WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Конституційні засади виконавчої влади в Україні - Курсова робота

Конституційні засади виконавчої влади в Україні - Курсова робота

Постанови Кабінету Міністрів або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом (з грифом "Таємно", "Цілком таємно", "Особливої важливості" або "Для службового користування"), не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо самими постановами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.

Розпорядження Кабінету Міністрів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо самим розпорядженням не встановлено пізніший строк набрання ним чинності.

Датою видання акта Кабінету Міністрів є дата його прийняття на засіданні Кабінету Міністрів.

Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає акти Кабінету Міністрів Мін'юсту для внесення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Акти Кабінету Міністрів розміщуються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади).

4. Відповідальність Кабінету Міністрів

Відповідно до ч.2 ст.113 Конституції України Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.

Окрему увагу даному питанню приділено в Законі України "Про Кабінет Міністрів України". В ст.14 передбачено, що Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як третини від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України, тобто в даному випадку наступає колективна відповідальність всього уряду.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через десять днів після внесення пропозиції розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України, на яке запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України.

Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.

Окрема норма даного Закону присвячена питанню індивідуальної відповідальності членів уряду. Це ст.47, яка має назву "Відповідальність членів Кабінету Міністрів України" і передбачає, що. Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади.

Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління.

Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень несуть відповідальність відповідно до закону.

Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних діянь та порушення вимог сумлінної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), можуть бути звільнені Верховною Радою України в порядку, визначеному частиною другою статті 18 цього Закону.

Дане питання також знайшло своє відображення і в главі 10 Регламенту Кабінету Міністрів України, яка має назву Питання про відповідальність Кабінету Міністрів, і встановлює наступні положення.

Кабінет Міністрів подає Верховній Раді необхідну інформацію, а також відповіді на запитання її комітетів у разі розгляду Верховною Радою питання про його відповідальність.

Інформацію з питання про відповідальність Кабінету Міністрів готують визначені Прем'єр-міністром центральні органи виконавчої влади.

Центральні органи виконавчої влади готують відповіді на запитання комітетів Верховної Ради. Запитання комітетів Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає зазначеним органам відповідно до компетенції у день їх надходження.

Головний центральний орган виконавчої влади подає у триденний строк після надходження запитань Кабінетові Міністрів підготовлені разом з іншими органами інформацію та відповіді на запитання.

Інформація з питання про відповідальність Кабінету Міністрів та відповіді на запитання комітетів Верховної Ради розглядаються на засіданні Кабінету Міністрів та надсилаються разом із супровідним листом за підписом Прем'єр-міністра Верховній Раді у десятиденний строк після отримання запитань від комітетів.

Під час розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів на пленарному засіданні Верховної Ради виступає Прем'єр-міністр. Інші члени Кабінету Міністрів можуть виступати з інформацією за рішенням Верховної Ради.

Висновок

Отже, в даній курсовій роботі було проаналізовано конституційні засади виконавчої влади в Україні. Було з'ясовано місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади. Дослідивши дане питання, можна прийти до висновку, що в системі поділу влади уряд здійснює державну владу поряд з іншими органами державної влади: главою держави, законодавчими та судовими органами. Але предмет і сфера діяльності уряду мають свої особливості порівняно з іншими органами.

В другому розділі мною було здійснено аналіз конституційних засад формування Кабінету Міністрів, порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра України. Відповідно до опрацьованого матеріалу, можна зробити висновок, що повноваження уряду в Україні є досить широкими, але чітко регламентованими чинними законодавством. Порядок формування Кабінету Міністрів України регулюється спеціальним законом, який має назву "Про Кабінет Міністрів України". Також цим законом встановлений і порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра України. Більш детальне визначення повноважень КМУ, Прем'єр-міністра України та порядок організації їхньої роботи встановлюється Регламентом Кабінету Міністрів України.

Третій розділ даної роботи стосується повноважень та актів Кабінету Міністрів України. В даному розділі систематизовані всі повноваження Кабінету Міністрів України за напрямками роботи відповідно до чинного законодавства. Також здійснено аналіз правової категорії "акти Кабінету Міністрів України", а саме визначено види актів КМУ, порядок їх прийняття та набрання ними чинності.

Останній розділ даної роботи стосується питання відповідальності уряду нашої держави. Мною було опрацьовано та систематизовано норми чинного законодавства, якими регулюється питання відповідальності Кабінету Міністрів України.

Список використаної літератури

  1. Конституція України від 28 червня 1996р. Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 2005. -№3. - Ст.132

  2. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 16.05.2008р // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - №39. - Ст.323.

  3. Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.07 року № 950.

  4. Постанова ВРУ "Про формування складу Кабінету Міністрів України" від 18.12.07 року.

  5. Бельский К.С., О функциях исполнительной власти, государство и право - 1997г. .

  6. Кисіль С.П., Система органів і джерела права державної виконавчої влади (Правова система України: теорія і практика).

  7. Коментар до Конституції України. К. - 1996.

  8. Шаповал В.М., Виконавча влада: правовий статус і реалії. Урядовий кур"єр-1996.

  9. Шаповал В.М., Конституційний механізм державної влади у незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади. Право України-1997р. .

  10. Фрицький О.Ф., Кабінет Міністрів України: деякі особливості визначення і нормативного закріплення правового статусу. УАВС. Науковий вісник. К. - 96.


 
 

Цікаве

Загрузка...