WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → "Інформаційний ринок та ""інтелектуальне піратство""" - Курсова робота

"Інформаційний ринок та ""інтелектуальне піратство""" - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Київський університет культури і мистецтв

Білоцерківський факультет менеджменту та бізнесу

Курсова робота

з дисципліни: "Інформаційно-аналітична діяльність"

на тему:

Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

Викладач:

Романченко Інна Георгіївна

Виконала студентка 3-го курсу

групи ДМ-206

Киришун І.М.

Біла Церква

2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Інформаційний ринок і піратство

1.1 Розвиток інформаційного ринку в сучасному світі

1.2 Інтелектуальне піратство та його зміст

1.3 Висновки до першого розділу

Розділ 2. Проблема інтелектуального піратства в світовому масштабі та в українському контексті

2.1 Розповсюдження інтелектуального піратства в світі

2.2 Видавниче піратство мережі Інтернет

2.3 Загальний соціальний портрет суб'єктів інтелектуального піратства

2.4 Висновки до другого розділу

Розділ 3. Правовий аспект боротьби з інтелектуальним піратством на Україні

3.1 Здобутки у боротьбі з інтелектуальним піратством

3.2 Спільна діяльність світових організацій у боротьбі з інтелектуальним піратством

Висновки до третього розділу

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми дослідження. В наш час інформація перетворюється на найдорожчий ресурс. Оперативне отримання інформації дає перевагу над конкурентами, які її не мають, конфіденційна інформація про унікальну технологію може зашкодити, якщо про неї дізнаються конкуренти і скопіюють її, уникнувши витрат на дослідження. Як відомо, авторське право належить до основних прав людини. Це сукупність правових норм цивільного законодавства країн, що регулюють відношення в частині створення і використання творів науки, літератури, мистецтва, тобто ті особисті немайнові та майнові права, які належать особам, що створюють твір літератури, науки й мистецтва. Авторсько-правова охорона є важливим засобом винагороди творчих зусиль авторів і тим самим сприяє створенню, збагаченню та розповсюдженню культурної спадщини нації. Проблеми охорони інтелектуальної власності та боротьби з інтелектуальним піратством сьогодні вийшли у світі на перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями. Унаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки вони дедалі більше стають політичною проблемою, пов'язаною з економічною безпекою та вимагають стратегічних підходів до їх вирішення.

Мета дослідження: окреслити проблему "інтелектуального піратства" у світі загалом та на Україні зокрема, визначити правову площину цього явища.

Об'єктом дослідження став інформаційний ринок, сфери інтелектуальної та інформаційної власності як результат людської діяльності.

Предметом дослідження стали зміст та методи інтелектуального піратства, як явища, загальний соціальний портрет суб'єктів інтелектуального піратства, та специфіка створення методів боротьби за захист інтелектуальної спадщини нації.

Завдання:

проаналізувати поняття "інтелектуальне піратство"

визначити зміст та методи "інтелектуального піратства";

визначити види "інтелектуального піратства"

визначити соціальний портрет суб'єктів "інтелектуального піратства";

вказати на необхідність спільної діяльності світових організацій та споживачів в боротьбі за право інтелектуальної власності;

висвітлити юридичну площину вирішення проблеми піратства на Україні;

окреслити здобутки світової спільноти у боротьбі з "інтелектуальним піратством".

Ключові слова: "інтелектуальне піратство", контрафактні товари, контент, інформаційний ринок, інтелектуальна власність, захист інформації.

Структура курсової роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, які мають свої підрозділи, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та компакт-диску (з текстом курсової роботи).

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об'єкт, предмет, сформульовано мету, завдання і методи дослідження. У першому розділі розкривається поняття інформаційного ринку та змісту поняття "інтелектуальне піратство". У другому розділі висвітлюється проблема "інтелектуального піратства" у світовому масштабі та українському контексті, видавничого піратства мережі Інтернет, розкривається загальний портрет суб'єктів "інтелектуального піратства. У третьому розділі розглядається правовий аспект боротьби з "інтелектуальним піратством" визначаються здобутки правоохоронних та контролюючих організацій в цьому напрямку, вказується на необхідність об'єднання зусиль світової спільноти у боротьбі проти піратського використання інтелектуальних надбань, висвітлити юридична площина вирішення цієї проблеми.

