WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства - Курсова робота

Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства - Курсова робота

6.2. прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України забезпечити у місячний термін перевірки кримінальних справ, у яких особам пред'являлось обвинувачення, закритих у процесі досудового слідства за недоведеністю їх участі у вчиненні злочину або за відсутністю події чи складу злочину. Мотивовані висновки надсилати разом з кримінальними справами до Генеральної прокуратури України.

7. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в слідчих ізоляторах МВС та СБУ щомісячно проводити перевірки законності тримання під вартою осіб, справи стосовно яких розслідуються.

Забезпечити додержання вимог ст. 161 ч. 2 КПК України щодо направлення постанови про арешт іноземних громадян в Міністерство закордонних справ України.

Міським, районним (у т.ч. у містах з районним поділом), міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам не рідше як один раз на десять днів перевіряти в ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ), кімнатах для доставлених в чергових частинах МРВ УМВС, гауптвахтах та кімнатах тимчасового затримання у військових частинах законність тримання осіб. В ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), що обслуговує кілька районів, перевірки проводити прокурору району (міста), на території якого він знаходиться.

8. Забезпечити неухильне дотримання вимог Конституції України та відповідних норм кримінально-процесуального закону щодо недоторканності житла, таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

9. Структурним підрозділам Генеральної прокуратури України, зазначеним у пункті 1 наказу, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів перевіряти виконання даного А наказу в підпорядкованих прокуратурах, надавати допомогу в організації роботи та прокурорського нагляду за дізнанням і досудовим слідством, у розкритті тяжких і особливо тяжких злочинів, розслідуванні складних кримінальних справ. У разі необхідності заслуховувати на оперативних нарадах і колегіях звіти відповідних прокурорів та вживати принципових заходів реагування.

9.1. Використовувати передбачене ст. ЗО Закону України "Про прокуратуру" право надання доручень керівникам органів досудового слідства та дізнання щодо проведення в підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону. Для забезпечення повноти нагляду, об'єктивності висновків про ^ реагування на виявлені порушення під час відомчих розслідувань у необхідних випадках вивчати матеріали таких перевірок, застосовуючи надане прокуратурі право безперешкодного доступу до всіх матеріалів.

9.2. З метою своєчасного виявлення фактів приховування злочинів від обліку, перевірки виконання вимог закону з цих питань проводити не рідше як один раз на місяць. Наглядова діяльність прокурорів на даному напрямі та її обсяг не повинні обмежуватися лише перевіркою законності прийнятих рішень по матеріалах про відмову в порушенні кримінальної справи.

10. Аналітичну роботу стану прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні дізнання та досудового слідства проводити, виходячи із стану злочинності та наявної необхідності поглибленого вивчення, яка визначається у кожному конкретному випадку.

11. Вживати заходів щодо поширення позитивного досвіду організації роботи слідчих органів прокуратури та організації прокурорського нагляду за дізнанням та досудовим слідством.

Висновок

При роботі над курсовою роботою я прийшла до висновку, що прокурорський нагляд за виконанням законів органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство, є однією з найважливіших гарантій швидкого і повного розкриття злочину, його об'єктивного і всебічного розслідування. Прокурорський нагляд у стадії досудового слідства повинен здійснюватися так, щоб жоден злочин не залишився нерозкритим і жодна особа, що вчинила злочин, не була звільнена від встановленої законом відповідальності, і ніхто незаконно і необґрунтоване не був притягнений до кримінальної відповідальності. Дня досягнення поставлених завдань прокурору надаються істотні повноваження - як владно-розпорядчі, так і кримінально-процесуальні функції. Здійснюючи свої повноваження, прокурори використовують особливі форми прокурорського реагування на порушення закону - постанова, припис, вказівка, подання, погодження, протест. Усе це накладає величезну відповідальність на прокурора.

Відповідно до ст.97 КПК України, орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя зобов'язані приймати заяви і повідомлення про будь-які злочини. При цьому вони повинні забезпечити додержання встановленого законом порядку їх розгляду. Отже, перевірка і вирішення заяв і повідомлень про злочини - це кримінально-процесуальна діяльність, перша, початкова частина кримінального процесу (6).

Прокурорський нагляд у стадії порушення кримінальних справ є однією з істотних гарантій законності в кримінальному процесі, що забезпечують дотримання принципів недоторканості особи, житла, презумпції невинуватості.

Але практика показує, що помилки, промахи, недогляди і навіть порушення норм кримінального процесу можуть бути допущені при самому сумлінному виконанні своїх службових обов'язків слідчим і прокурором. По будь-якій кримінальній справі завжди можна знайти протиріччя в доказах, суперечності в показаннях однієї і тієї ж особи, але допитаної в різний час, які-небудь помилки технічного порядку. Тому, коли мова йде про оцінку небезпеки того чи іншого порушення закону і норм кримінального процесу, варто підходити до цьому розумно і диференційовано. При цьому варто враховувати ступінь істотності порушень, впливу їх на ухвалення остаточного рішення по кримінальній справі. З усіх порушень закону необхідно особливо суворо підходити до тих з них, що зв'язані з забезпеченням конституційних гарантій прав і законних інтересів громадян.

Таким чином, нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства є суттєвим гарантом від можливих помилок і зловживань, оскільки ніякі інші порушення законів не заподіюють людям таких моральних і фізичних страждань як порушення, пов'язані з незаконними затриманнями й арештами, необґрунтованими притягненнями до відповідальності й засудження невинних.

З н о c к и

1. Шумський П.В. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів. - К.; "Вентурі", 1998 р. с. - 6.

2. Кузьмін В.П. Системна якість. "Питання філософії". 1973 р., №9, с.82-83.

3. Добровольська Т.Н. Принципи кримінального процесу. М., 1971 р., с.132-135.

4. Закон України "про прокуратуру" від 5.11.1991 р. №1789-12.- Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України/ Уклад. Ю.П Єлісовенко. - К.:

"Махаон", 2003 р.- с.731.

5. ПП ВСУ (1963 р.-2000 р.): офіц. вид.: у двох томах/ за заг. ред. В.Ф. Батка.- К: АСК,2000р.-с.222-228.

6. Балашов А. Соц. Законность.-1989 г.-№3 - с. 63-65.

Список використаної літератури:

  1. Конституція України (Голос України. -1996,27 липня. - № 138).

  2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р./ за ред. С.С. Яценка. - К.: АСК, 2002 р.- 936 с.

  3. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К.: Атіка, 2002 р.- 208 с.

  4. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За загальною редакцією В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка- К.: "Форум", 2003 р.- 942с.

  5. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу У країни.-К.: А.С.К., 2002 р.- 1056 с. б .

  6. Закон України "про прокуратуру" від 5.11.1991 р. №1789-12.- Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України/ Уклад. Ю.П Єлісовенко. - К.: "Махаон", 2003 р.- 976 с. 7.

  7. ПП ВСУ (1963 р.-2000 р.): офіц. вид. : у двох томах/ за заг. ред. В.Ф. Батка.- К: АСК, 2000 р.- 972 с. 8.

  8. Шумський П.В. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів. - К.: "Вентурі", 1998 р.- 336 с. 9.

  9. Право України №3, №9- 1999р.


 
 

Цікаве

Загрузка...