WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Міжнародні неурядові організації як суб’єкти міжнародного екологічного права - Курсова робота

Міжнародні неурядові організації як суб’єкти міжнародного екологічного права - Курсова робота

Висновки

Отже, міжнародні неурядові організації екологічного напрямку спрямовують свою діяльність на вдосконалення міжнародного та національного законодавства. В світі існую достатня кількість МНУО, що займаються охороною навколишнього природного середовища.

Ще однією функцією міжнародних екологічних неурядових організацій є внесення до свідомості суспільством необхідності серйозно вирішувати проблеми, пов'язані зі станом природного середовища. Хоча в більшості випадків основні зусилля учасників екологічних організацій спрямовуються на боротьбу з наслідками екологічних порушень, а не на їхнє запобігання.

На сьогоднішній день серед найактивніших організацій знаходяться: Міжнародна рада ботанічних садів з охорони рослин, Міжнародна спілка лісових дослідницьких організацій, Міжнародна спілка охорони природи (до неї входить близько 800 неурядових організацій), Міжнародний суд екологічного арбітражу і примирення, Світова фундація дикої природи, Міжнародна спілка охорони птахів, Міжнародна спілка водно-болотних угідь, Грінпіс, Друзі Землі та інші.

МНУО допомагає багатьом країнам розробити та впровадити природоохоронні законопроекти. А також на міжнародному рівні стають незамінними консультантами в прийнятті різноманітних актів та розробці проектів щодо збереження та відновлення навколишнього природного середовища.

Серед пріоритетних напрямкіів екологічних МНУО є екологічна освіта та виховання, експертна діяльність, контроль за станом природних ресурсів, інформування та природоохоронна пропаганда, природоохоронні акції тощо.

Численні екологічні організації займаються екологічною журналістикою самі або взаємодіють зі ЗМІ. Значна кількість МНУО спрямовує свою діяльність на вирішення проблем збалансованого розвитку і раціонального природокористування, розвиток екологічного права, медичної екології, енергозбереження. Низка екологічних МНУО займається видавничою діяльністю. Недостатньо, поки що, екологічних МНУО правового спрямування; з екологізації виробництва, переробки вторинної сировини і відходів; екофілософії та впровадження морально-етичних засад збалансованого розвитку.

Список використаних джерел

 1. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (14 июня 1992 года);

 2. Преамбула к Заключительному акту "Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе" (Хельсинки, 1 августа 1975 года);

 3. Стокгольмская Декларация (16 июня 1972 года);

 4. http://www.iucn.org/;

 5. http://www.foe.co.uk/;

 6. http://www.greenpeace.org/international/;

 7. http://www.epl.org.ua/m_peregovory.htm;

 8. http://jg.kiev.ua/pages/data/09/05.pdf;

 9. Копылов М.Н. Международное экологическое право как отрасль современного международного права // Государство и право. 2007. № 1. С. 54-63;

 10. Чернявська Л.Н. ООН і міжнародні неурядові організації (МНУО): нова якість взаємовідносин в умовах трансформації політичної системи світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2005. Випуск 58 (Частина ІІ). С. 114-120;

 11. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології. – К.: Каравелла, 2006. – 368 с.;

 12. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. — М.: Дело, 1998. — 272 с.;

 13. Шибаева Е.А. Право международных организаций: Вопросы теории. — М.: Междунар. отношения, 1986. — 160 с.;

 14. Міжнародне право в документах / За заг. ред. М. В. Буроменського. — К., - 276 с.;

 15. Тускоз, Жан Міжнародне право / Київ-Будапешт: АртЕк, 1998. - 416с.

 16. Міжнародне право. За заг. ред. М.В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2005. - 336с.;

 17. Черкес М.Ю. Міжнародне право – К.: Знання, 2001. - 284с.;

 18. Международное публичное право / Под ред. К.А.. Бекяшева. – М.: Проспект, 2003. - 640с.;

 19. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.;

 20. Екологічна енциклопедія: у 3-х томах / Всеукраїнська екологічна ліга; [ред. кол: Толстоухов А.В., Тимочко Т.В., Стєценко Є.І. та ін.]. Т. 1. А - Е. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 432с.;

 21. Экология. Юридический энциклопедический словарь. Под. ред. проф. С.А.. Боголюбова. М.:НОРМА, 2001. - 448 с.;

