WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Зміст трудового договору - Курсова робота

Зміст трудового договору - Курсова робота

Також важливою умовою є строк дії договору .За загальним правилом трудовий договір укладається на невизначений строк .Але в окремих випадках може укладатись на певний термін , визначений сторонами .

Не менш важливою умовою трудового договору є умовою трудового договору є умовою про час початку роботу . Трудовий договір починає свою дію з дня обумовленого сторонами . Цей день вказується в наказі про прийняття на роботу .Якщо наказ не був виданий то з дня фактичного допуску працівника до роботи .

При укладенні трудового договору власник повинен під розписку повідомити працівника про умови праці на підприємстві , де він буде працювати , про можливі наслідки впливу на здоров'я та про права громадянина на пільги і компенсації .

Факультативні умови є додатковими Їх відсутність не свідчить про неповний зміст трудового договору. Але коли сторони побажали їх встановити і включили в трудовий договір, вони є обов'язковими для сторін за умови, що вони не суперечать законодавству і нормативним угодам. Невиконання факультативних умов може призвести до трудового спору та їх захисту з боку держави.

До додаткових умов слід віднести угоду про надання житлової площі, забезпечення дитини працівника місцем в дошкільному закладі, що є на підприємстві, встановлення випробувального строку при прийомі на роботу.

До факультативних умов трудового договору необхідно віднести й строк дії трудового договору. Переважно трудові договори укладаються на невизначений строк. У разі , коли трудові відносини не можуть встановлюватися на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи , або умов її виконання , або інтересів працівника , то можуть укладатись строкові трудові договори . Вони укладаються на строк, обумовлений сторонами , або на час виконання певної роботи .

Трудові договори, що були переукладенні один або кілька разів, за винятком випадків, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк, вважаються, що укладені на визначений строк.

Сфера факультативних умов праці залежить від ступеня їх деталізації в нормативних актах про працю і передбачення меж договірного регулювання трудових відносин. Так, найбільша деталізація умов договору

проводиться в разі прийняття на роботу надомних працівників, позаштатних працівників тощо.

Якщо умови трудового договору, передбачені сторонами, погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, то такі умови є недійсними . Умова, що погіршує становище працівника, приводиться у відповідність із законодавством, і трудовий договір продовжує діяти з умовами, що відповідають законодавству про працю.

Задача 1.

Гридньова працювала старшим бібліографом бібліотеки геолого-географічного і біологічного факультетів університету. У квітні 1997 р. вона пішла у відпустку по вагітності і пологах. На її місце був прийнятий інший постійний працівник, а після повернення Гридньової з відпустки їй запропонували роботу старшого бібліографа бібліотеки фізичного факультету того ж університету. Гридньова звернулася до суду з позовом про поновлення її на колишній посаді. Заперечуючи позов, представник університету в суді указав на те, що працівників можна переміщувати з одного місця на інше, якщо при цьому не змінюються умови трудового договору. Гридньова наполягала на поновленні в колишній посаді, оскільки нова робота їй незнайома.

Яке рішення повинен винести суд?

Відповідно до ч. 2 ст. 32 КзПП України не вважається переведенням та не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, дорученням роботи на інші механізми або агрегати у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

На підставі вищевикладеного видно, що Гридньова була переміщена від посади старшого бібліографа бібліотеки геолого-географічного і біологічного факультету університету на посаду старшого бібліографа фізичного факультету того ж університету правомірно, так як істотні умови праці та умови договору при даному переведені змінені не були, А також згоди на таке переміщення Гридньової не потребувало. Згідно з вищевикладеним суд повинен залишити позов Гридньової без задоволення.

Задача 2.

До юрисконсульта фабрики звернувся начальник цеху з проханням роз'яснити , чи є правомірним наказ директора фабрики, відповідно до якого начальники цехів та інженерно-технічні працівники мають бути на роботі за півгодини до початку зміни і йти з роботи через півгодини після закінчення зміни свій наказ директор мотивував тим, що відповідно до посадових інструкцій інженерно-технічні працівники до початку зміни повинні перевірити обладнання, підготувати інструменти і наряд на виконання робіт, а це можна зробити тільки до початку зміни. Крім того, наказ поширюється на працівників з ненормованим робочим днем.

Якою має бути відповідь юрисконсульта?

Підставою для віднесення працівника до числа осіб з ненормованим робочим днем є включення його в затверджувальні міністерствами та відомствами за погодженням з відповідними профспілковими органами переміни посад для яких допускається застосування ненормованого робочого дня.

Ненормований робочий день є особливим режимом робочого часу для керівників, спеціалістів, державних службовців, праця яких за характером виконуваних ними функцій не завжди може бути обмежена нормальною тривалістю робочого дня. Термін "ненормований робочий день" не означає, що працівники для яких він встановлюється повинні працювати необмежений час. Згідно ст. 50 КзПП тривалість роботи для таких працівників встановлюється 40 годин з відповідним розподілом на 5 чи 6 робочих днів , а тому наказ директора фабрики буде незаконним .

Висновок

Право громадян України на працю гарантується Конституцією України та кодексом Законів про працю України .

Також право громадян на працю реалізується шляхом укладення трудового договору між працівником та директором підприємства , установи або з фізичною особою . Він / трудовий договір / є основним інститутом в системі трудового права .

У застосуванні трудового договору найбільше проявляється основна функція трудового права - охорона трудових прав найманих працівників від надмірної експлуатації з боку власників установ та підприємств .

Слід підкреслити , що з точки зору права не має різниці чи працює особа за трудовим договором на державному підприємстві , установі , чи у приватного власника . Всі наймані працівники мають однаковий статус , і будь – який власник зобов'язаний додержуватись всіх правил і гарантій щодо них , передбачених законодавством про працю .

Трудовий договір повинен укладатись на підставі принципу свободи та добровільності вибору роботи , а тому це добровільна угода між працівником та підприємством . А тому ніхто не може бути примушений виконувати певну роботу без добровільної на те згоди самого працівника . Це є одна з гарантій яка забезпечується державою для громадян , які вступають у трудові відносини з підприємствами усіх форм власності .

ЛІТЕРАТУРА :

  1. Кодекс Законів про працю України ( з постатейними матеріалами) відп.ред. В.М. Вокуленко, О.П. Товстенко.-К.; "Юрінком"; 1997; зі змінами і доповненнями.

  2. Науково- практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С.Стечинський, І.В.Зуб, В.Т.Ротанов.-Київ: "А.С.К."; 2000.

  3. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997р. № 7 ( зі змінами, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.02.1998р. № 18).// інформаційний бюллетень Міністерства праці та соціальної політики України. – 1997.- №12; 1998.-№3.

  4. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленому Верховного Суду України від 06.11.1992 №9 зі змінами, внесеними відповідно до постанов Пленуму Верховного Суду України від 01.04.1994 № 4, від 25.10.1995р. №18, від 25.05.1998р. № 15)// Постанова Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивілних справах.-К., 1995р.; Вісник Верховного Суду України.-1998.-№3.

  5. Прокопнеко В.І. Трудове право України: підручник.-Харків: консум 1998.

  6. Трудове право України : підручник / за ред. Н.Б.Заболотіної , Г.І.Чьонишевої , Київ : " Знання " 2000 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...