WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Місцеві органи виконавчої влади - Курсова робота

Місцеві органи виконавчої влади - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології

Реферат по правознавству

на тему

"Місцеві органи виконавчої влади"

Роботу виконала:

студентка групи СП - 08 - 2

Токаренко Оксана Олександрівна

Перевірила:

Саєнко Марина Іванівна

Дніпропетровськ - 2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Конституційний статус місцевих органів виконавчої влади

Розділ 2. Склад і структура місцевих державних адміністрацій

Розділ 3. Компетенція місцевих державних адміністрацій

3.1 Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій

Розділ 4. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з іншими владними та громадськими інституціями

4.1 Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України

4.2 Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

4.3 Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади

4.4 Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами

4.5 Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями

4.6 Відносини місцевих державних адміністрацій з об'єднаннями громадян

4.7 Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

На сучасному етапі українського державотворення питання конституційно-правового статусу державних органів виконавчої влади висвітлено у працях різних науковців-правників, де зазначається, що конституційно-правовий статус державних органів виконавчої влади регулює базові суспільні відносини, які виникають у різних сферах життєдіяльності суспільства, закріплюючи при цьому належність публічної влади, засади її організації та форми здійснення, а також невід'ємні права та свободи людини і громадянина, права інститутів громадянського суспільства та їх гарантії.

Місцеві органи виконавчої влади є дуже важливою частиною всієї політичної системи України, яка практично виконує роль незамінної основи державного управління.

Актуальність даної теми можна вивести саме з багатофункціональності та все проникності такого специфічного явища як державне управління та важливості способів забезпечення введення в життя його рішень на місцевому рівні. Адже саме це забезпечує єдність всієї політичної системи суспільства, її функціональність та відносну стабільність при функціонуванні державного механізму України.

При виконанні даної роботи я використовувала систематично - узагальнюючий та дескриптивний методи.

Слід зазначити, що місцеві держадміністрації - це "агенти держави на місцях. Система цих органів має ієрархічний характер. Це спеціально створені на місцях урядові органи, які наділені повноваженнями щодо здійснення державної влади"

Доведено, що сутність конституційно-правового статусу державних органів влади оптимально розкривається виключно в механізмі врегульованих нормами права суспільних відносин цих органів влади з людиною, міжнародним співтовариством, в результаті яких виникають різноманітні спільні права та обов'язки, які відповідають їх функціональному призначенню в конкретно-історичний період розвитку та відображають їх соціально-політичну та економічну роль у вирішенні питань, що мають державно-владне значення.

Розділ 1. Конституційний статус місцевих органів виконавчої влади

Систему місцевих органів державної виконавчої влади складають:

1) обласні державні адміністрації;

2) Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;

3) районні державні адміністрації;

4) районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі;

5) територіальні органи міністерств, державних комітетів, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (управління, відділи).

В Україні створені та діють 24 обласні держадміністрації, дві міські держадміністрації (м. Києва та м. Севастополя), районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації та 490 районних держадміністрацій.

Організація, повноваження та порядок діяльності місцевих держадміністрацій визначаються Конституцією України (статті 118-120), законами України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р., "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р. та іншими законодавчими актами. [3]

Згідно статті 118 Конституції України, виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Місцеві держадміністрації є юридичними особами. Вони мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банків України, розташовуються в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі. На будинках, де розміщуються місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи, вивішуються таблички з зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованого там органу. На будинках, де розміщуються місцеві держадміністрації, піднімається Державний Прапор України. [1]

За законом України "Про місцеві державні адміністрації" основними завданнями державних адміністрацій в межах адміністративно - територіальної одиниці є:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовка та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;

7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Місцеві державні адміністрації діють на засадах: відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; верховенства права; законності; пріоритетності прав людини; гласності; поєднання державних і місцевих інтересів. [2]

Розділ 2. Склад і структура місцевих державних адміністрацій

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій. Рекомендаційні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України.

До складу місцевої держадміністрації входять її голова, його перший заступник, заступники, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідної місцевої держадміністрації, ЇЇ голова визначає структуру держадміністрації, утворює відділи, управління та інші структурні підрозділи галузевої, міжгалузевої та внутрішньогалузевої компетенції. Примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України. Голова місцевої держадміністрації затверджує штатний розпис держадміністрації та положення про її структурні підрозділи.


 
 

Цікаве

Загрузка...