 22. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії. – К.: Либідь, 2002. - 608с.;

 23. Чичварин В.А. Охрана природы и международные отношения. – М., 1970. - 288с.;

 24. Колбасов О. С. Международно-правовая охрана окружающей среды. —М.: Междунар. отношения, 1982. —240 с.;

 25. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник для вищих навчальних закладів / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. академії наук України; Київський університет права; За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2005. - 848с.;

 26. Анцелевич, Г.О. Міжнародне публічне право.- К.:Алерта, 2005.- 424 с.;

 27. Українська екологічна енциклопедія / Р.С. Дяків, А.В. Бохан, І.Й. Рибчич, П.О. Масляк, Р.П. та Федорищак; Дяків Р.С., Бохан А.В., Рибчич І.Й., Масляк П.О., Федорищак Р.П. та ін.- К.: Міжнародна економічна фундація, 2006. - 808с.;

 28. Моравецкий В. Функции международной организации. -М., 1976.-384 с.

 29. Муравьев В.И. Международные организации — специфические субъекты международного права. -К., 1990. 396 с.;

 30. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. -М., 1998. - 276 с.

1 Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології. – К.: Каравелла, 2006. – С. 349

2 Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. — М.: Дело, 1998. — 272 с.;

3 Шибаева Е. А. Право международных организаций: Вопросы теории. — М.: Междунар. отношения, 1986. — 160 с.

4 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М. В. Буроменського. — С. 148—163.

5 Тускоз, Жан Міжнародне право / Київ-Будапешт: АртЕк, 1998. - 416с.

6 Міжнародне право. За заг. ред. М.В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2005. - 336с.

7 Черкес М.Ю. Міжнародне право - Київ: Знання, 2001. - 284с

8 Международное публичное право / Под ред. К.А.. Бекяшева. - Москва: Проспект, 2003. - 640с.

9 http://jg.kiev.ua/pages/data/09/05.pdf

10 Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – С. 214

11 Екологічна енциклопедія: у 3-х томах / Всеукраїнська екологічна ліга; [ред. кол: Толстоухов А.В., ТимочкоТ.В., Стєценко Є.І. та ін.]. Т. 1. А - Е. - Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 432с.

12 Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. М., 1998. 276 с.

13 Екологічна енциклопедія: у 3-х томах / Всеукраїнська екологічна ліга; [ред. кол: Толстоухов А.В., ТимочкоТ.В., Стєценко Є.І. та ін.]. Т. 1. А - Е. - Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 432с.

14 Экология. Юридический энциклопедический словарь. Под. ред. проф. С.А.. Боголюбова. М.:НОРМА, 2001. - 448 с.

15 Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії. - Київ: Либідь, 2002. - 608с.

16 ЧичваринВ.А. Охрана природы и международные отношения. - М, 1970. - 288с.

17 Колбасов О. С. Международно-правовая охрана окружающей среды. —М.: Междунар. отношения, 1982. —240 с.

18 http://www.iucn.org/

19 http://www.wwf.org/

20 Колбасов О. С. Международно-правовая охрана окружающей среды. —М.: Междунар. отношения, 1982. —С. 112

21 Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології. – К.: Каравелла, 2006. – 368 с.

22 Українська екологічна енциклопедія/ Р.С. Дяків, А.В. Бохан, І.Й. Рибчич, П.О. Масляк, Р.П. та Федорищак; Дяків Р.С., Бохан А.В., Рибчич І.Й., Масляк П.О., Федорищак Р.П. та ін.- К.: Міжнародна економічна фундація, 2006. - 808с.

23 http://www.foe.co.uk/

24 http://www.greenpeace.org/international/

25 http://www.greenpeace.org/international/about/history

26 Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – С. 215

27 Чернявська Л.Н. ООН і міжнародні неурядові організації (МНУО): нова якість взаємовідносин в умовах трансформації політичної системи світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2005. Випуск 58 (Частина ІІ). С. 114-120.

28 http://www.epl.org.ua/m_peregovory.htm

29 Копылов М. Н. Международное экологическое право как отрасль современного международного права // Государство и право. 2007. № 1. С. 54-63.

30 Колбасов О. С. Международно-правовая охрана окружающей среды. —М.: Междунар. отношения, 1982. —С. 110

5


 
 

Цікаве

Загрузка...