WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Захист інтелектуальної власності - Курсова робота

Захист інтелектуальної власності - Курсова робота

Загальні правила державної реєстрації авторських прав

Суб'єкт авторського права згідно Закону України "Про авторське право і суміжні права" для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється Установою відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.

За підготовку Установою до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України.

Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до Державного бюджету України.

Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством.

Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому втілено (виражено) твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, у його реєстрації.

Види реєстрації авторського права:

1. Реєстрація авторського права на витвір

2. Реєстрація авторського права роботодавця на службовий витвір

Реєстрація договорів, що стосуються права автора на витвір:

– Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на витвір.

- Реєстрація договору про передачу виключного права на використання витвору

- Реєстрація договору про передачу невиняткового права на використання витвору.

За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори.

Види зборів та їх розміри наведено в таблиці:

Послуги, тарифи і мита

Процедура державної реєстрації авторського права

Для юридичних і фізичних осіб України (грн.)

Для юридичних і фізичних осіб України РФ ($)

Оплата послуг ПФ "ЄДНІСТЬ" за оформлення матеріалів заявки на державну реєстрацію авторського права

1060

200

Державний збір за підготовку до державної реєстрації авторського права від фізичних осіб

52,25

11

Державний збір за оформлення і видачу Свідчення про реєстрації авторського права на добуток від юридичних осіб

8.50

2

Державний збір за підготовку до державної реєстрації договорів, що стосуються прав автора на добуток, від фізичних осіб

161.50

31

Державний збір за підготовку до державної реєстрації договорів, що стосуються прав автора на добуток, від юридичних осіб

25.50

5

Державний збір за оформлення і видачу Свідчення про реєстрації авторського права на добуток від фізичних осіб

72.25

14

Державний збір за підготовку до державної реєстрації договорів, що стосуються прав автора на добуток, від юридичних осіб

195.50

37

Термін державної реєстрації авторського права від 2 до 4 місяців.

Сума збору, що підлягає сплаті, визначається виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день сплати збору, у гривнях.

Іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності мають однакові з громадянами України права, передбачені Порядкомдержавної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір.

Сума збору не включається до вартості послуг, пов'язаних з його сплатою.

Також сплата зборів провадиться через банківські установи. Кошти від сплати зборів підлягають зарахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються Державним департаментом інтелектуальної власності (Державний департамент) через спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства виключно для забезпечення діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власності у сфері авторського права.

Державний департамент веде облік документів про сплату зборів та про результати перевірки їх відповідності установленим вимогам.

Документом про сплату збору є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою банківської установи або квитанція (форма №0402005), де зазначаються платник, вид, сума сплаченого збору, назва об'єкта авторського права, номер заявки на реєстрацію авторського права чи заявки на реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір (заявка), або номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір зазначаються за наявністю.

Документ про сплату збору повинен надійти до Державного департаменту разом із заявою (клопотанням) про вчинення відповідної дії, пов'язаної з державною реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, і є дійсним:

– протягом трьох місяців від дня сплати збору за умови, що у цей термін розмір відповідного збору залишався незмінним;

– протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.

Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір визначає процедуру подання заявок на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, їх розгляду, державної реєстрації, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а також ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, яка здійснюється МОН в особі Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства (Державний департамент).

Заявку на реєстрацію до Державного департаменту подає заявник.

Державний департамент:

а) приймає заявки, подані на реєстрацію, і розглядає їх з метою визначення відповідності вимогам розділів II і III Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір;

б) приймає рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації договору, який стосується права автора на твір;

в) вносить відомості про реєстрацію авторського права на твір та відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, до відповідного Державного реєстру;

г) надсилає за зазначеною в заяві адресою рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації договору, який стосується права автора на твір;

ґ) видає свідоцтво;

д) готує та публікує в своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір;

е) може доручати закладам, які входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, виконання окремих завдань, визначених Порядком, відповідно до їх спеціалізації;

є) вносить зміни до заявки за ініціативою заявника;

ж) видає дублікат свідоцтва;

з) вносить зміни до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору;

и) вносить зміни до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи особи, яка має авторське право.

Документи, які потрібні для реєстрації авторського права та договору, який стосується права автора на твір:

1. заявка на реєстрацію авторського права на твір обов'язково повинна містити:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом;

б) примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі, визначеній пунктом 15 Порядку;


 
 

Цікаве

Загрузка...