WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Кримінальна відповідальність - Курсова робота

Кримінальна відповідальність - Курсова робота

Глава ІІ. Сучасні проблеми доповнень до поняття кримінальної відповідальності

2.1 Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів у сфері оподаткування

Відповідно до Конституції України кожен громадянин зобов'язаний сплачувати податки, збори та інші обов'язкові платежі і на умовах, які визначаються законодавством. Умисна несплата податків становить підвищену суспільну небезпечність, оскільки державі, а відповідно й громадським інтересам завдається значна шкода. Проте в кримінальному законодавстві відсутня окрема норма, якою передбачалась би кримінальна відповідальність за вчинення зазначених діянь.

В чинному Кримінальному кодексі України відповідальність за вчинення злочинів у сфері оподаткування передбачена ст. 1482 КК. Відповідно до неї кримінально карним визнається умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що не повною мірою співвідноситься з чинним податковим законодавством і не охоплює усіх випадків умисної несплати податків. У той же час як цими діяннями завдається значна шкода суспільним відносинам виходячи з роз'яснень Пленуму Верховного Суду, що містяться у його постанові № 5 від 26 березня 1999 року "Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів", можна зробити висновок, що за певних умов може наставати відповідальність і за умисну несвоєчасну сплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Зокрема, в п. 4 постанови роз'яснюється, що умисна несвоєчасна сплата коштів, що мали бути перераховані до бюджетів чи державних цільових фондів, має кваліфікуватися, за наявності передбачених законом підстав, як зловживання посадовим становищем за відповідною частиною ст. 165 КК. Зрозуміло, що в даному випадку йдеться про протиправні дії посадових осіб підприємств, установ, організацій [24, 86].

Кримінальна відповідальність за ст. 1482 КК настає лише за сукупності таких обов'язкових умов:

  • коли податки, збори чи інші обов'язкові платежі, які не сплачено, передбачені податковим законодавством;

  • коли об'єкт оподаткування передбачений законом;

  • коли платник податку, збору чи іншого обов'язкового платежу визначений як такий відповідним законодавством.

Аналіз роз'яснень, що містяться у постановах Пленуму Верховного Суду України, дає підстави для висновку: ухилення від сплати податків може бути вчинене як шляхом активних дій, так і шляхом бездіяльності. На це вказує, зокрема, вказівка, що міститься в п. 3 постанови щодо змісту поняття "ухилення від сплати податків", даючи чітке розмежування власне ухилення від умисної несплати та перераховуючи у п. 12 способи вчинення даного злочину [5, 13]. Така ж точка зору висловлюється і рядом вчених, зокрема автором коментарю до ст. 1482 КК України [26, 22].

В запропонованій редакції ст. 1482 КК несплата податків виявляється у діянні особи, спрямованого на повну або часткову несплату обов'язкових платежів, які повинні сплачуватись підприємствами, установами, організаціями або фізичними особами відповідно до чинного законодавства. Це діяння вчинюється шляхом бездії. Несплата означає не будь-які дії, а бездіяльність, котра виявляється у неперерахуванні обов'язкових платежів. При цьому, слід враховувати, що моментом закінчення перерахування (з огляду на диспозицію ст. 1482 КК) є момент надходження коштів до бюджету або державного цільового фонду (на відповідний їх рахунок).

Оскільки характер діяння є обов'язковою умовою кримінальної відповідальності, недоведеність факту його вчинення слідчими органами або судом є підставою для закриття кримінальної справи або винесення виправдувального вироку. В процесі розслідування кримінальних справ про злочини в сфері оподаткування і розгляді їх у суді встановлюється, яким чином, через що сталася несплата обов'язкових платежів. Сплата штрафних (фінансових) санкцій не звільняє особу від кримінальної (чи адміністративної) відповідальності, якщо в її діях є ознаки правопорушення.

Отже, притягнення до кримінальної відповідальності за податкові злочини посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб, в тому числі й тих, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, покликане захистити найбільш важливі для держави відносини. У той же час притягнення до кримінальної відповідальності за податкові злочини не повинно здійснюватися тільки за формальними ознаками ст. 7 КК — вчинення суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності), передбаченого КК. Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до особи, яка вчинила злочин, мають відповідати характеру та ступеню суспільної небезпечності діяння і особи винного.

Застосувати кримінальну репресію за порушення податкового законодавства слід з обачливістю і тільки за умов наявності в діях і особи ознак злочину.

