WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні - Курсова робота

Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні - Курсова робота

У третьому розділі"Удосконалення механізмів державної інноваційної політики в регіоні" – обґрунтовано механізм активізації регіональної інноваційної політики; запропоновано економічні та організаційні механізми забезпечення інноваційно-інвестиційної спрямованості регіонального розвитку.

Метою державної регіональної інноваційної політики, як вже наголошувалося, є формування інноваційної системи конкретного регіону.

Основні напрями інноваційної політики, пріоритети та етапи її реалізації визначаються потребами економіки й соціальної сфери регіону, наявністю інвестиційних ресурсів. У межах дослідження розроблено концепцію розвитку інноваційної діяльності в Запорізькій області, в якій передбачено максимальне використання власного науково-технічного потенціалу регіону. Необхідність поєднання інвестиційної та інноваційної стадій конкурентного розвитку при проведенні заходів з інноваційного перетворення вітчизняної економіки, відсутність коштів для масштабних перетворень, а також висока невизначеність ходу науково-технічного прогресу передбачають вибір стратегії поетапного руху поставленої мети. Пропонується виділити два основні етапи: 1) стабілізаційний; 2) перехід до інноваційної стадії розвитку.

З метою забезпечення ефективності управління інноваційними процесами в регіоні в основу формування обласної інноваційної політики закладено принципи системності і комплексності. Реалізація цих принципів передбачає: вдосконалення системи управління інноваційною діяльністю; створення в регіоні законодавчої і нормативно-правової бази, що орієнтувалася на активізацію інноваційних процесів; забезпечення сприятливих фінансово-економічних умов для інноваційної діяльності та інвестицій в інноваційну сферу; розширення форм і механізмів непрямого регулювання інноваційних процесів (податкових, амортизаційних, кредитних тощо); сприяння формуванню і розвитку ринкової інноваційної інфраструктури.

Розробка і реалізація державних регіональних програм підтримки наукових парків дасть органам державної влади регіону змогу, по-перше, надавати суб'єктам інноваційної діяльності дієву і комплексну допомогу; по-друге, використовувати механізм конкурсу і тим самим в ідеалі заохочувати кращі, найбільш перспективні для регіону інноваційні проекти; по-третє, фінансово спонукати підприємства інноваційної сфери до вирішення актуальних для області проблем соціально-економічного і, в першу чергу, технологічного розвитку. У складі регіональної програми інноваційного розвитку рекомендується включити такі основні розділи: державне інноваційне замовлення регіону суб'єктам обласної інноваційної політики; порядок надання і форми сприяння інноваційним проектам з боку органів державної влади Запорізької області; заходи щодо розвитку і підтримки інноваційної інфраструктури; обсяги, джерела та організація фінансування заходів програми.

Одним з ключових організаційних заходів зі створення інноваційної системи регіону повинно стати, на нашу думку, створення Центру інновацій Запорізької області. Призначення Центру – сприяння у вирішенні таких болючих для Запорізької області проблем, як: адаптація науково-технічної та інноваційної сфери області до роботи в умовах ринку; становлення і розвиток стійких ділових зв'язків між основними учасниками інноваційного процесу (в першу чергу, між науково-технічною і виробничою сферою); залучення приватних інвесторів до реалізації інноваційних проектів; формування системи інформаційного забезпечення інноваційної діяльності і державного управління інноваційними процесами в Запорізькій області; координація дій учасників інноваційного процесу регіону; просування створених у регіоні інновацій на вітчизняний і зарубіжний ринки. У таблиці 1 наведено основні функції Центру інновацій Запорізької області.

Таблиця 1

Функції регіонального Центру інновацій

Назва функції

Зміст функції

1. Програмування –розробка регіональної інвестиційної програми

1.1. Обґрунтування пріоритетних напрямів і цілей інвестування.

1.2. Забезпечення взаємозв'язку регіональних і державних інтересів.

1.3. Узгодження економічних інтересів суб'єктів господарювання і соціально-екологічних інтересів населення регіону

2. Інформаційно-маркетингова

2.1. Створення і підтримка сприятливого інвестиційного іміджу території.

