WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності - Курсова робота

Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності - Курсова робота

Структурований підхід до аудиту діяльності

Основною діяльності Національного Аудиторського Офісу Великобританії є оцінка середовища роботи Уряду. В рік здійснюється понад 50 досліджень. В офісі працює 700 осіб, з них 400 осіб займаються фінансовим аудитом, 200 – аудитом діяльності та 100 осіб – це допоміжний персонал.

Комітет рахунків розглядає 30 перевірок НАО на рік. Проте, які дослідження виносити на розгляд вирішує голова Комітету з врахуванням пропозицій Офісу.

Перевірка здійснюється 17 місяців. Затрати на одне дослідження коливаються від 50 тис. фунтів до 2,5 млн. фунтів. Великі затрати при здійснені аудиту цілої системи: кримінальна юстиція, проблеми здоров'я повних людей і т.д.

Фінансовий аудит включає перевірку та аналіз витрат, відповідність витрат за рішенням Парламенту, порядок здійснення видатків з врахуванням економічного витрачання коштів.

Аудит діяльності показує, чи досягнуто цілей при здійсненні заходів за рахунок бюджетних коштів, дає оцінку економності, ефективності та результативності.

При здійсненні аудиту, в основному, досягається мета заощадити при 1 фунті затрат на аудит 8 фунтів платників податків. При здійснені аудиту за окремими напрямками визначається, наскільки точно уряд визначив цей напрямок видатків і чи потрапив у ціль. Особлива увага звертається на шляхи проведення залучених заходів та кількість залучених людських ресурсів.

Стратегія

Стратегічний план формується на 5 років, при цьому він поновлюється щороку. Кожен відділ в даному випадку використовує свій підхід.

Моніторинг і встановлення цілей

В процесі діяльності визначаються нові потенційні сфери, які представляють інтерес для аудиторів. Тематика обговорюється та ідеї розглядаються в кінці осені. Здійснюється "мозговий штурм" із залученням всього офісу. Обговорення кожного проекту триває дві години. Після збору ідей складається на 2 сторінках проект заходу. Визначається вартість проекту, кількість залучених працівників, вивчається попередня інформація, історія проблеми (до 2 абзаців). Основний розділ проекту: ризики аудиту діяльності (марнотратство, перевищення видатків та інше).

Методологія

Методологія включає моделювання, статистичний аналіз, співбесіду, фокус групи та інше. Звертається увага на очікуваний ефект від здійснення заходу, фінансова економія, підвищення державних послуг.

Графік виконання робіт

Враховуються затрати в часі та їх черговість під час виконання дослідження. По кожному відділу пропонується до виконання 10–15 досліджень, з яких вибираються п`ять. Вибрані дослідження (проекти) надсилаються помічнику Генерального Аудитора. В окремих випадках, помічник Аудитора вносить свої пропозиції. При цьому, кожен напрям роботи в Офісі відповідає певному міністерству.

Планування стратегії

Проект дослідження вивчається 3 місяці. При цьому, проводяться консультації з зацікавленими міністерствами. Паралельно проводяться ознайомчі виїзди на місце об'єктів, які будуть досліджуватися. Збирається інформація, передбачається результат. Генеральний аудитор на підставі зробленого затверджує проект, а може і відмітити дослідження. Наступна стадія – збір нової інформації, залучення експертів до обговорення, перевіряється надійність методології та зібраних матеріалів. При цьому, спостерігається обережний та виважений підхід до формулювання висновків. Звіт готується понад місяць, після чого відбувається його погодження з керівником об`єкту перевірки.

Публікації

Уряд зацікавлений у відкритому спілкуванні. Звіти публікуються у засобах масової інформації. Заслуховування Звіту у Парламенті відбувається через 2–3 місяці. Парламентський Комітет публікує свій звіт і свої рекомендації та направляє Міністерству. Міністерство дає відповідь на рекомендації, завірену у Казначействі. НАО їх розглядає і повідомляє Комітет Державних рахунків про вжиті заходи Міністерством. Щороку прослідковується виконання рекомендацій. Якщо за 3 роки немає реагування – розробляється нове дослідження на цю тему.