2.2 Кримінальна відповідальність за терористичні злочини

За останні роки кількість вчинених злочинів терористичного характеру постійно зростає. Однак внаслідок законодавчої невизначеності у більшості випадків виникають ускладнення у правозастосовчій діяльності з приводу кваліфікації тих чи інших діянь як терористичних. Якщо в цілому характеризувати українське кримінальне законодавство, то не можна стверджувати що відсутні певні важелі впливу та реагування на окремі злочини терористичного характеру.

Проект нової кримінально-правової норми передбачає відповідальність за вчинення тероризму, тобто вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку загибелі людей або заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення або впливу на прийняття рішень органами державної влади чи місцевого самоврядування, а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою.

Не є безспірною сама постановка питання щодо відповідальності за ті діяння, які в проекті названі тероризмом. Тероризм становить собою негативне соціально-правове явище, тому зводити його лише до вчинення вибухів, підвалів тощо не зовсім коректно. Можливо, вчинення якихось дій, зокрема тих, про які йдеться в диспозиції проекту, може охоплюватися поняттям "терористичний акт", в той час як під тероризмом можна розуміти організацію, фінансування, підтримку, створення терористичної групи.

У теорії кримінального права панує думка, що злочини проти громадської безпеки визнаються закінченими вже з моменту створення загальної небезпеки. З огляду на особливу небезпеку тероризму, очевидно, що даний злочин повинен вважатися завершеним з початку вчинення дій, які посягають на громадську безпеку, або з моменту загрози їх вчинення. Даний склад злочину повинен бути формальним, тобто його наслідки будуть винесені за межі складу злочину.

Головним критерієм, за яким відмежовують тероризм від інших споріднених, суміжних злочинів, є мотив. Критерієм поділу тероризму на види, які зазначалися вище, саме і виступає мотив. У теорії кримінального права панує думка, яка підтримується більшістю вчених, що мотив є внутрішньою спонукою до вчинення злочину [17, 78]. При цьому слід чітко відмежовувати мотив і мотивацію вчинення терористичного акту. Наприклад, у разі вбивства політичного лідера з метою залякати своїх суперників під час проведення передвиборної кампанії, дії особи, що керувалася саме такими мотивами, повинні бути кваліфікована як терористичний акт, тобто це є класичним проявом політичного тероризму. Проте можливо розглянути і таку ситуацію, коли вчинення злочину замовляється особі, яка повинна вчинити певні дії (вбити політичного лідера) і за це отримати винагороду у вигляді, наприклад, грошей. За цих обставин особа-виконавець може керуватися виключно корисними мотивами, їй байдуже, що після цього може статися. Отже, в даному випадку говорити про спрямованість умислу винного на вчинення терористичного акту неможливо, тому і його дії кваліфікуватимуться за відповідними статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров'я. Проте особа-замовник заздалегідь планує певну модель поведінки за умови настання того стану, на який вона сподівається внаслідок вчинення дій, що замовляються особі-виконавцю. Тому в цьому випадку дії особи-замовника мають кваліфікуватися за статтею, що передбачає кримінальну відповідальність за тероризм.

Так, зокрема, в чинному КК України відсутня норма, яка передбачала б кримінальну відповідальність за погрози щодо осіб, які користуються міжнародним захистом. Ця прогалина певною мірою усувається в проекті нового КК України, але й тут є деякі упущення. Проект містить два склади, що мають на меті охорону осіб, які користуються міжнародним захистом. Це ст. 412 проекту КК, котра встановлює кримінальну відповідальність за посягання на життя представника іноземної держави, і ст. 414 проекту КК, диспозиція якої зазначає таке: напад на службові або житлові приміщення осіб, які мають міжнародний захист, а також викрадення або позбавлення волі цих осіб з метою впливу на характер їх діяльності або діяльність держав чи організацій, які вони представляють, або з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин". А ч.2 ст. 414 проекту КК встановлює кримінальну відповідальність за погрозу вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті. Але при порівнянні статей 412 і 414 проекту КК постає питання: якщо встановлюється відповідальність за погрози діями, що перелічені в ч. 1 ст. 414, то чому тоді не криміналізовані погрози тими діями, котрі передбачені ст. 412 проекту і які є значно небезпечнішими, ніж дії, зазначені в ч. 2 ст. 414 проекту КК України? У зв'язку з цим є цілком можливим й необхідним доповнити ст. 59 КК України і ст. 412 проекту КК України частиною другою у такій редакції: "Погроза посягненням на життя представника іноземної держави з метою впливу на характер його діяльності або на діяльність держави, яку він представляє, або з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин — карається позбавленням волі на строк до п'яти років" [10, 99].


 
 

Цікаве

Загрузка...