WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Ліцензування підприємницької діяльності - Курсова робота

Ліцензування підприємницької діяльності - Курсова робота

А офіційне тлумачення поняття ліцензування дано в "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на право роздрібної реалізації медикаментів, умовах і правилах здійснення цієї діяльності і контролю за їх здійсненням" затверджені наказом Ліцензійної палати при Міністерстві освіти економіки України і Міністерством охорони здоров'я України від 22.03.96 р. №ЛП-6/60. Ліцензування визначається як отримання дозволів (ліцензій) та засіб здійснення контролю держави за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства.

1 "Підприємницьке право України. Підручник / За заг. ред. доц. Р.Б.Шишки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр.справ, "Еспада" 2000. - С.105

2 Комерційне право. Правові основи підприємницької діяльності. / Наук, редактор Попович В.М.. - К., 1997. —С.673.

Отже, термін ліцензія означає - дозвіл на право ввозу та вивозу товарів, що видається спеціальними державними органами для укладення невизначеної кількості угод за період дії ліцензії, а тому ліцензії розглядаються в декількох аспектах:

 • як дозвіл на експорт товарів (ст. 1 Закону України "Прозовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91р. зі змінами тадоповненнями);

 • дозвіл на використання в підприємницькій діяльностізапатентованого об'єкту промислової власності (ст.1 ЗаконуУкраїни "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі"від 15.12.98р.);

• як спеціальний дозвіл, що видається КабінетомМіністрів України чи уповноваженим ним органом наздійснення вказаного законом виду підприємницькоїдіяльності (ст.4 Закону України "Про підприємництво").

Варто зазначити, що ліцензування підприємницької діяльності спрямовано на захист життя та здоров'я людини, здорового довкілля, забезпечення економічних інтересів держави, формування дохідної частини державного бюджету, захист внутрішнього споживача від недоброякісних продуктів. Тому загальні підходи до ліцензування підприємницької діяльності визначаються в тому, що такій легалізації підлягає лише діяльність, яка:

 • становить небезпеку для життя та здоров'я людини;

 • становить небезпеку для довкілля;

 • загрожує інтересам самої держави.

Ліцензії за способом дозволу бувають:

відкриті з загальним опублікованим дозволомзайматися вказаною діяльністю на термін не менше одногомісяця;

генеральні ліцензії -дозвіл на заняття певноїдіяльністю , операціями з певними товарами чи з певноюкраїною або їх групою на вказаний в ліцензії періодліцензування;

 • виключні ліцензії надають монопольне право наздійснення певного виду діяльності;

 • разові ліцензії, які мають іменний характер івидаються на здійснення кожного окремого видупідприємницької діяльності конкретним суб'єктам на періодне більший, ніж технологічно необхідний для здійсненнятакої ліцензованої операції.

Таким чином, підприємництво повинно здійснюватися легальне. Тобто, особа, що реалізує свою підприємницьку правоздатність та своє конституційне право на заняття підприємництвом повинна у встановлено порядку зареєструватися в якості підприємця. З отриманням свідоцтва про державну реєстрацію, як підприємця, вона отримує спеціальний правовий статус підприємця і в якості такого набуває суб'єктивного права на реальні підприємницькі правочини та додаткові до загального статусу людини юридичні обов'язки. В тому разі, коли для зайняття конкретним видом підприємницької діяльності потрібні спеціальні дозволи, то вони у встановленому порядку повинні бути теж отримані (отримання ліцензій, патентів, сертифікатів тощо).

2. Види діяльності, що потребують ліцензування та органи, що його здійснюють.

Загальний порядок ліцензування визначений ст.4 Закону України "Про підприємництво" в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" від 23.12.97 р. №762/97-ВР. Ним дано легальне визначення ліцензії як документа, що видається кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким власник ліцензії має право займатися певним видом підприємницької діяльності.

Отже, ліцензія - це державний документ, який має правоустановче значення і його володілець відповідно має закріплені права здійснювати вказаний в ньому вид діяльності в зазначених в ліцензії межах.

