WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції - Курсова робота

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції - Курсова робота

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Iнша інформація:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

На аркушах проставляється друкарським способом дата, наприклад: на лицьовому боці — 1 січня 2003 року, на зворотному боці — 2 січня 2003 року і так далі.

ВIДМIТКИ ПРО ПЕРЕВIРКУ РОБОЧОГО ЗОШИТА

(указуються дата і час перевірки, посада, звання і прізвище того, хто перевіряє, результати перевірки і пропозиції щодо усунення недоліків)

Додаток 3 до п.6.13 Положення

ПАСПОРТ

дільниці N __________

_________________________________________________

(назва міськ-, райоргану внутрішніх справ)

Почато "____"__________ 200__ р.

Закінчено "____"_______ 200__ р.

Друкується на внутрішньому боці обкладинки

ПРАВИЛА

ВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ ПАСПОРТА ДIЛЬНИЦI

1. Паспорт на дільницю заводиться для накопичування інформації про соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці, стан злочинності і громадського порядку, наявність патрульно-постових нарядів і громадських формувань, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень та боротьбі із злочинністю, показники роботи дільничного інспектора, інші відомості.

2. Вищевказану інформацію дільничний інспектор одержує в ході роботи та вивчення закріпленої за ним дільниці, особистого спілкування з населенням, а також у підрозділах міськ-, райоргану внутрішніх справ, державних органах і громадських організаціях.

3. Цей паспорт реєструється в секретаріаті (канцелярії)

міськ-, райоргану внутрішніх справ, видається дільничному інспектору під його підпис і зберігається безпосередньо в нього. Записи в паспорті ведуться авторучкою (у випадках, спеціально обумовлених, — олівцем), чітко й акуратно.

4. При зміні межі дільниці оформляється новий паспорт на неї, у який переноситься інформація, що стосується новоствореної дільниці, раніше заведений паспорт здається до секретаріату (канцелярії) міськ-, райоргану внутрішніх справ і знищується у встановленому порядку.

5. Порядок ведення паспорта на дільницю перевіряється начальником міськ-, райоргану внутрішніх справ чи його заступниками раз на півріччя, а начальником відділу (відділення) з керівництва дільничними інспекторами міліції — щоквартально.

ВIДОМОСТI про рух паспорта дільниці

Звання, прізвище, ім'я та по батькові (старшого) дільничного інспектора

Дата заведення (приймання) паспорта на дільницю

Дата здавання паспорта на дільницю до секретаріату міськ-, райоргану внутрішніх справ

...

...

...

...

ЗМIСТ ПАСПОРТА ДIЛЬНИЦI

1. Характеристика дільниці

1.1 План дільниці.

1.2 Відомості, що характеризують дільницю.

1.3 Підприємства, організації, установи, сільськогосподарські підприємства, готелі, санаторії, кінотеатри, навчальні заклади, установи житлово-комунального господарства.

1.4 Підприємства торгівлі і громадського харчування.

1.5 Гуртожитки.

1.6 Об'єкти дозвільної системи.

1.7 Списки осіб, які мають в особистому користуванні вогнепальну зброю.

1.8 Списки власників автомашин і мотоциклів з числа осіб, узятих на профілактичний облік.

1.9 Список іноземних громадян та осіб без громадянства, які проживають на дільниці постійно.

2. Патрульно-постові наряди міліції та громадські формування, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень і боротьбі із злочинністю

2.1 Патрульно-постові наряди міліції, які беруть участь в охороні громадського порядку на території дільниці.

2.2 Позаштатні працівники міліції.

2.3 Громадські пункти охорони порядку.

2.4 Громадські формування (асоціації дружинників, загони самозахисту і сприяння міліції, інші громадські формування з охорони громадського порядку).

3. Показники роботи дільничного інспектора

3.1 Основні показники роботи дільничного інспектора міліції.

3.2 Облік злочинів, які були вчинені на дільниці.

3.3 Облік осіб, які проживають на дільниці і вчинили злочини.

4. Відмітки про перевірку паспорта на дільницю

1. Характеристика дільниці

1.1 План дільниці (зберігається у конверті, який знаходиться в паспорті на дільницю):

Порядок складання плану

План дільниці складається на окремому аркуші (масштаб визначається залежно від розмірів дільниці). Для позначення об'єктів на плані використовуються загальноприйняті топографічні знаки.

