WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Конституційний Суд України: політико-правова природа, склад, компетенція - Курсова робота

Конституційний Суд України: політико-правова природа, склад, компетенція - Курсова робота

Підставою для відкриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту є конституційне подання Верховної Ради України з даного питання. На підставі аналізу поданих Верховною Радою України документів і матеріалів Конституційний Суд дає відповідний висновок. В зарубіжних країнах органи конституційного правосуддя грають різну роль у процедурі імпічменту. В одних країнах вони дають лише висновки з різних питань, пов'язаних з процедурою імпічменту, в інших — безпосередньо вирішують питання про усунення глави держави з поста на підставі звинувачення, висунутого парламентом.

Підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є практична необхідність у з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції та законів України. Підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод. У резолютивній частині висновку Конституційного Суду офіційно тлумачаться положення Конституції та законів України, щодо яких було подано конституційне подання чи конституційне звернення. У разі, якщо при тлумаченні Закону України (його окремих положень) була встановлена наявність ознак його невідповідності Конституції України, Конституційний Суд у цьому ж провадженні вирішує питання щодо неконституційності цього Закону.

Висновки

Конституційний суд України є згідно з Конституцією (ст. 147) єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, тобто це незалежний від законодавчої і виконавчої гілок влади спеціальний судовий орган, який здійснює перевірку нормативних актів на їх відповідність Конституції України шляхом конституційного судочинства.

Порядок формування та діяльності, завдання, повноваження Конституційного Суду визначаються Конституцією України (розділ XII) та Законом України "Про Конституційний Суд України".

Згідно з чинним законодавством Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Конституція України (ч. 3 ст. 148), Закон "Про Конституційний Суд України" (ст. 16) та Закону України "Про статус суддів" передбачають досить високі вимоги до членів Конституційного Суду.

Завданням Конституційного Суду є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. Функціями Конституційного Суду є вирішення питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України (конституційний контроль) і офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Формами звернення до Конституційного Суду є конституційне подання та конституційне звернення.

Конституційний Суд може визнати неконституційним правовий акт повністю або в окремій його частині. Закони, інші правові акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність.

У справах з питань офіційного тлумачення Конституції України та законів України; відповідності Конституції України чинним міжнародним договорам України або тим міжнародним договорам, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість; додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Конституційний Суд України дає висновки.

Рішення приймаються, висновки даються Конституційним Судом поіменним голосуванням шляхом опитування суддів Конституційного Суду. Рішення і висновки Конституційного Суду рівною мірою є обов'язковими до виконання.

Незалежно від формального визначення правової природи конституційних судів, сама назва цих органів свідчить про те, що вони розглядаються як особливі органи правосуддя. Конституція України виділяє норми про Конституційний Суд України в окремий розділ. Цим підкреслюється значення Конституційного Суду як спеціального органу конституційної юрисдикції.

Конституційне правосуддя, незалежно від організаційних форм його здійснення, вирішує завдання захисту конституції: забезпечення її верховенства, принципу розподілу влади, захист прав і свобод людини і громадянина.

Література

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради, 1996. — №8, ст. 141.

 2. Закон України "Про Конституційний Суд" від 3 червня 1992 р.№ 2400-ХІІ / Відомості Верховної Ради, 1992. — №33, ст. 471.

 3. Закону України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. № 2862-ХІІ / Відомості Верховної Ради, 1993. — №8, ст. 56.

 4. Конституційне право України / За ред. доктора юрид. наук, проф. В.Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999. — 735 с.

 5. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. — К.: Український центр правничих студій, 1999. — 376 с.

 6. Кампо В. Конституційний контроль. Засади, статус, механізми // Віче. – 1993. – №6. – С.3-12.

 7. Козюбра М.І. Конституційний Суд в системі органів державної влади // Державно-правова реформа в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. Листопад 1997 року. / Інститут законодавства Верховної Ради України. Ред.кол. В.Ф.Опришко (гол.) М.І.Єрофеєв, М.Т. Кравчук та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – С.20-25.

 8. Коментар до Конституції України. Наукове-популярне видання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.

 9. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах – М.: ВНИМ советского государственного строительства и законодательства, 1990. – 52 с.

 10. Копєйчиков В.В. Теоретичні і практичні тлумачення Конституції України // Вісник Академії правових наук України. – 1996. – №7. – С.61-68.

 11. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. Частина 1. - К.: 1998. - 88 с.

 12. Кривенко Л. Конституційний контроль. Крок уперед, два кроки вбік? // Віче. – 1994. – №5. – С.47-60.

 13. Мартиненко П. Конституційний суд України: повноваження у контексті дворічного досвіду (квітень 1997 – квітень 1999 року) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №4. – С.46-62.

 14. Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування. – К.: Україна, 1996. – 148 с.

 15. Митюков М.А. Юридическая природа конституционных судов стран – участниц СНГ и Балтии // Журнал российского права. – 1997. – № 12. – С.108-121.

 16. Основи конституційного права України: Підручник. Видання друге, доповнене. / За ред. В.В.Копєйчикова - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 288 с.

 17. Погорілко В.Ф. Актуальні проблеми реформування державної влади в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – №3. – С.21-27.

 18. Савчин М. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини // Право України. – 1999. – №4. – С.35-38.

 19. Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України. – 1999. – №1. – С.8-13.

 20. Скомороха В., І.Пшеничний. Конституційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №1. – С.51-63.

 21. Савєнко М. Статус судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — №2(4).

 22. Тодика Ю.М., Марцеляк О.В. Роль Конституційного Суду України в забезпеченні конституційних прав і свобод громадян України // Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні / Ред. кол.: П.М.Рабінович (голов.ред.) та ін. – К.: Ін Юре, 1998. – С.51-60.

 23. Черкес М. Конституційний Суд в системі органів правової охорони Конституції // Право України. – 1993. – №3. – С.3-6.

 24. Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. – 1993. – №4. – С.10-18.

 25. Шаповал В. Конституційний Суд України: місце в державі і роль у соціумі // Український правовий часопис. – 1998. – № 3. – С.38-39.

 26. Шаповал В. Проблеми розвитку конституційної юрисдикції в Україні // Вісник Конституційного Суду України. –1998. – №2. – С.45-53.

1 Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. — К.: Український центр правничих студій, 1999. — с. 257-258.

11 Конституційне право України / За ред. доктора юрид. наук, проф. В.Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка,1999. — с. 557.

1 Конституційне право України / За ред. доктора юрид. наук, проф. В.Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999. — с. 560

1 Савєнко М. Статус судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — №2(4). — с. 54-61.


 
 

Цікаве

Загрузка...