Розділ 1. Інформаційний ринок і піратство

1.1 Розвиток інформаційного ринку в сучасному світі

Інформаційний ринок за оборотом і темпами зростання в більшості розвинутих країн далеко випереджає ринок матеріальних продуктів та послуг. Інформаційний ринок представляє собою сферу товарного обміну, де виникають і реалізуються відносини, пов'язані з процесом купівлі-продажу, і має місце конкретна діяльність по організації руху інформаційних продуктів від виробників до споживачів.

Структура інформаційного ринку безпосередньо пов'язана з інформаційними потребами і відбиває можливості інформаційних технологій різних років. У 60-ті роки головними постачальниками і одночасно споживачами були інформаційні служби наукових, професійних та державних установ, які працювали на некомерційній основі, а головними інформаційними продуктами на ринку були реферативні видання, інформаційні бюлетені, бібліотечні каталоги, які розповсюджувалися за передплатою. У 80-ті роки з'явились нові споживачі - представники ділового світу, які мали високу купівельну спроможність і підвищені вимоги до аналітичної інформації, яку вже не треба було обробляти. В наш час до 80% продажу інформаційних товарів припадає на бізнесовий світ - маркетингові служби промислових фірм і фінансових установ [6].

Продуктивний аналіз інформаційного ринку дозволяє поділити його на такі складові частини:

внутрішній роздрібний інформаційний ринок, стосується побутової сфери (платні комп'ютерні послуги: електронна пошта, електронні газети та журнали; телеконференції, референдуми; послуги міських довідкових бюро по обміну житла, послуги фонду зайнятості, розклад руху транспорту, повідомлення про комунальний сервіс тощо);

ринок програмних засобів;

ринок проектних і науково-дослідних робіт;

ринок реалізації обчислювальних ресурсів і послуг інформаційних структур

ринок інформаційних апаратних засобів;

ринок інформаційних технологій;

ринок інформаційних ресурсів та послуг;

ринок маркетингових та консалтингових послуг;

ринок навчальних послуг;

ринок Internet-послуг;

ринок праці в інформаційній галузі [8].

Географічна структура світового інформаційного ринку включає в себе регіональні ринки:

європейський - медіа-послуги, телекомунікації, приладобудування, послуги реклами, зв'язки з громадськістю, лобіювання, послуги кредитно-довідкового бюро, послуги інформаційної безпеки, електронна комерція, послуги мережі Інтернет, послуги електронного врядування, розважальний бізнес;

азіатсько-тихоокеанський - офшорне програмування, ноу-хау, сервіс Інтернет, електронна комерція, ринок реклами, програмного забезпечення;

північноамериканський - усі продукти і послуги як на світовому ринку;

латиноамериканський - нерозвинута інфраструктура; телебачення, радіомовлення, друкована преса; сфери - виробництво серіалів, розважальних стрічок;

африканський - телебачення, послуги мережі Інтернет, ринок телекомунікацій;

західно-азійський - імпортує продукти та послуги світового ринку;

ринок СНД - має особливості, оскільки всі пострадянські країни різні позиції зайняли на світовому ринку. Імпортується - всі послуги інформаційно-комунікаційних технологій, виробляється приладобудування, телевізори, комп'ютери, медіа-продукти [9].

Формування інформаційного ринку відбувається водночас з розвитком інформаційної індустрії. У глобальній економіці спостерігається прискорення механізмів міжнародного співробітництва, швидкоплинний розвиток високих технологій, та їх застосування у світовій торгівлі. Світовий ринок інформаційних продуктів та послуг характеризується асиметричністю щодо представлення регіонів і країн на цьому ринку. Найбільший попит мають ІКТ, комплексні технології, продаж ноу-хау, біо-технології.

1.2 Інтелектуальне піратство та його зміст

Останнім часом однією з найбільших міжнародних проблем України є так зване "інтелектуальне піратство" – масове використання (а почасти і виробництво) контрафактних творів, зокрема - комп'ютерних програм. Ця проблема породжує масу похідних. З одного боку це – міжнародні претензії до України на дипломатичному рівні, санкції по експорту української продукції до країн Європейського Співтовариства та до інших регіонів. З іншого - необхідність силових дій (перевірки, конфіскації, штрафи) щодо власного бізнесу і перш за все - державної сфери, де, згідно даних статистики, кількість не ліцензованих комп'ютерних програм сягає за 90 відсотків.


 
 

Цікаве

Загрузка...