У зв'язку з дерегулюванням підприємницької діяльності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" визначені чіткі підходи до ліцензування:

• встановлені його основні принципи, тобтоліцензування потенційно небезпечних для здоров'я людини,довкілля та безпеки держави видів діяльності. Тим самимпринципово змінились акценти ліцензування - з джерелапоповнення державного бюджету та джерел фінансуваннядіяльності ліцензованих органів до верифікації умовздійснення діяльності на предмет її безпеки ;

• встановлена єдина методологія оформлення, видачі,припинення і поповнення дії ліцензій;

• введена відповідальність посадових осіб за порушенняпорядку видачі ліцензій;

• встановлена єдина ліцензійна палата за прийняття тарозгляд заяв на отримання ліцензій - 12 неоподаткованихмінімумів для юридичної особи та 2 - для фізичної;

 • встановлений єдиний перелік видів діяльності, щопідлягають ліцензуванню;

 • міністерствам та відомствам заборонено створюватигоспрозрахункові структури, які мали б право отримувати відпідприємств гроші за ліцензування;

передбачено створення експертної ради при Ліцензійній палаті з метою обмеження прав міністерств та відомств. Раді надано право приймати рішення про включення того чи іншого виду діяльності в перелік ліцензованих.

З 29 квітня 1998 року згідно ст.9 Закону ліцензуванню підлягають лише нижче вказані види діяльності та на підставі "Переліку органів, які видають ліцензії на провадження певних видів підприємницької діяльності", затвердженому Постановою Кабінету Міністрів від 3 липня 1998 р. №1020 органами видачі ліцензій є:

 1. пошук (розвідка) корисних копалин - Держкомгеологія;

 2. виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів донеї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів насекунду, торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами донеї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів насекунду - Служба безпеки України;

 3. виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком,який визначається Кабінетом Міністрів України)Держнаглядохоронпраці;

 4. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (запереліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) -Мінпромполітики;

 5. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння, виготовлення та реалізація виробів ізїх використанням - Мінпромполітики;

6) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівлялікарськими засобами - Держкоммедбіопром;

7) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів,оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами іпрепаратами - Державний департамент ветеринарноїмедицини Мінагропрому;

8) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинамисльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту,активної оборони - Служба безпеки України;

 1. розроблення, виробництво, використання, експлуатація,сертифікаційні випробування, тематичні дослідження,експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобівкриптографічного захисту інформації, надання послуг вгалузі криптографічного захисту інформації, торгівлякриптосистемами і засобами криптографічного захистуінформації - Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ;

 2. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічногозахисту інформації, надання послуг в галузі технічногозахисту інформації - Мінфін;

 3. виготовлення бланків цінних паперів, документів сувороїзвітності - Мінфін;

 1. наукові дослідження, пов'язані із створенням тавикористанням космічної техніки та технології (крім ракет-носіїв) - НКАУ;

 2. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання,перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення,відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропнихречовин перелік котрих встановлюється КМУ - Комітет зконтролю за наркотиками;

 1. медична та ветиринарна практика - МОЗ таРеспубліканське управління державної ветеринарноїмедицини Ради міністрів Автономної Республіки Крим,управління державної ветеринарної медицини обласних,Київської та Севастопольської міських державнихадміністрацій;

 2. переробка донорської крові та її компонентів,виготовлення з них препаратів - МОЗ;

 1. організація та утримання ігорних закладів організаціяазартних ігор - районні, районні у містах Києві таСевастополі державні адміністрації, виконавчі органиміських, районних у містах Рад;

 2. будівельна діяльність (окремі види проектних та табудівельно-монтажних робіт, інженерних досліджень добудівництва, надання інжінерінгових та інших послуг, щопотребують відповідної атестації виконавця до переліку,встановленому КМУ) - Держбуд, Держнафтопромгаз,органи містобудування та архітектури Ради міністрівАвтономної Республіки Крим, обласних, Київської таСевастопольської міських державних адміністрацій;


 
 

Цікаве

Загрузка...