WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Ліцензування підприємницької діяльності - Курсова робота

Ліцензування підприємницької діяльності - Курсова робота

18) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажівповітряним, річковим, морським, залізничним таавтомобільним транспортом - Мінтранс;

19) заготівля, переробка, металургійна переробкаметалобрухту кольорових і чорних металів - Мінфін;

 1. надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами - Міносвіти;

 2. надання послуг та виконання робіт протипожежногопризначення - Головне управління пожежної охорониМВС;

 3. надання послуг, пов'язаних з охороною державної таіншої власності, надання послуг з охорони громадян - СБУ;

23) надання послуг радіозв'язку (з використаннямрадіочастот) - Держкомзв'язку;

24) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжноготуризму; екскурсійна діяльність - Держкомтуризм;

 1. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність (переліквидів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, якіпідлягають ліцензуванню, встановлюється КМУ)Держкомспорт;

 2. виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,алкогольних напоїв, оптова торгівля спиртом етиловим,коньячним і плодовим, оптова, роздрібна торгівляалкогольними напоями - Держспецмонополія;

27) виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібнаторгівля тютюновими виробами - МЗЕЗторг запогодженням Мінфіну;

28) страхова діяльність - Укрстрахнагляд;

29) посередництво у працевлаштуванні на роботу закордоном - Державний центр зайнятості Мінпраці;

 1. юридична практика - Мін'юст;

 2. агентування морського торговельного флоту - Мінтранс;

32) діяльність, пов'язана із використанням радіоактивнихвідходів, джерел іонізуючого випромінювання, перевозкоюядерних матеріалів та радіоактивних речовин, проектування,будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, атакож надання послуг по їх обслуговуваннюМінекобезпеки;

 1. виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомка -Мінтранс, Укргеодезкартографія;

 2. аудиторська діяльність - Аудиторська палата;

35) пересилка грошових переводів, листів вагою до 20г,поштових карток - Держкомзв'язку;

 1. виконання топографо-геодезичних, картографічних робітта кадастрофих зйомок - Укргеодезкартографія;

 2. судово-експортна діяльність - Мін'юст;

38) виготовлення, передача та постачання електроенергії -НКРЕ;

39) ремонт та експлуатація об'єктів трубопроводноготранспорту - Мінпромполітики;

40) трастові та інші операції з майном довірника (вкладника).

Згідно ст.6 Постанови Кабінету Міністрів України № 1020 від 03.07.1998р. орган ліцензування:

 • забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;

 • затверджує спільно із спеціально уповноваженим органом зпитань ліцензування ліцензійні умови провадженняпевного виду господарської діяльності та порядокконтролю за їх додержанням;

 • видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензійна певний вид господарської діяльності, приймає рішенняпро визнання ліцензій недійсними;

 • здійснює у межах своєї компетенції контроль задодержанням ліцензіатами ліцензійних умов;

 • видає розпорядження про усунення порушень ліцензійнихумов;

 • анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;

 • формує і веде ліцензійний реєстр.

Орган ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, що здійснює передбачені цією статтею повноваження, може делегувати їх своїм структурним територіальним підрозділам.

Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, у тому числі створеним органом ліцензування.

Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови згідно з поданими документами.

Фінансування органу ліцензування здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету.

Відмінено ліцензування торговельної діяльності, транспортних перевезень на територіях країн Співдружності Незалежних Держав та інше.

Ліцензування других видів підприємницької діяльності, що не увійшло до цього переліку, заборонено.

3. Порядок одержання ліцензій

Згідно з ч.7 ст.4 Закону "Про підприємництво" (в редакції від 23 грудня 1997 р.) для отримання ліцензії на кожний вид діяльності її суб'єкт подає органу, що видає ліцензію, заяву про видачу останньої, в якій зазначаються відомості про заявника, вид діяльності, на котрий заявник має намір отримати ліцензію, термін її дії, інші необхідні документи.

Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу та подання заявником до органу, що її видає, документа про внесення плати за видачу (з громадянина-підприємця - в розмірі двох неоподаткованих податком мінімумів доходів громадян, з юридичних осіб - в розмірі дванадцяти). В деяких випадках актами законодавства може встановлюватися інший розмір плати за видачу ліцензій і другий порядок зарахування отриманих коштів.

Порядок видачі тих чи інших ліцензій врегульований нормативними актами, присвяченими окремим напрямам підприємницької діяльності.

У юридичній літературі та на практиці процедуру видачі дозволів (ліцензій) відрізняють заявочний порядок та дозвільний1, їх відмінність полягає у необхідності проведення експертизи кваліфікаційних особливостей суб'єкта підприємницької діяльності. В залежності від вказаного поділу виділяють такі етапи:

 1. Подача підприємцем заяви з відповіднимиатрибутами та інших документів, передбаченихзаконодавством;

 2. Експертиза вказаних документів, перевіркавідповідності інших ліцензійних вимог, що висуваються,тощо;

3. Видача або відмова у видачі ліцензії, що здійснюєтьсяз певними правилами;

4. Оскарження прийнятого рішення підприємцем усудовому порядку.

Рішення про видачу ліцензії, чи відмова в її видачі приймається не пізніше ЗО днів з дня одержання всіх необхідних документів.

У ліцензії вказується:

• найменування та ідентифікаційний код органу, щовидав ліцензію;

 • прізвище, ім'я, по батькові;

 • місце проживання;

• ідентифікаційний код фізичної особи-платникаподатків та інших обов'язкових платежів або найменуваннята місцезнаходження;

• ідентифікаційний код юридичної особи;

1 Алейник О. Правовьіе основи лицензирования хозяйственной деятельности // Закон. - 1994. - №6. - С.17.

 • вид діяльності, на який видається ліцензія;

 • місце провадження діяльності;

• особливі умови та правила здійснення даного видудіяльності (ліцензійні умови);

 • номер реєстрації ліцензії;

 • дата видачі і термін дії ліцензії.

Ліцензія підписується відповідною за видачу посадовою особою та засвідчується печаткою органа, який видав ліцензію. Термін дії ліцензії встановлюється органом, що видає ліцензію, і не може бути менш, ніж 3 роки. Ліцензія після сплину терміну її дії може бути за заявою суб'єкта підприємницької діяльності продовжена.

Передбачений такий охоронний захід примусу - відмова у видачі ліцензії, а також вказані її підстави. Згідно із згаданим вище Законом у видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також внаслідок неможливості здійснення ним певного виду діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову зазначаються підстави відмови.

Закон "Про підприємництво" (ст.4) надає суб'єкту названої діяльності право на оскарження в судовому порядку рішення про відмову у видачі ліцензії. Згідно з п.2.1 роз'яснення Вищого арбітражного суду України ( в редакції від 3 червня 1998 р.) №02-5/202 "Про деякі питання практики застосування Закону "Про підприємництво", якщо суб'єктові підприємницької діяльності відмовлено у видачі ліцензії за будь-якими підставами, не передбаченими ст.4 Закону "Про підприємництво", або він не згодний з відмовою чи не отримав відповіді у встановлений законом строк, він має право звернутися до суду або арбітражного суду із заявою про визнання недійсним рішення відповідного органу про

відмову у видачі ліцензії або про спонукання видати ліцензію. У такому разі арбітражний суд рішенням встановлює строк для видачі ліцензії. Якщо орган, який повинен видати ліцензію, не виконає цього рішення, він може бути притягнутий до відповідальності, передбаченої ст.119 Арбітражного процесуального кодексу.

4. Призупинення та анулювання ліцензії

Суб'єкт підприємницької діяльності може викристовувати видану ліцензію самостійно тільки згідно вказаному в ній виду та місця діяльності. Вона повинна бути досяжна для ознайомлення з нею, для чого оригінал або його нотаріально завірена копія вивішується на видному місці. Передача ліцензії іншим особам забороняється, як і забороняється її використання поза визначеними в ній межами.


 
 

Цікаве

Загрузка...