WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Застосування технологій електронної комерції в державі - Курсова робота

Застосування технологій електронної комерції в державі - Курсова робота

Співробітникам необхідно надати доступ до interanet-порталу і/чи системи керування контентом (рис. 3.1). Єдина служба каталогів дає змогу спростити організацію діловодства та адміністрування прав доступу. Поштова система уможливлює обмін повідомленнями, синхронізацію розкладів, призначення зустрічей. Може використовуватися й система підтримки групової роботи.

Рис. 3.1 - Компоненти порталу великого міністерства чи відомства

Портал, орієнтований на оброблення складних запитів.Такий портал створюється в міністерстві чи його територіальному відділенні для оброблення у режимі "on-line" складних запитів чи документальних форм (наприклад, податкових декларацій), які надходять від громадян чи організацій. Ця категорія порталів висуває підвищені вимоги до безпеки інформації, для чого рекомендується використовувати сучасне, професійно розроблене програмне забезпечення. Для гнучкої і надійної архітектури порталу такого типу на додаток до компонентів для порталу великого міністерства використовують спеціальний клас серверного програмного забезпечення - сервери інтеграції (інші назви - "мости", "шлюзи"). Сервер інтеграції приймає вхідні документи, конвертує їх у придатний формат (правила перетворення задаються за допомогою XML-схем), передає серверним додаткам чи офісним програмам, стежить за своєчасним обробленням відповідно до заданих сценаріїв і маршрутів діловодства.

Портал уряду.Теоретично все, від подання податкових декларацій і реєстрації нерухомості до одержання компенсацій чи оплати комунальних послуг, громадяни могли б робити через Internet. Зібрання всіх послуг в межах одного порталу було б досить зручним. Основна проблема розроблення такого порталу полягає в необхідності погодити процеси діловодства в багатьох відомствах, визначити сфери компетенції і ввести реальну відповідальність за порушення виконавчої дисципліни. Подібний портал повинен вміти аналізувати будь-які дії користувача і надавати йому тільки дійсно необхідну інформацію з урахуванням його статусу, інтересів, місця розташування тощо. Відповідно, портал і пов'язаний з ним сервер інтеграції мають динамічно маршрутизувати документи між багатьма державними установами (у відповідні додатки) і стежити за виконанням їх (рис. 3.2).

Слід зазначити, що реалізація порталів органів державного управління можлива на основі лінійки продуктів від Microsoft: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft SQL Server 2000, Microsoft.NET Enterprise Servers з Content Management Server 2001, Microsoft SharePoint Portal 2001 - для побудови intranet-порталів документообороту, Microsoft Exchange Server 2000 - для організації колективної роботи, Microsoft Commerce Server 2000 - для організації закупівель, сервер інтеграції Microsoft BizTalk 2000.

Рис. 3.2 - Архітектура урядового порталу

Як платформа для створення єдиної системи документообігу органів державного керування і створення ієрархічного комплексу порталів у світі також широко використовується й Documentum 4і - технологією користується 1300 клієнтів з державного сектору (серед них: ЦРУ, Збройні Сили та уряд США, Патентна служба Великобританії, Поштова служба Кореї та ін.).

4. Електронна комерція в державному управлінні України

З ініціативи Всесвітнього банку і державних структур України, за підтримки фонду Сороса реалізується проект "Україна - розвиток через Internet". Визначено такі три основні компоненти цього проекту:

1) "Електронний уряд" - складається з двох модулів:

  1. модуль "електронні закупівлі" - це нові, ефективніші процедури організації і проведення державних закупівель; відкритий доступ будь-яких суб'єктів ринку до інформації про потреби держорганів країни у визначених продуктах і послугах, можливість безпосередньо брати участь у тендерах; можливість організації суспільного контролю за процесом проведення державних закупівель;

  2. модуль "електронний документообіг" - це значне зниження витрат часу і засобів при підвищенні ефективності роботи державних установ; розширені можливості контролю; надання доступу до повної і своєчасної інформації.

2) "Законодавство у сфері електронного бізнесу" - припускає використання передового досвіду і кращих методичних розробок у цій сфері при створенні відповідного законодавчого поля, що є одним із чинників, необхідних для становлення і розвитку електронного бізнесу в Україні.

3) "Електронна демократія". Її суть полягає в наданні громадянам можливості обговорення проблем керування і перспектив розвитку, можливості опосередкованого впливу на формування і прийняття рішень на всіх рівнях державної влади. У складі цієї компоненти передбачається використання інформаційного порталу і регіонального інформаційного центру, що слугуватимуть віртуальним місцем для проведення обговорень, дискусій, форумів тощо.

На думку ряду фахівців, упровадження "електронної демократії" має привести до звуження спектра питань, які сьогодні вирішують усі гілки влади. Пряма участь громадян у виробленні рішень державної важливості (неможлива раніше в силу "технологічної недостатності" і реальна в епоху Інтернету) назавжди змінить обсяг повноважень уряду і зробить реальністю суттєве скорочення його розмірів і чисельності держапарату.

Реалізація проекту "Електронний уряд" має здійснюватися у чотири етапи:

1. Створення сайтів різних міністерств і відомств.

2. Забезпечення інтерактивності з боку населення та бізнесових і державних структур.

3. Створення об'єднаних порталів різних служб.

4. Створення єдиної електронної системи державного керування.

На сьогоднішній день можна сказати, що Україна перебуває на початковому етапі впровадження електронного уряду. Більшість органів державного управління мають сайти (рис. 4.1), які в основному носять інформаційний характер. На деяких з цих сайтів реалізовано елементи інтерактивності у вигляді форумів чи можливості задати питання й отримати на нього відповідь електронною поштою (наприклад, на сайті Президента).

Рис. 4.1 - Сайти українських органів державного управління (зареєстровані на www.meta-ukraine.com)

Якщо взяти для прикладу веб-портал Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua), покликаний забезпечити цілодобовий доступ до інформації органів виконавчої влади та інших державних і недержавних організацій, то він на сьогодні надає можливість знайомитися з оригіналами законів, постанов й інших нормативно-правових актів, а також із зразками і бланками документів, необхідних для вирішення особистих справ громадян. Лінійку меню порталу наведено на рис. 4.2. Як видно з рис. 4.2, на порталі передбачається також реалізація інтерактиву (гаряча лінія та ін.).

Геоінформаційна система порталу (рис. 4.2) передбачає можливість побудови діаграм, заснованих на цифрових показниках, що належать географічним об'єктам (елементи аналітики ще не реалізовано).

Рис. 4.2 - Геоінформаційна система урядового порталу

В Україні зроблено також вже перші кроки зі створення "Законодавства в сфері електронного бізнесу" - видано низку указів і затверджено низку постанов у цій галузі, серед яких:

  1. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Internet та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" від 31.07.2000 р.;

  2. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" від 01.08.2002 р.;

  3. постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Internet інформації про діяльність органів виконавчої влади" від 04.01.2002 р.;

  • постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" від 29.08.2002 р.;

  • наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади" від 25.11.2002 р. № 327/225.


 
 

Цікаве

Загрузка...