WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, псих - Курсова робота

Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, псих - Курсова робота

Встановивши відповідальність за такі дії, Україна як член ООН реалізувала положення конвенцій з питань боротьби з наркоманією:

 • Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 р.,

 • Конвенції про психотропні речовини 1971 р.,

 • Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.

2. ПОНЯТТЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ АНАЛОГІВ

Наркотиками визнаються речовини, які за трьома критеріями (медичним, соціальним, правовим) завдають величезного лиха як собі, так і суспільству в цілому. Наркотик – це те, що заборонене, чого, звісно немає у вільному продажу (або є, але використовується не за медичним призначенням) і що може змінювати свідомість.

Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори передбачені Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік), який складений відповідно до законодавства і міжнародних зобов'язань України і затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770. Перелік складається з чотирьох таблиць

Згідно з наказом Комітету контролю за наркотиками при МОЗ України від 01.08.2000р.№188, затверджено таблиці невеликих, крупних і особливо крупних розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу.

Таблиця 1.1. Невеликі, крупні і особливо крупні розміри наркотичних засобів, які знаходяться в незаконному обігу.

Таблиця 1.2. Невеликі, крупні і особливо крупні розміри психотропних речовин, які знаходяться в незаконному обігу.

Таблиця 1.3. Крупні і особливо крупні розміри прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу.

Максимальної кількістю наркотичних засобів, гранично високими для невеликих розмірів, є наприклад: 5 грам марихуани у виді висушених квітучих верхівок і листків верхньої частини різних сортів коноплі або 0,25 грам не висушеної марихуани; 0,5 грам гашишу (анаши, смоли каннабісу); 0,03 (3 ампули 1%-ого розчину) грама морфіну в вигляді основ та солей.

Крупним розміром наркотичних засобів вважається, наприклад: від 500 до 2500 грам висушеної марихуани або від 2500 до 12500 грам не висушеної;від 40 до 500 грам гашишу (анаши, смоли каннабісу); від 2,5 до 12,5 грам (від 250 до 1250 ампул 1%-ого розчину) морфіну; від 1 до 10 грам героїну; від 3 до 50 грам ефедрину.

До мінімальної кількості наркотичних засобів, які є значно низькі для особливо крупних розмірів, відносить, наприклад: 2500 грам висушеної марихуани або 12500 грам не висушеної, 500 грам гашишу і 100 грам гашишного масла, 10 грам героїну, 50 грам ефедрину.

Розміри наркотичних засобiв визначені на пiдставi iснуючої практики боротьби з незаконним обiгом наркотичних засобiв.

Пiд невеликими розмiрами слiд розумiти ту їх кiлькiсть, що не перевищує зазначеної граничної величини.

Розмiри виготовлених наркотичних засобiв у виглядi екстрактiв, витяжок, вiдварoв, iнших рiдин, у тому числi i кустарно виготовленi з ефедрину та норефедрину, згiдно з iснуючими методиками кримiналiстичних дослiджень визначаються в перерахунку на суху речовину.

У таблицю включенi наркотичнi засоби, що на сьогоднi використовуються в Українi в незаконному обiгу.

Вiднесення наркотичних речовин та їх сумiшi, кустарно виготовлених з ефедрину, норефедрину i псевдоефедрину, до вiдповiдних кiлькiсних категорiй здiйснюється за аналогiєю з меткатиноном (ефедроном).

КК України містить розділ XIII "Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення", абсолютна більшість статей якого прямо чи опосередковано передбачає відповідальність за вчинення злочинів пов'язаних з наркотичними засобами та речовинами (ст.305-324).

 • наркотичні засоби (ст.ст. 305-309, 313-320);

 • психотропні речовини (ст.ст. 305-309, 313-314, 315, 317-320);

 • прекурсори (ст.ст. 305, 306, 311, 312, 318, 320);

 • аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин (ст.ст. 305-309, 313-315, 317, 320);

 • снотворний мак і конопля (ст. 310).

Що ж таке наркотичні засоби?

Наркотичні засоби – це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку у разі зловживання ними. Наркотичні засоби рослинного походження – похідні різних сортів конопель (анаша, марихуана, гашиш тощо), опійні препарати, кокаїн; синтетичні наркотики – це наркотики, синтезовані в хімічних лабораторіях (часто в кустарних) з різних хімічних речовин (наприклад, пер витин, метадон, фентаніл, фенамін, мелоквалон та інші).

Психотропні речовини – це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведінки, і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними.

До психотропних речовин відносять: амфітамін, барбітал, діазепам, феназепам, ЛСД тощо.

Прекурсори наркотичних засобів та психотропних речовин – це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку. Так, до прекурсорів відносять: ацетон, етиловий спирт, соляну кислоту, сірчану кислоту, толуол.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – це заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють.

В Україні питання правового регулювання обігу наркотичних засобів регламентують майже 90 нормативних актів рівня законів та підзаконних нормативних актів. Основними серед них є: Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР (далі – Закон № 60), Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР, Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" від 6 травня 2000 р. № 770, постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах" від 7 лютого 2001 р. № 106, Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 1997 р. № 356 тощо.

Встановивши відповідальність за такі дії, Україна як член ООН реалізувала положення конвенцій з питань боротьби з наркоманією:

 • Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 р.,

 • Конвенції про психотропні речовини 1971 р.,

 • Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.

3.АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕННОГО СТАТТЕЮ 307 КК УКРАЇНИ

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Стаття 307 КК України. Цей підвищеної суспільної небезпечності злочин посягає на встановлений порядок виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також поводження з ними й охорону таким чином здоров'я населення.

3.1. Об'єкт

Об'єктом даного злочину є здоров'я населення, а також установлений порядок виготовлення та виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

3.2. Об'єктивна сторона

Об'єктивна сторона злочину передбачає незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Для наявності складу злочину досить вчинення хоча б однієї із зазначених дій.

Під незаконним виробництвом слід розуміти виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з використанням механізмів, промислових ліній і комплексів тощо. Причому виробництво передбачає систематичну, постійну злочинну діяльність, що здійснюється, як правило, на професійній основі і з професійним обладнанням.


 
 

Цікаве

Загрузка...