WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права - Курсова робота

Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права - Курсова робота

Обласні державні адміністрації як суб'єкт адміністративного права.

ПЛАН

Вступ 3

1.Поняття обласних державних адміністрацій як місцевих органів виконавчої влади в Україні 5

2. Функції та повноваження обласних державних адміністрацій Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

3. Взаємовідносини обласних державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

4. Акти місцевих органів виконавчої влади Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Висновок 23

Список використаної літератури Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Вступ

Обласна державна адміністрація є складовою частиною ієрархії державного апарату, який представляє собою систему органів, за допомогою яких здійснюється державна влада, виконуються основні функції, досягаються цілі та завдання, що стоять перед державою на різних етапах її розвитку.

За допомогою обласних і районних адміністрацій, діючих за територіальним принципом, вищі за державною ієрархією органи виконавчої влади України (Президент, Уряд (КМУ), "міністерства та інші центральні органи виконавчої влади" ) можуть здійснювати свої функції у сфері державного управління на місцях. Обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації підпорядковуються відповідно районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації.

Обласні державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

 • виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

 • законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

 • виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

 • підготовку та виконання обласних бюджетів;

 • звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

 • взаємодію з органами місцевого самоврядування;

 • реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Враховуючи вищевикладене дослідження особливостей функціонування обласних державних адміністрацій як суб'єкта адміністративного права України на сьогодні важко перебільшити.

Основна мета курсової роботи полягає у вивченні особливостей організації роботи обласних державних адміністрацій в Україні.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань:

 • вивчити особливості функціонування обласних державних адміністрацій як суб'єктів адміністративного права України;

 • дослідити функції обласних державних адміністрацій як складової ланки місцевих органів виконавчої влади України;

 • розглянути роль та місце обласної державної адміністрації в системі виконавчої влади України.

Предметом курсової роботи є відносини, що виникають в процесі функціонування обласної державної адміністрації як суб'єкта адміністративного права України.

В якості об'єкта курсової роботи виступають обласні державні адміністрації.

Курсова робота складається зі вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, предмет та об'єкт дослідження. Основна частина присвячена аналізу поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

1.Поняття обласних державних адміністрацій як місцевих органів виконавчої влади в Україні

За допомогою обласних і районних адміністрацій, діючих за територіальним принципом, вищі за державною ієрархією органи виконавчої влади України (Президент, Уряд (КМУ), "міністерства та інші центральні органи виконавчої влади") можуть здійснювати свої функції у сфері державного управління на місцях. Обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації підпорядковуються відповідно районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації.

Так за змістом Статті 118 Конституції України випливає, що "виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими

законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119 Конституції України дає визначення основним функціям або призначенню місцевих державних адміністрацій, до яких також входять і обласні:

"Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

 • виконання Конституції та законів України, актів Президента України,

 • Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

 • законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

 • виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин а також програм їх національно-культурного розвитку;

 • підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

 • звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

 • взаємодію з органами місцевого самоврядування;

 • реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень".

Окрім цього, діяльність обласних адміністрацій регламентується, на основі та відповідно до Конституції, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" № 586-14 від 09 квітня 1999р. з наступними змінами та доповненнями, який визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій. Стаття 3 цього Закону закріпляє принципи діяльності місцевих державних адміністрацій. Так "місцеві державні адміністрації діють на засадах:

 • відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;

 • верховенства права;

 • законності;

 • пріоритетності прав людини;

 • гласності;

 • поєднання державних і місцевих інтересів".

Зазначимо, що наведені принципи діяльності місцевої державної адміністрації є невід'ємною частиною і базуються на узагальненні, діючих у державі юридичних правил або на принципах державного управління, як на позитивних закономірностях, пізнаних наукою і практикою та закріплених у правових нормах.

Прийнято виділяти такі групи принципів державного управління:

 1. соціально-політичні — демократизм, участь населення в управлінській діяльності держави (народність); рівноправність осіб різних національностей; рівність усіх перед законом; законність; гласність і врахування громадської думки; об'єктивність;

 2. організаційні принципи побудови апарату державного управління — галузевий, функціональний, територіальний;

 3. організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату державного управління — нормативність діяльності, єдиноначальності, колегіальність, поділ управлінської праці; відповідальність за прийняті рішення, оперативна

 4. самостійність.

Соціально-політичні принципи — це найзагальніші принципи державно-управлінської сфери. Вони поширюються на всі види виконавчо-розпорядчої діяльності та всі функціонуючі в державі управлінські структури, у тому числі і на обласні державні адміністрації. Принципи цієї групи, як правило, закріплюються у нормативному порядку. Багато з них міститься у Конституції України (вони дістали назву конституційних) та в інших законодавчих актах.


 
 

Цікаве

Загрузка...