WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Звільнення від покарання - Курсова робота

Звільнення від покарання - Курсова робота

Цей пробіл у Законі можна заповнити розширювальним тлумаченням частини 3 статті 81 КК РФ. Якщо можна звільнити від покарання хворого військовослужбовця, що відбуває покарання в дисциплінарній військовій частині, то тим більш припустиме таке звільнення при відбуванні менш тяжкого покарання - обмеження по військовій службі. Саме тому в частині 1 статті 148 КВК РФ передбачена можливість звільнення від покарання у вигляді обмеження по військовій службі або його заміні військовослужбовцеві, що звільняється з військової служби внаслідок захворювання. Ця норма кримінально-правового характеру необґрунтовано включена в КВК РФ, тоді як її місце - у КК РФ.

У частині 2 статті 174 КВК РФ визначено, що засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання під час проходження військової служби, у випадку виникнення передбачених законодавством Російської Федерації підстав для звільнення з військової служби можуть бути у встановленому порядку достроково звільнені судом від покарання із заміною невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання або без такої. Відповідно до частини 1 цієї статті мова йде про обмеження по військовій службі, арешт й утримання в дисциплінарній військовій частині. Таке звільнення з військової служби, наприклад, може бути здійснене відповідно до пункту "е" частини 1 статті 51 Закону РФ "Про військовий обов'язок і військову службу". У зазначеній нормі визначено, що військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби у зв'язку з набуттям законної сили Вироку суду про призначення військовослужбовцеві покарання у вигляді позбавлення волі.

Складовою частиною виконання обов'язкових робіт (стаття 49 КК РФ), виправних робіт (стаття 50 КК РФ) і обмеження волі є участь засуджених у трудовому процесі. Внаслідок цього виникає проблема звільнення осіб, що відбувають ці покарання, не тільки при їхньому захворюванні психічним розладом або іншою важкою хворобою, але й при втраті ними працездатності або при досягненні ними пенсійного віку, а також при наявності вагітності в жінок.

Звернемося насамперед до пункту 7 статті 175 КВК РФ, у якому визначено, що у випадку визнання осіб, що відбувають перераховані покарання, інвалідами І або ІІ групи, орган, що виконує покарання, начальник установи або органа, що виконує покарання, вносять подання до суду про дострокове припинення виконання покарання.

Якщо ж у жінки, що відбуває розглянуті покарання, наступає вагітність, то, відповідно до припису частини 8 статті 175 КВК РФ, у суд вноситься подання про відстрочку відбування нею покарання від дня надання їй відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Треба звернути увагу на те, що розглянуті приписи статті 175 КВК РФ носять кримінально-правовий характер і їх варто було б помістити в КК РФ.

А як вирішує цю проблему КК РФ? У відповідності зі статтею 49 КК РФ обов'язкові роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами І і ІІ групи, вагітним жінкам, жінкам, що мають дітей у віці до восьми років, чоловікам і жінкам пенсійного віку.

Розширювальне тлумачення цієї норми приводить до висновку про те, що особи, які стали інвалідами в процесі відбування такого покарання, які досягли пенсійного віку, а також зазначені категорії жінок відповідно до частини 4 статті 49 і частини 2 статті 81 КК РФ підлягають достроковому звільненню від відбування покарання.

Приписи частини 8 статті 175 КВК РФ про відстрочку виконання обов'язкових робіт для вагітних жінок від дня надання їм відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами суперечать частині 4 статті 49 КК РФ. До них необхідно застосовувати не відстрочку, а звільнення від відбування обов'язкових робіт [20, 360].

Як визначено в статті 50 КК РФ, виправні роботи складаються з обов'язкового виконання засудженим протягом строку, певного у Вироку суду, трудових функцій і утримання із заробітку засудженого в дохід держави сум у розмірі, встановленому Вироком суду в межах від 5 до 20 %. У частині 4 тієї ж статті зазначено, що у випадку важкої хвороби засудженого, перешкоджаючої відбуванню покарання, кримінально-виконавча інспекція направляє в суд подання про звільнення його від відбування покарання. Разом з тим у Законі обійдене увагою питання про звільнення від відбування виправних робіт осіб, що стали інвалідами І і ІІ групи. А вони не можуть в обов'язковому порядку залучатися до праці.

