WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Нотаріат в Україні - Курсова робота

Нотаріат в Україні - Курсова робота

Згідно положення, державний нотаріальний архів є юридичною особою, має свою печатку із зображенням державного герба України із своїм найменуванням. Державний нотаріальний архів очолює завідуючий, якого призначає на посаду і звільняє з посади управління юстиції. Державні нотаріальні архіви є складовою національного архівного фонду України.

Основними завданнями державного нотаріального архіву є:

• комплектування документами, склад яких передбачений Положенням;

• забезпечення збереження та використання документів, що зберігаються;

• підготовка та своєчасне передавання документів та зберігання до відповідного державного архіву, додержанням правил і вимог головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України.

Фондоутворювачами архівів є державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, посадові особи виконавчих комітетів відповідних місцевих рад і посадові особи, які посвідчують заповіти та доручення, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Закон України "Про нотаріат", що був прийнятий у 1993 р. закріпив положення про створення інституту приватного нотаріату.

З часу прийняття зазначеного Закону у правовому житті суспільства з'явився новий суб'єкт нотаріальної діяльності - приватний нотаріус. Приватний нотаріус здійснює діяльність від імені держави, що делегує йому спеціальні повноваження і наділяє його відповідними правами та обов'язками. Приватний нотаріус не перебуває у штаті державного нотаріату, і організовує свою діяльність самостійно. Для того щоб стати приватним нотаріусом, необхідно одержати свідотство про право на заняття ,нотаріальною діяльністю та зареєструвати приватну нотаріальну діяльність в установленому законом порядку.

Згідно зі статтею 24 Закону України "Про нотаріат" приватну нотаріальну діяльність реєструють Головне управління Міністерства юстиції в Автонімній Республіці Крим, управління юстиції областей, міст Києва та Севастополя на підставі Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Кількість приватних нотаріусів у межах нотаріального округу визначає Міністерство юстиції України залежно від чисельності населення в окрузі на підставі аналізу статистичних даних про діяльність нотаріусів; у різних регіонах України. Якщо Міністерство юстиції України встановило для конкретного нотаріального округу певну кількість приватних нотаріусів управління юстиції має право відмовити зацікавленій особі в реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус несе особисту відповідальність за заподіяну шкоду. Шкоду, яку заподіяв приватний нотаріус внаслідок власних незаконних дій або недбалості він відшкодовує в повному розмірі.

Припинення приватної нотаріальної діяльності регулює статтею 30 Закону України "Про нотаріат". Із припиненням приватної нотаріальної діяльності реєстраційне посвідчення приватного нотаріуса анулюється і особа перестає ним бути. Стаття 30 Закону України "Про нотаріат" визначає зазначено перелік випадків, коли приватна нотаріальна діяльність припиняється. Цей перелік є вичерпним. Так, нотаріальна діяльність припиняється за умови:

 • Подання клопотання про припинення діяльності;

 • Анулювання свідотства;

 • Невиконання обов'язків без поважних причин;

 • Тривале невиконання обов'язків за станом здоров'я, або при невідповідності приватного нотаріуса обійманій посаді;ї

 • Несплата страхування за шкоду протягом визначеного терміну.

4.Компетенція, права та обов'язки нотаріусів.

Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій регламентується залежно від суб'єкта, уповноваженого вчиняти нотаріальні дії. Нотаріальні органи мають право вчиняти дії, які згідно із законом належить до їх компетенції.

До компетенції державних нотаріальних контор належать:

 • посвідчення угод (договорів, заповітів, доручень, шлюбних контактів);

 • вживаються заходи щодо охорони спадкового майна;

 • видаються свідоцтва про право на спадщину;

 • видаються свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя;

 • видаються свідоцтва про придбання житлових будинків з

прилюдних торгів;

 • видаються дублікати документів, що зберігаються у справах нотаріальної контори;

 • накладається заборона відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна;

 • засвідчується правильність копій документів і виписок з них;

 • засвідчується справжність підпису на документах;

 • засвідчується правильність перекладу документів з однієї мови на іншу;

 • посвідчується факт, що громадянин живий;

 • посвідчується факт перебування громадянина в певному місці;

 • посвідчується тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

 • посвідчується час пред'явлення документів;

 • передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;

 • приймаються у депозит грошові суми та інші папери;

 • вчиняються виконавчі написи;

 • вчиняються протести векселів;

 • пред'являються чеки до платежів і посвідчується несплата чеків;

 • вчиняються морські протести;

 • приймаються на зберігання документи;

 • вчинення інших нотаріальних дій.

