WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів - Курсова робота

Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів - Курсова робота

Важливою складовою національної безпеки будь-якої країни є її економічна безпека, яка в свою чергу складається з багатьох факторів, один з яких — безпека фінансів. На фінансах базується економіка будь-якої країни, фінанси — "кров" економічної системи держави. Проблема належної підтримки фінансової безпеки держави є найактуальнішою, оскільки зачіпає усі галузі національного господарства, приватних підприємців, усі прошарки населення, все суспільство і державу в цілому.

Механізм функціонування міжоб'єктової системи безпеки суб'єктів господарювання недержавної сфери утворює відповідну систему взаємодії з усіма державними структурами, що мають відношення до вирішення більш широкої проблеми – національної безпеки України. Діяльність зазначеної міжоб'єктової системи безпеки реалізується в межах спільних з урядом України програм, які охоплюють численні загальнонаціональні програмні напрямки забезпечення безпеки, одна з яких — захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів.

Відповідно до цього завдання, основні напрями функціональної діяльності конкретної служб безпеки суб'єктів господарювання та інших юридичних осіб недержавного сектору визначаються наступні тактичні напрямки: фінансово-економічна безпека; інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки об'єкту захисту; наукова діяльність у галузі підвищення ефективності здійснення заходів безпеки об'єкту захисту; розробка і впровадження ефективного механізму захисту капіталів, коштів і матеріальних цінностей суб'єктів банківського сектору, особливо загальнонаціонального значення.

Використана література

 1. Конституція України / Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, Ст. 141.

 2. Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06. 2003 № 964-IV (ред. вiд 14.01.2006) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 39. Ст.351.

 3. Алексеєнко М.Д. Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні 2003 года. Автореф. дис... д-ра екон. наук. —К., 2003. — 29 с.

 4. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.

 5. Береславська О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україну // Вісник Національного банку України, 2008, № 2. C. 16-19

 6. Бобиль В. Становлення сучасної системи ризик-менеджменту в кредитних установах // Банківська справа, 2007, № 1. С. 79—85.

 7. Бутенко О. Іноземні банки на фінансових ринках країн центрально-східної Європи // Банківська справа, 2005. №3. С.60—66.

 8. Геєць О.В., Домрачеев В.М., Лондар С.Л. Основи банківської српави та управління кредитними ризиками: Навч. посібник. — К., вид-во Європ. ун-ту, 2004. — 237 с.

 9. Козлов С. Банківська система: стан, особливості та взаємозв'язок із фінансовою безпекою // Юридична газета, №10(46), 01 июня 2005 г.

 10. Конкуренція українським банкам з боку іноземних колег // http://archive.kraina.org.ua/ua/module/finance/conception/851/alternative/

 11. Корнеєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України // Економіка України, 2008, № 9. С. 18—26.

 12. Кузьменко А. Рівень розвиненості системи недержавного забезпечення національної безпеки — чинник стійкого розвитку суспільства // Юридичний журнал, № 1, 2007. С. 2—8.

 13. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. А.І.Сухорукова. — К.: НІПМБ, 2003. — 64 с.

 14. Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2004 р. / Вісник НБУ, 2004, № 4.

 15. Павлюк К.В., Кажан В.А. Діяльність іноземних комерційних банків в Україні: тенденції та проблеми // Фінанси України, 2006, № 6. C.143-151.

 16. Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків // Фінанси України, 2006, № 5. C.91-95.

 17. Прадун В.П. Забезпечення конкурентоспроможності банківської системи України в умовах глобалізації економіки // Вісник УАБС, 2006, №2(21).

 18. Синки Дж. Финансовый менеджмент в банке и индустрии финансовых услуг. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

 19. Хмеленко А.В., Вовк В.Я. Кредитування та контроль: Навч. посібник. — Х.: ІНЖЕК, 2006. — 240 с.

 20. Чубар О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України, 2008, № 1. C. 138-147.

 21. Чую П. Методи трансферу кредитного ризику банку // Банківська справа, 2007, № 1. С. 79—85.

 22. Офіційний сайт Держкомстату України: http://www.ukrstat.gov.ua/

Додаток А

Показники діяльності банківської системи України(за даними Національного банку України)11

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Грошова маса, млн. грн.

32252

45755

64870

95043

125801

194071

261063

396156

Грошова база, млн. грн.

16780

23055

30808

40089

53763

82760

97214

141901

Облікова ставка НБУ (на кінець періоду), %

27,0

12,5

7,0

7,0

9,0

9,5

8,5

8,0

Процентні ставки банків у національній валюті, %

за кредитами

за депозитами

40,3

13,5

31,9

11,2

24,8

7,8

20,2

7,1

17,9

7,8

16,4

8,5

15,4

7,6

14,8

8,6

Вимоги банків за наданими кредитами, млн. грн.

19574

28373

42035

67835

88579

143418

245226

426863

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, млн. грн.

18738

25674

37715

61617

82959

132745

184234

279738

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб, млн. грн.

у нацвалюті

в інвалюті

6780

3481

3299

11338

6566

4772

19302

11601

7701

32396

18875

13521

41611

22116

19495

73202

42176

31026

106715

57837

48878

164159

99411

64749

Офіц. курс нац. грошової одиниці до ін. валют, на кінець року, грн.

100 дол. США

100 євро

543,45

505,68

529,85

466,96

533,24

553,29

533,15

666,22

530,54

721,75

505,00

597,16

505,00

665,09

505,00

741,95

Середній офіц. курс нац. грошової одиниці до ін. валют, грн.

100 дол. США

100 євро

544,02

502,89

537,21

481,36

532,66

503,01

533,27

602,44

531,92

660,94

512,47

638,99

505,00

633,69

505,00

691,79

1 Синки Дж. Финансовый менеджмент в банке и индустрии финансовых услуг. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 47.

2 Тавасиев А., Мазурина Т. К оценке ситуации с банковским кредитованием реального сектора экономики // Российский зкономический журнал, № 2, 2005. с. 32.

3 Корнеєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України // Економіка України, 2008, № 9. С. 25.

4 Алексеєнко М.Д. Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні 2003 года. Автореф. дис... д-ра екон. наук. —К., 2003. С. 12.

5 Козлов С. Банківська система: стан, особливості та взаємозв'язок із фінансовою безпекою // Юридична газета, №10(46), 01 июня 2005 г.

6 Кірєєв О., Заруба Ю. Підвищення конкурентоспроможності банку: стратегічний підхід / Вісник НБУ, 2003, № 11.

7 Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. А.І.Сухорукова. — К.: НІПМБ, 2003. — 64 с.

8 Кірєєв О., Заруба Ю. Підвищення конкурентоспроможності банку: стратегічний підхід / Вісник НБУ, 2003, № 11.

9 Конкуренція українським банкам з боку іноземних колег // http://archive.kraina.org.ua/ua/module/finance/conception/851/alternative/

10 Бутенко О. Іноземні банки на фінансових ринках країн центрально-східної Європи // Банківська справа, 2005. №3. С.62

11 За даними Держкомстату України: http://www.ukrstat.gov.ua/


 
 

Цікаве

Загрузка...