WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України - Курсова робота

Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України - Курсова робота

У ч. 1 ст. 44 КК зазначається, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності на підставі акта помилування. Таким чином, закон наділяє Президента правом помилування осіб, відносно яких ще не було постановлено обвинувального вироку, але така форма помилування у практиці не зустрічається, не зазначена вона і у затвердженому Указом Президента України Положенні "Про порядок здійснення помилування".

Помилування засуджених здійснюється у вигляді:

• заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк. Цей строк має бути не менше двадцяти п'яти років (ч. 2 ст. 87 КК). У разі засудження особи до довічного позбавлення волі клопотання про помилування її може бути подано після відбуття нею не менше як двадцяти років призначеного покарання (ч. 2 ст. 4 Положення);

• повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання;

• заміни покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням. [18; 289-295 ].

Коло засуджених осіб, відносно яких може бути здійснено помилування законом не визначене. Практично це може бути будь-який засуджений і Президент може прийняти відносно нього будь-яке з вказаних рішень зразу після засудження до покарання або в ході його відбування

Під час розгляду клопотання про помилування враховуються: характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, особа засудженого, його поведінка, ставлення до праці, участь у громадському житті в місцях відбування покарання, строк відбутого покарання та інші обставини; думка керівника установи виконання покарань або іншого органу, який відає виконанням вироку, спостережної комісії, служби у справах неповнолітніх, громадських організацій і трудових колективів, а в необхідних випадках також думка місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування (ст. 12 Положення).

Клопотання про помилування засуджених, які не стали на шлях виправлення, відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, а також клопотання осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини, розглядаються лише за наявністю надзвичайних обставин (ст. 14 Положення).

Підготовку матеріалів для розгляду клопотання про помилування здійснює Управління з питань помилування Адміністрації Президента України. Підготовлені Управлінням матеріали попередньо розглядаються Комісією при Президенті України у питаннях помилування. Комісія вносить Президентові пропозиції про застосування помилування.

ВИСНОВКИ

Для написання курсової роботи, мною була обрана тема "Поняття та види звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України" – на мою думку, дана тема є досить актуальною у наш час.

При дослідженні даної теми я зрозуміла на яких підставах особа може бути звільнена від подальшого відбування покарання. При цьому слід визначити такі підстави:

1. звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності;

2. звільнення від відбування покарання з випробовуванням;

3. звільнення від відбування покарання з випробовуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;

4. звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання вироку;

5. умовно-дострокове звільнення від відбування покарання;

6. заміна невідбутої частини покарання більш м'яким

7. звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

8. звільнення від покарання за хворобою

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. -- К.: МАУП, 2004. - С 270.

2. Стаття 58 Конституції України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року.

3. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. -- К.: МАУП, 2004. - С 273.

4. Стаття 74 Кримінального кодексу України станом на 10 квітня 2007 р. – К.: "ВЕЛЕС", 2007.

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред.. М. І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – С177-179

6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / П.Л. Фріс. - К.: Кондор, 2004. - С. 408-411

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред.. М. І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – С. 181

8. Стаття 76 Кримінального кодексу України станом на 10 квітня 2007 р. – К.: "ВЕЛЕС", 2007.

9. Стаття 78 Кримінального кодексу України станом на 10 квітня 2007 р. – К.: "ВЕЛЕС", 2007

10 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред.. М. І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – С 183, 184.

11. Андрусів Г. В., Бантишев О. Ф., Романюк Б. В. Кримінальне право України. Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. - K.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. - Вид. 2-е, стереотип., - С. 95-96.

12 Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. -- К.: МАУП, 2004. - С 278-279.

13. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов. - К.: Кондор, 2005. - С. 378.

14. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. -- К.: МАУП, 2004. – С 286-287

15. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / П.Л. Фріс. - К.: Кондор, 2004. - С. 410.

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 року № 8 "Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу".

17. Стаття 89 Кримінального кодексу України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року.

18. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. -- К.: МАУП, 2004. – С. 289-295

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України (зі змінами і доп.). – К.: Атака, 2006. – 64 с.

2. Кримінальний кодекс України № 2001-V від 28 грудня 1960 року

3. Кримінальний кодекс України станом на 10 квітня 2007 р. – К.: "ВЕЛЕС", 2007. – 152с.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 року № 8 "Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу"

5.Постанова ПВС № 10 від 26 грудня 1975р. "Про практику застосування судами України законодавства про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміну покарання більш м'яким"

6. Положення "Про порядок здійснення помилування" затверджено Указом Президента України від 12 квітня 2000 р.

7. Закон України від 5 липня 2001 р. "Про амністію" // Урядовий кур'єр. - 2001. - 21 липня.

8. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2000 року № 3/6 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах Державного департаменту України з питань виконання покарань"

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред.. М. І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – 1104 с.

10. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / П.Л. Фріс. - К.: Кондор, 512 с.

11. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. -- К.: МАУП, 2004. – 328 с.

12. Андрусів Г. В., Бантишев О. Ф., Романюк Б. В. Кримінальне право України. Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. - K.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. - Вид. 2-е, стереотип., - 292 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...