2.2. Реклама інтелектуального й економічного потенціалу регіону.

2.3. Концентрація інвестиційних пропозицій усіх суб'єктів господарської діяльності регіону.

2.4. Реклама регіональних інвестиційних проектів у межах регіону, країни і за кордоном з метою залучення потенційних інвесторів

3. Експертиза і сертифікація інвестиційних проектів

3.1. Розгляд і оцінка потенційних інвестиційних проектів.

3.2. Залучення незалежних експертів для оцінки особливо значущих для регіону проектів

4. Моніторинг

4.1. Оцінка і прогноз стану інвестиційних ресурсів регіону.

4.2. Оцінка і прогноз інвестиційного попиту та пропозиції.

4.3. Розробка і моніторинг заходів щодо залучення інвестиційних ресурсів з-за меж регіону (у тому числі іноземних).

4.4. Розробка заходів економічного стимулювання інвестиційної активності суб'єктів господарської діяльності на території області.

4.5. Оцінка і системний аналіз ходу реалізації регіональної інвестиційної програми.

4.6. Розробка на основі аналізу прогнозів розвитку ситуації і вироблення рекомендацій стосовно подолання негативних тенденцій

5. Сприяння в реалізації пріоритетних інвестиційних проектів

5.1. Сприяння в доведенні до рівня бізнес-плану особливо вагомих для регіону інвестиційних пропозицій.

5.2. Допомога в розробці схем фінансування, пошуку і проведенні переговорів з потенційними інвесторами.

5.3. Розробка системи регіональних гарантій для реалізації особливо значущих інвестиційних проектів

Основні завдання Центру інновацій Запорізької області: допомога в просуванні науково-технічних розробок на український і зарубіжний ринки; сприяння у встановленні нових ділових контактів між розробниками, потенційними виробниками і споживачами інновацій; забезпечення комплексної підтримки (організаційної, фінансово-економічної, інформаційної, консалтингової) інноваційної діяльності, здійснюваної підприємствами, науково-дослідними організаціями і навчальними закладами області; пайова участь у створенні господарюючих суб'єктів у сфері інноваційного бізнесу, зокрема з іноземною участю; сприяння розвитку системи трансферту (передачі) нових технологій; формування регіональної інформаційної бази про стан ринку інноваційних проектів і послуг; аналіз, узагальнення, адаптація і поширення зарубіжного і вітчизняного досвіду організації і підтримки інноваційної діяльності та інноваційного підприємництва; допомога в ліцензуванні і передпродажній підготовці науково-технічної продукції; надання посередницьких послуг при продажу нових технологій і інноваційних продуктів; залучення інвестицій, зокрема іноземних, в інноваційну сферу регіону; підготовка кадрів для інноваційного бізнесу, залучення зарубіжних фахівців для консалтингу і навчання підприємців; організація в регіоні і за його межами рекламно-виставкової діяльності з метою просування інноваційної продукції на ринок; розвиток і зміцнення міжрегіональних і міжнародних контактів Запорізької області в інноваційній сфері (зокрема створення спільних підприємств, організація ділових зустрічей, виставок, семінарів, конференцій, стажувань). З урахуванням специфіки інноваційного процесу, стану інноваційної і пов'язаних з нею сфер діяльності (науковою, науково-технічною, виробничою, інвестиційний-фінансовою, інформаційною тощо), розвиток обласної бази інноваційної діяльності повинен передбачати закріплення норм підтримки і розробку відповідного нормативно-правового супроводу за такими напрямами: сприяння зміцненню і розвитку інвестиційної бази; створення сприятливих умов для здійснення виробничо-господарської діяльності суб'єктами інноваційного підприємництва; підтримка процесу поширення інновацій і їх упровадження на товарні ринки; стимулювання розвитку прогресивних форм організації інноваційної діяльності; захист інтелектуальної власності і сприяння формуванню систем інформаційного забезпечення суб'єктів інноваційного бізнесу; сприяння кадровому забезпеченню інноваційної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...