WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Знаки для товарів і послуг - Курсова робота

Знаки для товарів і послуг - Курсова робота

Крім того, слід зазначити, що крім вищезазначених справ, треба буде ще зробити так, щоб нове діюче законодавство було відповідним чином висвітлено у пресі, а саме наступним чином: необхідно, щоб деякі автори дали повну характеристику новому законодавству у своїх підручниках, які б були поширені серед юристів та майбутніх молодих спеціалістів даної галузі науки.

Таким чином, можна сказати, що в Україні немає ще законодавства, яке б регулювало би усі сфери суспільного життя, усі галузі народного господарства. Щоб зробити це - треба плідно попрацювати, тому маємо надію, що все буде гаразд.

Перелік посилань

1. Стаття 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.

2. Стаття 492 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.03 року.

3. Гражданское право Украины: Учебник / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. - Харьков: ТОВ "Одіссей", 1996. - 384 с.

4. Право інтелектуальної власності: Підручник / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Атіка, 1998. - 123 с.

5. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов. - Харків: ТОВ "Одіссей", 2000. - 465 с.

6. Гражданское право: Учебник / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. - К.: Юринком Интер, 2001. - 147 с.

7. Стаття 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.

8. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 678 с.

9. Стаття 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.

10. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 239 с.

11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 612 с.

12. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов, С.Н. Приступа, В.М. Ігнатенко. - Харків: ТОВ "Одіссей", 2000. - 451 с.

13. Пункт 2.1.21 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116.

14. Як одержати свідоцтво на знак для товарів і послуг? / Н. Мошинська // Закон і бізнес. - 1995. - № 20. - 67 с.

15. Стаття 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.

16. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 680 с.

17. Стаття 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.

18. Стаття 496 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.03 року.

19. Заявление потомков знаменитого винозаводчика П.А. Смирнова. // Известия. - 1996. - 21 февраля. - 5 с.

20. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 615 с.

Список використаної літератури

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.96 року.

2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16.01.03 року.

3. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.

4. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116.

5. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 року № 576.

6. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10.

7. Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22.04.2005 року № 247.

8. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.

9. Законодавство про інтелектуальну діяльність: Збірник нормативних актів. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 798 с.

10. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 856 с.

11. Гражданское право Украины: Учебник / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. - Харьков: ТОВ "Одіссей", 1996. - 621 с.

12. Право інтелектуальної власності: Підручник / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Атіка, 1998. - 385 с.

13. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юр. вузів і фак-тів ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 336 с.

14. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика: Науково-практичне видання: У 4-х т. / За ред. О.Д. Святоцького. - т.1: Право інтелектуальної власності / С.О. Довгий, В.С. Дроб'язко, В.О. Жаров та ін.; За ред. В.М. Литвина, С.О. Довгого. - К.: Ін Юре, 1999. - 492 с.

15. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов, С.Н. Приступа, В.М. Ігнатенко. - Харків: ТОВ "Одіссей", 2000. - 534 с.

16. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов. - Харків: ТОВ "Одіссей", 2000. - 678 с.

17. Гражданское право: Учебник / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. - К.: Юринком Интер, 2001. - 461 с.

18. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн.1. - 642 с.

19. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн.2. - 708 с.

20. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 448 с.

21. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

22. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 736 с.

23. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.2. - 640 с.

24. Словарь гражданского права / Под ред. В.В. Залесского. - М.: Юристь, 1998. - 709 с.

25. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 1309 с.

26. Як одержати свідоцтво на знак для товарів і послуг? / Н. Мошинська // Закон і бізнес. - 1995. - № 20. - 67 с.

27. Заявление потомков знаменитого винозаводчика П.А. Смирнова. // Известия. - 1996. - 21 февраля. - 5 с.

28. Право інтелектуальної власності і погляд на проблеми / Р. Шишка // Право України. - 1999. - № 1. - 99 с.

29. Товарний знак та його ознаки / О. Мельник // Право України. - 1999. - № 2. - 123 с.

30. Треті особи як суб'єкти права на знак для товарів і послуг / О. Кашинцева // Право України. - 1999. - № 7. - 80 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...