На план наносяться:

- у міській місцевості — межа території дільниці, проспекти, вулиці, провулки, житлові будинки (з указівкою номера), підприємства, установи, навчальні заклади, місця відпочинку населення і т.п.;

- у сільській місцевості — межа території населених пунктів, які межують з дільницею і населеними пунктами, розташованими на її території, у кожному населеному пункті за необхідності позначаються вулиці і розміщені на них будинки, державні і громадські організації, у обов'язковому порядку вказуються дорожні шляхи, які з'єднують населені пункти.

На план можуть наноситись інші об'єкти, які складають особливості дільниці і становлять інтерес у питаннях організації охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю.

1.2 Відомості, які характеризують дільницю:

Основні характеризуючі дані

За станом на:

1

Територія дільниці (кв.км)

2

Житлові будівлі (усього)

2.1

У тому числі:

2.2

Iндивідуальні будинки

2.3

Квартири

4

Гуртожитки

5

Проживає населення (усього)

6

На території дільниці розміщено:

6.1

Промислових підприємств

6.2

Об'єктів дозвільної системи

6.3

Об'єктів торгівлі

6.4

Об'єктів торгівлі спиртними напоями

6.5

Відділень банків, поштових відділень

Лікарень, поліклінік, медпунктів, аптек

Автостоянок, гаражних кооперативів

1.3 Підприємства, організації, установи, КСП, готелі, санаторії, кінотеатри, навчальні заклади, установи житлово-комунального господарства:

1.4 Підприємства торгівлі і харчування, бази, склади:

1.5 Гуртожитки:

1.6 Об'єкти дозвільної системи:

1.7 Список осіб, які мають в особистому користуванні вогнепальну зброю:

1.8 Список власників автомашин і мотоциклів з числа осіб, узятих на профілактичний облік:

1.9 Список іноземних громадян і осіб без громадянства, які проживають на дільниці постійно:

2. Патрульно-постові наряди міліції і громадські формування, які беруть участь в охороні громадського порядку, профілактиці правопорушень і боротьбі із злочинністю

2.1 Патрульно-постові наряди міліції, які беруть участь в охороні громадського порядку на території дільниці:

2.2 Позаштатні працівники міліції:

2.3 Громадські пункти охорони порядку (асоціації дружинників, загони самозахисту і сприяння міліції, інші громадські формування з охорони громадського порядку):

2.4 Товариські суди та інші громадські організації:

3. Показники роботи дільничного інспектора

3.1. Основні показники роботи дільничного інспектора міліції:

Показники роботи

Рік

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Узято раніше судимих під адміністративний нагляд за ініціативою дільничного інспектора

2

Встановлено осіб, які знаходились у розшуку

3

Винесено офіційних застережень особам, які вчиняють насильство в сім'ї

4

Поставлено на облік осіб, які

5

Виявлено злочинів економічної спрямованості за ініціативою дільничного інспектора

6

Розкрито злочинів

загальнокримінальної

спрямованості:

- за участю дільничного

інспектора

- особисто дільничним інспектором

7

Перебуває на обліку осіб

- звільнених з місць

позбавлення волі, які відбули покарання за умисний злочин і в яких судимість не знято або

не погашено у встановленому законом порядку

- засуджених за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не пов'язано із позбавленням волі

- які визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками або зловживають спиртними напоями і на ґрунті пияцтва систематично допускають порушення громадського порядку

- які вчиняють насильство в сім'ї після винесення їм офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки

- які були визнані в установленому порядку наркоманами, токсикоманами або вживають наркотичні засоби чи психотропні речовини без призначення лікаря

- психічно хворих, які є суспільно небезпечними і перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров'я

- неповнолітніх правопорушників стосовно яких здійснюється профілактична робота підрозділами кримінальної міліції у справах неповнолітніх

8

Розглянуто звернень громадян

9

Розглянуто повідомлень про злочини (усього), у т.ч. пов'язані з насильством у сім'ї

Iз загальної кількості повідомлень:

- відмовлено в порушенні кримінальної справи

- надіслано до суду за протокольною формою

- передано за підслідністю

10

Складено протоколів про

адміністративні правопорушення (усього), у т.ч. за:

- порушення антиалкогольного законодавства

- дрібне хуліганство

- за вчинення насильства в сім'ї

- порушення правил торгівлі

- порушення правил дозвільної системи

- порушення іноземцями правил перебування в Україні

- порушення адміністративного нагляду


 
 

Цікаве

Загрузка...