WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Ліцензування підприємницької діяльності - Курсова робота

Ліцензування підприємницької діяльності - Курсова робота

Орган, що видає ліцензію, в разі виявлення порушень підприємцем ліцензійних умов, у визначений термін даних йому у встановленому порядку розпоряджень щодо дотримання ліцензійних умов може видати розпорядження про її припинення на певний час. При усуненні порушень, що стали підставою для припинення ліцензії, приймається рішення про поновлення її дії і визначається уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом, або органом, що видав ліцензію.

Згідно ст.21 Закону України № 1775-ПІ від 01.06.2000р. "Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності" підставами для анулювання ліцензії є: - заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

 • акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

 • рішення про скасування державної реєстрації суб'єктагосподарювання;

 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичноїособи - суб'єкта підприємницької діяльності;

 • акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

 • акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копіїіншій юридичній або фізичній особі для провадженнягосподарської діяльності;

 • акт про встановлення факту неподання в установленийстрок повідомлення про зміну даних, зазначених вдокументах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

 • акт про невиконання розпорядження про усуненняпорушень ліцензійних умов;

 • неможливість ліцензіата забезпечити виконанняліцензійних умов, встановлених для певного видугосподарської діяльності.

Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень

ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

Орган, який видає ліцензії, має право зупинити дію ліцензії у разі:

- порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов;

- невиконання суб'єктом підприємницької діяльності увизначений термін розпоряджень Ліцензійної палати абооргану, який видав ліцензію, щодо дотримання ліцензійнихумов.

У разі своєчасного усунення порушень, що привели до зупинення дії ліцензії, орган, який видав ліцензію, приймає рішення про поновлення її дії.

Орган, який видав ліцензію, має право анулювати ліцензію у разі:

 • виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачуліцензій чи в документах, що додаються до неї;

 • передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензіїіншій особі;

 • повторного або грубого порушення суб'єктомпідприємницької діяльності ліцензійних умов.

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта підприємницької діяльності у 5-денний термін.

Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та про поновлення дії ліцензії надсилається до податкового органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для прийняття відповідного рішення.

На практиці це викликає ряд питань, пов'язаних із долею випущеного за цей 5-денний період продукції, її легітимності. Особливо, в прикордонних ситуаціях, коли порушення, що стало підставою для прийняття рішення, буде невиваженим, або коли про це рішення буде повідомлено суб`єкта підприємництва несвоєчасно. З теоретичних традицій таке рішення повинно розглядатись як обмеження підприємницької правосуб'єктності та дискримінація.

Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в судовому порядку.

Суб'єкти, які здійснюють підприємницьку діяльність без ліцензії, якщо її отримання передбачено ст.4 Закону України "Про підприємництво", несуть відповідальність згідно з законодавством.

Орган, що видає ліцензії, у разі недотримання порядку їх видачі також несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Висновки

Як було сказано вище, підприємництво повинно здійснюватись легально. Тобто, особа, що реалізує свою підприємницьку правоздатність та своє конституційне право на заняття підприємництвом повинна у встановленому порядку зареєструватися в якості підприємця.

Підприємництво повинно здійснюватись у встановлених або незаборонених законом організаційно-правових формах.

Легитимне визначення підприємства деталізує його види. З урахуванням наведеного, підприємництво, на наш погляд, може бути визначено як самостійна, ініціативна, систематична, здійснювана легально та на власний ризик діяльність по виробництву та реалізації товару з метою отримання прибутку.

Розділ III Закону України "Про підприємництво" в загальних рисах встановлює засади правового регулювання взаємовідносин суб'єктів підприємницької діяльності та держави, але основне значення має ст.3 Конституції України, згідно якої люба діяльність держави повинна бути спрямована на благо людини, на забезпечення її життя, здоров'я, честі, гідності, недоторканості, захист законних прав та інтересів.

Підприємцем повинна вважатись особа, що в установлених законодавством правочинах реалізувала конституційне право на заняття підприємством та зареєструвалась в якості такого. Саме законність діяльності підприємством, саме легалізація цієї діяльності і є визначальним моментом, що дозволяє відрізнити легальний бізнес від тіньового.

Література

 1. Конституція України.

 2. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 20

 3. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 14

 4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня1991р.

 5. Постановление Кабинета Министров Украины "Оположений о порядке выдачи субъектампредпринимательской деятельности специальныхразрешений (лицензий) на осуществление отдельных видовдеятельности" от 17.05.1994г. № 36

 6. Постановление Кабинета Министров Украины "Оположений о порядке лицензированияпредпринимательской деятельности" от 3.07.1998г. № 1020

 7. Комерційне право. Правові основи підприємницькоїдіяльності. / Відп. редактори Шакун В.І., Мельник П.В.Наук, редактор Попович В.М. - К.: Правові джерела, 1997.-780с.

 8. Підприємницьке право України. Підручник / За заг. ред.доц. Р.Б.Шишки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр.справ,"Еспада", 2000. - 480с.

 9. Попов А.А. Торговеє право: Уч. Пособие. - Харьков,Каравелла, 1999. - 308с.

 1. Правовеє регулирование торговой деятельности вУкраине / сост. Задыхайло Д.В. - Харьков: "Синтекс",1997.-656с.

 2. Алейник О. Правовые основи лицензированияхозяйственной деятельности // Закон. - 1994. № 6.


 
 

Цікаве

Загрузка...