У частині 2 статті 81 КК РФ говориться про можливості звільнення від покарання осіб, що занедужали важкою хворобою, яка перешкоджає відбуванню покарання. Перешкоджає відбуванню покарання, наприклад, інвалідність І й ІІ групи. Тому це й визначено в частині 7 статті 175 КВК РФ. Більше того, на думку автора курсової роботи, до причин, що перешкоджають виконанню виправних робіт, відноситься також досягнення засудженим пенсійного віку.

Як визначено в частині 5 статті 53 КК РФ, обмеження волі не призначається особам, визнаним інвалідами І і ІІ групи, вагітним жінкам, жінкам, що мають дітей у віці до восьми років, і особам, що досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям, що проходять військову службу за призовом.

Отже, настання в засудженого інвалідності в процесі відбування покарання у вигляді обмеження волі, досягнення ним пенсійного віку, є підставами для його звільнення від відбування покарання відповідно до частини 2 статті 81 КК РФ.

Такий висновок пояснюється тим, що обмеження волі припускає обов'язкове залучення засуджених до праці. До того ж вони відбувають це покарання, перебуваючи на власному утриманні. У частині 3 статті 51 КВК РФ зазначено: одяг, білизна й взуття здобуваються засудженими самостійно. Харчування також оплачується засудженими за власні кошти (частина 4 статті 51 КВК РФ).

Відповідно до пункту "а" частини 1 статті 58 КК РФ колонії-поселення є місцями позбавлення волі. Однак там відсутні дві обов'язкових для режиму місця позбавлення волі ознаки, встановлені в статті 82 КВК РФ: охорона й ізоляція засуджених. По суті, режимні правила обмеження волі майже тотожні режимним правилам позбавлення волі (статті 50 і 129 КВК РФ). У колоніях-поселеннях засуджені також перебувають на своєму утриманні.

У місцях позбавлення волі склалася практика, відповідно до якої, перш ніж передати матеріали в суд про дострокове звільнення через хворобу, хворих поміщають на стаціонарне лікування, що проводиться в спеціальних медичних установах, які перебувають у веденні Мін'юсту РФ, а в деяких випадках і в медичних установах органів охорони здоров'я. У тому випадку, якщо це лікування не має позитивних результатів, засуджений піддається огляду спеціальною відомчою лікарською комісією для виявлення в нього важкої хвороби, що перешкоджає відбуванню покарання. У висновку комісії повинні бути зазначені: діагноз, значимість захворювання, результати проведеного лікування й передбачуваний кінець хвороби. Крім того, лікарі повинні вказати, чи перешкоджає тяжке захворювання можливості відбування засудженим покарання. Для суду цей висновок має характер рекомендації. Якщо в результаті огляду комісія прийде до висновку про те, що захворювання не передбачене в Переліку хвороб, що дають підставу для постановки питання про звільнення від подальшого відбування покарання, про це повідомляється засудженому під розписку.

У статті 81 КК РФ є серйозний пробіл: у ній не вирішена проблема звільнення від додаткового покарання у зв'язку із хворобою. Цей недолік повинен бути ліквідованим шляхом розширювального тлумачення даної статті.

Зовсім очевидно, що особи, що занедужали хронічною душевною хворобою, повинні звільнятися не тільки від основного, але й від додаткового покарання. Цілі додаткового покарання в подібних ситуаціях недосяжні.

Питання про звільнення засудженого, хворого іншою важкою хворобою, від додаткового покарання повинно вирішуватися з урахуванням конкретних обставин справи. У ряді випадків звільнення таких осіб від додаткових покарань, наприклад, від штрафу, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, необґрунтовано.

ВИСНОВКИ

Відомо, що неосудні особи не підлягають кримінальній відповідальності за вчинені ними суспільно небезпечні діяння (частина 2 статті 19 ККУ). Не підлягають покаранню і особи, які вчинили злочин у стані осудності, але до винесення судом Вироку захворіли на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (частина 3 статті 19 ККУ).

Разом з тим психічна хвороба може виникнути і під час відбування покарання. Це питання регулюється статтею 84 КК України.

Стаття 84 КК України передбачає три види звільнення від покарання за хворобою:

а) у зв'язку з захворюванням особи під час відбування покарання на психічну хворобу (частина 1 статті 84 ККУ);


 
 

Цікаве

Загрузка...