Технології дослідження

 • опитування

 • анкетування

 • фокус групи

 • порівняння стандартів

 • екзаменування

 • моделювання

 • повторний аналіз

 • аналіз рішень

Пропозиції:

Враховуючи світовий досвід та практику здійснення аудиту у країнах Західної Європи, вважаємо за доцільне Рахунковій палаті України:

 1. При проведенні перевірок та підготовці звітів здійснювати розмежування щодо фінансвого аудиту та аудиту діяльності.

 2. Затверджувати документ типу Меморандум аудиту. З цією метою суттєво розширити часові рамки планування аудиту, вибору тем і суб`єктів аудиту.

 3. Зважити на можливість запровадження:

 • сертифікації надійності систем використання державних коштів на основі оцінки діяльності;

 • обговорення проектів звіту з Урядом;

 • публікацію остаточного звіту з коментаріями Уряду;

 • обговорення звітів Рахункової палати України на засіданнях постійних Комітетів Парламенту;

 • надання рекомендацій щодо покращення діяльності державних органів управління;

 • проведення перевірок стану виконання рекомендацій Рахункової палати України.

 1. В частині забезпечення гласності, запровадити проведення брифінгів за результатами перевірок, за участю керівників об`єктів, що перевірялися.

 2. Запрошувати керівників та відповідальних осіб Уряду на засідання Колегії Рахункової палати України за результатами здійснених перевірок та аналізу з питань ефективності та доцільності витрачання бюджетних коштів.

 3. При плануванні щорічної діяльності та при підготовці плану роботи здійснювати аналіз ризиків щодо можливих зловживань при використанні бюджетних коштів у тій чи іншій сфері.

 4. Наполягати на законодавчому врегулюванні питання щодо визначення бюджету Рахункової палати самостійно Головою інституції, чи за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Список літератури

 1. Менеджмент для магистров [Текст]: учебное пособие /, С.Н. Козьменко; ред. А.А. Епифанов. – Сумы: Университетская книга, 2003. – 762 с.

 2. Хіт, Роберт. Кризовий менеджмент для керівників [Текст]: посібник / Р. Хіт. – К.: Всеувито: Новий друк, 2002. – 566 с.

 3. Никитина, Н. Антикризисное финансирование управление предприятием: исследование факторов [Текст] / Н. Никитина // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №7. – C.91–102

 4. Василенко, В.О. Антикризове управління підприємством [Текст]: навчальний посібник / В.О. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

 5. Антикризове фінансове управління підприємством [Текст]: навчальний посібник / Є. І. Ляшенко; Мін-во освіти і науки України, Запорізький ін-т держ. та муніципального управління. – К.: ЦНЛ, 2005. – 208 с.

 6. Жукова, Н.К. Сучасні методи антикризового управління підприємством [Текст] / Н.К. Жукова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №10. – С. 14–19

 7. Терещенко, О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст]: монографія / О.О. Терещенко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2006. – 268 с.

 8. Школьник, І.О. Фінансовий менеджмент [Text]: навчальний посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. – Суми: Університетська книга, 2009. – I

 9. Штангрет, А.М. Антикризове управління підприємством [Текст]: навчальний посібник / А.М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

 10. Іванюта, С.М. Антикризове управління [Текст]: навчальний посібник / С.М. Іванюта; Мін-во освіти і науки України, Держ. комітет статистики України, Держ. академія статистики, обліку та аудиту, Полтавська філія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 288 с. – ISBN 978–966–364–423–3: 30.00 грн.

 11. Шапуров, О.О. Політика антикризового управління при загрозі банкрутства [Текст] / О.О. Шапуров // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8. – C.147–155

 12. Комарецька, П.В. Реструктуризація промислових підприємств у системі антикризового фінансового управління [Текст] / П.В. Комарецька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №6. – C.61–64

 13. Антикризове законодавство [Текст] // Инвестгазета. Нормативна база. – 2009. – №17/18


 
 

Цікаве

Загрузка...