного позивача або цивільноговідповідача, захисником або громадським захисником, понятим,підлягає допиту як свідок, перебуває в неприязних або дружніхстосунках з підсудним чи іншими особами, які беруть участь усправі. З цих причин така особа може бути особисто заінтересованав наслідках справи і виявити необ'єктивність.

Особа, яка не є членом громадської організації або трудовогоколективу, не може виступати в суді від їх імені.

Неприпустимою є також участь у справі як громадського обвинувача особи, уповноваженої адміністрацією підприємства, установи або органом влади.

Не допускається участь громадського обвинувача і громадського захисника від однієї і тієї ж організації чи колективу щодоодного і того ж підсудного, оскільки в таких випадках не будевідображена дійсна думка громадськості.

За наявності хоча б однієї з обставин, що виключають участьособи як громадського обвинувача, вона не може бути допущена доучасті в справі, а якщо буде допущена, то підлягає усуненню відучасті в справі як з ініціативи суду, так і внаслідок задоволеннявідводу, заявленого громадському обвинувачеві учасниками судового розгляду, або його самовідводу.

5. Поняття відводу

Відвід судді

При наявності обставин, передбачених статтями 54 і 55 КПК, суддя і народний засідатель зобов'язані заявити самовідвід. На цих же підставах відвід судді або народному засідателю може бути заявлений прокурором, громадським обвинувачем, підсудним, захисником, громадським захисником, а також потерпілим і його представником, цивільним позивачем і цивільним відповідачем або їх представниками.

Заяви про відвід подаються до початку судового слідства. Пізніша заява про відвід допускається у випадках, коли підстава для відводу стала відома після початку судового слідства.

Самовідвід і відвід судді чи народного засідателя можливі занаявності хоча б однієї з підстав, передбачених ст. 54 і ст. 55 КПК танаведених у коментарях до них.

Заявити самовідвід за наявності до того підстав — це не право,а обов'язок судді і народного засідателя.

Суддя, а при колегіальному розгляді справи — головуючийзобов'язані в підготовчій частині судового засідання оголоситисклад суду і прізвище запасного народного засідателя, якщо він є,роз'яснити учасникам судового розгляду належне їм право відводуі запитати, чи заявляють вони його проти будь-кого із складу суду (статті 287, 360 КПК).

Заяви про відвід і самовідвід мають бути подані до початкусудового слідства з тим, щоб не ускладнювати процес у даній справі.

Якщо відвід заявлено після початку судового слідства, суддя або головуючий повинні з'ясувати, коли підстава для відводу стала відома учаснику судового розгляду і причини його заяви з відступом від загального правила.

Заява про відвід судді, який одноособово розглядає справу, подається у письмовому вигляді не менш як за три дні до судового розгляду справи (ч. З ст. 57 КПК).

Відвід прокурора

Правила, передбачені статтями 54 і 56 КПК, стосуються прокурора. Проте коли прокурор брав участь у проведенні попереднього слідства в справі, у розгляді справи в суді першої інстанції, в касаційному порядку чи в порядку нагляду, то ці обставини не можуть бути підставою для відводу.

Питання про відвід прокурора на попередньому слідстві вирішує вищестоящий прокурор, а в суді — суд, який розглядає справу, відповідно до правил, передбачених частинами 1 і 2 статті 57 КПК. Якщо справа розглядається суддею одноособово, він одноособово вирішує питання про відвід прокурора.

За змістом чинного законодавства прокурор, який бере участь у справі, має бути таким же об'єктивним, як і суддя. Тому правила про відвід судді, за деякими винятками, поширюються і на прокурора.

Крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 58 КПК, прокурор не можебути відведений і тоді, коли він брав участь у дізнанні, затверджував обвинувальний висновок, санкціонував арешт або інші заходипроцесуального примусу, брав участь у розпорядчому засіданнісуду, в розслідуванні ново виявлених обставин і перегляді судомсправи за таких обставин. Ці винятки пояснюються єдністю завданьпрокурорського нагляду в усіх стадіях кримінального процесу.


 
 

Цікаве

Загрузка...