До компетенції приватних нотаріусів згідно статті 36 Закону України "Про нотаріат" належать ті ж самі дії окрім:

 • накладання і зняття заборони відчуження нерухомості;

 • видача свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з них;

 • видача свідоцтва про право на спадщину, вжиття заходів охорони спадкового майна;

 • посвідчення договорів довічного утримання;

 • посвідчення правильності підписів на документах, призначених для дії за кордоном;

 • посвідчення доручення для дії за кордоном;

 • засвідчення підпису батьків чи опікунів на заяві про згоду на усиновлення дитини.

Посадові особи виконкомів місцевих рад мають право вчиняти окремі найпоширеніші нотаріальні дії, якщо в місцевості немає нотаріусів. Відповідно до ст. 37 3акону зазначені посадові особи мають право посвідчувати односторонні угоди - заповіти і доручення, і засвідчувати правильність копій документів і виписок з них, справжність підпису на документах; вживати заходів щодо охорони спадкового майна і реєстрація заборони на відчуження нерухомості.

Посадові особи виконкомів не мають права оформлювати документи, призначені для дії за кордоном.

Повноваження консульських установ також є аналогічними повноваженням державних нотаріальних контор окрім таких дій:

 • посвідчення договорів про заставу та відчуження нерухомого майна, що знаходиться в Україні;

 • передавання заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам та видача свідотств про передавання таких заяв;

 • видача дублікатів документів, що зберігаються у справах нотаріальної контори;

 • видача свідоцтв про придбання будинків з прилюдних торгів4

 • вчинення протестів векселів;

 • пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків;

 • накладення заборони відчуження нерухомого майна;

Консульські установи та дипломатичні представництва вчиняють нотаріальні дії за кордоном за дорученням Міністерства закордонних справ України.

Висновки.

Проаналізувавши наведені положення можна зробити такі висновки:

 1. Діяльність нотаріату є необхідною у повсякденному житті, у випадках, коли виникає нагальна потреба здійснення певних дій, що потребують офіційного, юридичного засвідчення.

 2. Нотаріальна діяльність забезпечує виконання засвідчувальної та контрольно-реєстраційної функції під час вирішення юридичних справ. Крім того, уході здійснення своїх функціональних повноважень органи нотаріату покликані зміцнювати режим законності в країні, сприяти підвищенню рівня правопорядку, охороняти відносини власності, створювати умови для всебічної реалізації прав, законних інтересів громадян, а також попереджувати факти скоєння правопорушень.

 3. У своїй діяльності нотаріату керується певними принципами, виконує визначені законодавством Української держави завдання та функції, і на основі цих завдань визначаються функції нотаріусів.

 4. Законом України "Про нотаріат" визначає структуру нотаріусів. У ній визначені як державні, так і приватні нотаріуси. Цей поділ відбувся для демократизації суспільного та державного життя, для урівноваження позицій держави та суспільства.

 5. Однією з основних ознак нотаріату є чітка правова регламентація його діяльності. Ця ознака стосується як державних так і приватних нотаріусів. Ця регламентація передбачає точність ведення обліку, належний режим зберігання, порядку підготовки, затвердження, проходження по інстанціях, а також виконання системи вимог щодо структури, мови, реквізитів, порядку використання технічних засобів, бланків тощо.

 6. Діяльність нотаріату в Україні чітко регламентується Конституцією України, Законом України "Про нотаріат", іншими указами президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами міністерства юстиції тощо.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Гусарєв. Юридична деонтологія. – 2004р.

 2. Гель. Судові та правоохоронні органи. – 2003р.

 3. Закон України "Про нотаріат"// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №39.

 4. Тимченко. Судові та правоохоронні органи. – 2004р.


 
 

Цікаве

Загрузка...