WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Методи та етапи статистичного дослідження - Курсова робота

Методи та етапи статистичного дослідження - Курсова робота

Модою М0 називається значення правової ознаки, яке найчастіше повторюється в упорядкованій сукупності правових явищ.

Модою у правовій статистиці називають значення ознаки (варіанта), яка часто зустрічається в досліджуваній сукупності (Мо). У дискретному ряду розподілу модою буде варіанта, що має найбільшу частоту.

Отже, мода дорівнює М (х0) = 1 рік.

Медіана Ме - це значення правової ознаки, яке поділяє упорядковану сукупність правових явищ на дві рівні частини.

Побудуємо кумулятивну кількість засуджених

Таблиця 2 - Розподіл засуджених залежно від строку позбавлення волі

Строк позбавлення волі, років

Показники

Кількість засуджених, чол.

Кумулятивна кількість засуджених, чол.

1

9

9

2

6

15

3

8

23

4

7

30

5

4

34

6

0

34

7

2

36

Разом

36

36

У дискретному ряду розподілу медіаною буде значення правової ознаки, кумулятивна частота або частка якого перевищує порядковий номер середини сукупності правових явищ.

Кількість засуджених (n = 36) парна, тому номери середини становитимуть:

і .

Ці порядкові номери входять до кумулятивної частоти 23, якій відповідає строк позбавлення волі 3 роки, а отже, .

Знайдемо середній строк позбавлення волі по формулі

Середній строк позбавлення волі 3 роки.

Доля кожної групи засуджених відображена в таблиці 1.

3.2. Підготувати проект програми статистичного спостереження для визначення динаміки крадіжок м. Суми за 1991-2008 р. Складіть проект статистичного формуляра

Після визначення носіїв ознак і джерел інформації складається програма спостереження. Програма спостереження - перелік запитань, на які потрібно отримати відповіді в результаті спостереження. Зміст і кількість запитань формують згідно з метою спостереження та реальними можливостями його проведення. Складається такий перелік запитань, який за мінімуму залучених даних дає максимум інформації.

До програми спостереження включають і розробку статистичного інструментарію, який є набором статистичних формулярів, а також інструкцій і роз'яснень щодо проведення статистичного спостереження, реєстрації даних.

Статистичний формуляр - обліковий документ єдиного зразка, що містить адресну характеристику об'єкта спостереження та статистичні дані про нього. Статистичними формулярами є звіти, переписні та опитувальні листки, бланки документів, анкети. Складаючи формуляри, враховують не лише зміст ознак, а й можливість їх статистичної обробки. Деякі формуляри містять також короткі роз'яснення щодо їх заповнення. До інших додається інструкція як окремий документ, де роз'яснюється порядок реєстрації даних, зміст окремих питань або відповідей.

Неодмінною умовою програм спостереження є наступність їхнього змісту, одиниць спостереження, методик обчислення. Це потрібно для порівняння результатів спостереження в часі та просторі.

Важливим питанням підготовки статистичного спостереження є забезпечення точності даних реєстрації. Точність результатів досягається, з одного боку, відповідною системою контролю, а з другого - ретельно відпрацьованим механізмом збирання даних і практичним досвідом у цій роботі. Такий досвід формується під час пробних, так званих пілотних обстежень невеликих за обсягом, що мають на меті випробувати, уточнити програму спостереження, підвищити якість розробки організаційних питань.

Таблиця 3

Програма статистичного спостереження динаміки кількості крадіжок, зареєстрованих у м. Суми за період 1991-2006 р.

Показник кількості крадіжок

1991

...

2008

подія, одиниць

відхилення, %

подія, одиниць

відхилення, %

подія, одиниць

відхилення, %

Авто

У тому числі:

приватне

підприємств

Квартирні

Офісні

В громадському транспорті

На залізничному транспорті

На міських ринках

Крадіжки з розбійним нападом

Таблиця 4

Проект статистичного формуляра динаміки кількості крадіжок, зареєстрованих у м. Суми за період 1991-2008 р.

Рік

Кількість крадіжок

Абсолютний приріст

Темп зростання,%

Темп приросту,%

Абсолютне значення

1% приросту

Ланцю-говий

базисний

Ланцю-говий

базисний

Ланцю-говий

Базис-ний

1991

1992

...

2008

Список літератури

  1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум:. - К.: Знання, 2007. - 325 c.

  2. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" від 13 липня 2000 року № 1922-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 43. - Ст.362.

  3. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник: Навчальне видання. - Х.: Право, 2004. - 304 c.

  4. Камлик М.І. Правова статистика: Навчальний посібник: Навчальне видання. - К.: Атіка, 2006. - 240 c.

  5. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Правова статистика: Навчальний посібник: Навчальне видання. - Хмельницький: Поділля, 2006. - 240 c.

  6. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник: Навчальне видання. - М.: Юристъ, 2007. - 400 c.

  7. Пальян З.О. Демографічна статистика: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 132 с.

  8. Чернадчук В.Д. Правовая статистика: Конспект лекций: Навчальне видання. - К.: МАУП, 2008. - 72 c.


 
 

Цікаве

Загрузка...