WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Негативні обставини при розслідуванні злочинів - Курсова робота

Негативні обставини при розслідуванні злочинів - Курсова робота

Аналіз походження відображень, які є різновидами негативних обставин, що часто зустрічається в процесі розслідування злочинів, а також факторів, які впливають на їх виникнення, зробило можливим сформулювати наступне криміналістичне поняття : негативні обставини – це реальні явища, що виникають внаслідок відображення певних супутніх злочинним діянням ситуаційних або побічних процесів у вигляді матеріальних утворень (слідів, предметів, змін в обстановці тощо) та кореляційно-пов"язаних з поведінкою учасників злочину дисимуляцій (ознак приховування чогось), які за своїм походженням, наявністю або відсутністю і іншими ознаками в обстановці місця події та поведінці конкретних осіб не узгоджується з закономірностями механізму її розвитку та встановлюваними в ході розслідування даними.

Різноманітність ситуаційних та побічних процесів (приготування до злочину, замах на нього, приготування до приховування в майбутньому наслідків злочинної діяльності, випадкові і непов'язані зі злочином дії, протидія потерпілого, приховування наслідків злочинної діяльності, різні види інсценувань у поєднанні або без нього з симулятивними показаннями винного, з метою ввести в оману, діяльність, пов'язана з розслідуванням та розглядом кримінальних справ і т.д.), які обумовлюють виникнення негативних обставин, різні форми їх відображення у навколишньому середовищі і прояви під час розслідування злочинів вимагають диференційованого підходу до їх аналізу.

Класифікація негативних обставин має практичне значення для розслідування злочинів, оскільки вона є орієнтовним засобом виявлення видової чи групової специфіки конкретних негативних обставин, який сприяє визначенню напрямків і способів їх подальшого дослідження та використання при провадженні в кримінальних справах.

Список використаної літератури

 1. Конституція України .- К.,1996 – 64 с.

 2. Кримінальний кодекс України.- К.,2001

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.,2001.

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2002.

 5. Закон України "Про міліцію" № 565 від 20.12.90 р.

 6. Закон України "Про прокуратуру" № 1789-12 від 25.11.91 р.

 7. Закон України "Про боротьбу з корупцією" №367/95 - ВР від 05.10.95р.

 8. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю" № 396/94 від 21.07.94 р.

 9. Наказ МВС України "Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичних служб МВС України" № 682 від 30.08.99 р.

 10. Збірник нормативних актів з питань правопорядку.- К.,1993р.,-320 с.

 11. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. – Минск, 1997.

 12. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Крылова. – Л., 1976.

 13. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М., 1990.

 14. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993.

 15. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 1994, Криминалистика/ Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М.Лузгина. – М., 1995. – Т. 1.

 16. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М., 1995.

 17. Криминалистика/ Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – Санкт-Петербург, 1995.

 18. Криміналістика/ За ред. В.Ю. Шепітька. – Х., 1998.

 19. Криминалистика/ Под ред. А.Г. Филиппова, А.В. Волынского. – М., 1998.

 20. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М., 1999.

 21. Криминалистика/ Под ред. Н.П. Яблокова. – М., 1999.

 22. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского._ М., 1999.

 23. Криминалистика / Под ред. В.Ю. Шепитько. – Х.,2001.

 24. Криминалистический словарь. – М., 1993.

 25. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика/ Под ред. Р.С. Белкина. – М., 1999.

 26. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. – К., 1991.

 27. Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтевський М.В., Тимошенко П.Ю. Криміналістика/ За ред. П.Д. Біленчука. – К., 1998.

 28. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М., т. 1-3, 1977 -1979.

 29. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. – Саратов, 1986.

 30. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. – М., 1987.

 31. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. – М., 1988.

 32. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М, 1997.

 33. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. – М., 1997.

 34. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 2001.

 35. Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии и расследовании насильственных преступлений, - Санкт-Петербург, 1992.

 36. Вандышев В.В. Связь "жертва-преступник" и ее использование в раскрытии и расследовании умышленных тяжких телесных повреждений. – Л., 1987.

 37. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. – Минск, 1983.

 38. Возгрин И.А. научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Вып. 1-4. СПб., 1992, 1993.

 39. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск. 1985.

 40. Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. – Саратов, 1987.

 41. Іщенко А.В. методологічні проблеми криміналістики. – К. 1997.

 42. Колесниченко А.Н. Общин положення методики расследования отдельных видов пре ступлений. – Х., 1976.

 43. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. – Х., 1985.

 44. Коновалова В.Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя. К., 1973.

 45. Криминалистика: Краткая энциклопедия./ Автор-составитель Р.С. Белкин. – М., 1993.

 46. Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984.

 47. Криминалистический словарь. – М., 1993.

 48. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. – К., 2000.

 49. Ку клин В.И. Методика расследования отдельных видов пре ступлений. – Іваново, 1983.

 50. Кулаги Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел. – Волгоград, 1976.

 51. Ларин А.М. От следственной версии к истине. – М., 1976.

 52. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: Планирование, организация. – М., 1970.

 53. Лисиченко В.К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике. – К., 1979

 54. Лисиченко В.К., Цыркаль В.В. использование специальных знаний в следственной и судебной практике. – К., 1987.

 55. Медведев С.И. Расследование убийств и причинения телесных повреждений в ИТУ. – Рязань, 1987.

 56. Образцов В.А. Криминалистика: Цикл лекций по новой программе курса. – М., 1994.

 57. Образцов В.А. Криминалистика: курс лекций. – М., 1996.

 58. Образцов В.А. Основы криминалистики. – М., 1996.

 59. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. – М., 1997.

 60. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста. – К., 1995

 61. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. – М., 1977.

 62. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова – М., 2000.

 63. Салтевський М.В. Криміналістика. – К., 1996.

 64. Салтевский М.В. Криминалистика в современном изложении юристов. – Х., 1996

 65. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: Система понятий. – М., 1982.

 66. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. – М., 1992.

 67. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений/ Под ред. В.К. Лисиченко. – К., 1988.

 68. Справочник следователя/ Под ред. В.С. Тикиджьяна. – Ростов-на- Дону, 1996.

 69. Судебные экспертизы. Возможности. Подготовка материалов. Назначение. Оценка. – К., 1981.

 70. Чурилов С.Н. Общие положения методики расследования преступлений. – М., 1990.

 71. Шепітько В.Ю. Енциклопедичний словник. – Х., 2001.

 72. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. – М., 1979.

 73. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. – М., 1985.


 
 

Цікаве

Загрузка...