WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції - Курсова робота

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції - Курсова робота

Це може бути і грошові винагороди, а також більш важливі призи. Наприклад найкращий дільничний року, або найкраща дільниця року. Треба зменшити обсяг дільниці згідно п. 6.17.10. і додатково дати іншого дільничного. Також треба проводити спортивні змагання між дільничними інспекторами або організувати свою команду по футболу або баскетболу, виїжджати на змагання і отримувати призи за змагання. Також проводити перевірки за дільничними інспекторами, вести спостереження за роботою дільниці. Це покращує роботу дільничних інспекторів, якщо будуть покращені вимоги до їх праці, то і перевірки їх роботи будуть суворішими. Якщо будуть знайдені недоліки у роботі дільничних, то треба допомогти наприклад начальником або старшим дільничним. Але на це треба звертати увагу це не менш важливе ніж покращення роботи дільничних. Я вважаю, що якщо будуть добрі вимоги роботи то і потрібність у цієї роботі буде найвищою і найпотрібнішою і тому з цього ми можемо сказати, що робота на дільницях буде виконуватись у повному обсязі і з більшим інтересом. І можливо, тоді рівень злочинності у нас буде якомога нижчим. І життя буде кращим.

Висновки

Якщо ознайомитися з функціональними обов'язками дільничного інспектора, то можна переконатися, що ця категорія співробітників міліції без роботи не залишиться ніколи. Надто важливою і багатогранною є діяльність дільничних. Розкриття злочинів, профілактика правопорушень, всебічна правова допомога громадянам, зв'язок з громадськістю - це лише найголовніші напрямки в їхній роботі. Служба дільничних інспекторів міліції є визначальною у наступальному впливі на стан правопорядку. Дільничний повинен постійно стояти на варті закону та правопорядку, відновлювати справедливість, забезпечувати людям спокій, упевненість у завтрашньому дні. Цей тернистий шлях вибирають найбільш стійкі та вірні своєму покликанню люди. Саме дільничні інспектори міліції найбільше контактують з населенням, відтак, зрозуміло, є своєрідним обличчям всієї міліції. Довіра народу, щира вдячність громадян є найвищою оцінкою діяльності дільничних інспекторів міліції. При призначенні на посади дільничних інспекторів міліції, враховуються не тільки ділові якості кандидата, але і його чисто людську характеристику: організаторські здібності, інтелект, уміння спілкуватися з різними категоріями людей, бажання самоудосконалюватись. Отже, на даний час сучасний дільничний інспектор міліції повинен бути універсалом, тобто і детективом, і експертом, і економістом, і психологом, а іноді навіть і психіатром - все залежить від ситуації. І тут немає нічого дивного, адже інколи він є чи не єдиним представником влади для тисяч громадян у сільській місцевості. То хто ж, як не він, має підтримувати зв'язок з населенням, бути, так би мовити, "народним міліціонером"? Та й люди повинні бачити в дільничному партнера, помічника, до якого можна звернутися за допомогою чи порадою.

Сьогодні до роботи дільничного інспектора міліції існують суворі вимоги, як з боку керівництва міствідділу, так і населення. На першому плані для дільничного інспектора залишається проведення профілактичної роботи, яка полягає в забезпеченні контролю за такими категоріями громадян, як особи, що перебувають під адміністративним наглядом, раніше судимі, засуджені умовно, які допускають насильство в сім'ї , батьки, що негативно впливають на виховання дітей, п'яниці, наркомани, психічно хворі люди, тобто ті, від яких можна щохвилини чекати "сюрпризів". Відрадно, що в умовах плинності кадрів, недофінансування матеріально-технічних потреб дільничні інспектори міліції розкривають злочини загальнокримінальної спрямованості. Слід також вказати, що нині значно підвищилася роль дільничних інспекторів в попередженні злочинів в сфері економіки, боротьби з нелегальною міграцією тощо. Але, як би там не було, головне для дільничного – жити повсякденними турботами людей.

Можна зазначити, що успішна діяльність дільничних інспекторів міліції у розкритті та профілактики злочинів безпосередньо залежить від взаємодії з громадськими організаціями та окремими громадянами, від побудови своїх відносин з населенням, залучення найбільш активних з них до охорони правопорядку. Насамперед це стосується громадських формувань з охорони громадського порядку та ефективної допомоги громадських помічників дільничних в сільській місцевості. На виконання відповідних вказівок та розпоряджень керівництва МВС та ГУМВС України дільничний інспектор міліції повинен відвідати кожне помешкання громадян, яке знаходиться на території його обслуговування, вручити візитку та заповнити відповідну картку на домоволодіння з метою повної обізнаності щодо населення, яке в ньому мешкає та надання практичної допомоги особам, які її потребують. Коли всі ми дійсно зрозуміємо, що злочинність можна подолати лише гуртом, що боротьба з нею не лише справа правоохоронних органів, а й кожної добропорядної людини, тоді нас не лякатимуть ніякі перешкоди на шляху до нормального, гідного життя.

Список використаних джерел

 1. Ануфриев М. Кадровый потенциал – гарантия успеха – "Милиция Украины". - К., 2004, №5 - 6

 2. Ануфриев М. Реформирование органов внутренних дел – "Милиция Украины", - К., 2006. – 125с.

 3. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення – Х: "Основа", 2001. – 398 С.

 4. Бандурка О.М. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник.– Харків: Еспада, 2000. – 368 с

 5. Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник / В.В. Бедь ; Нац. академія внутрішніх справ України. - К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 375 с.

 6. Молдаван В.В. Правоохоронні органи. – К., Юмана, 2003. – 245 c.

 7. Гребеньков, Г.В. Юридична етика: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України. - К.: Алерта, 2004. - 209 с.

 8. Кондратьєв Я.Ю. Юридична психологія: Підручник для студ. вуз.; Нац. акад. внутр. справ України. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2000. - 351

 9. Кондратьєв Я.Ю.: Суд, правоохоронні та правозахисні органи України, 2002. - 268 с.

 10. Корж В. Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики / Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №4. - С. 96-100

 11. Мельник П. Етика взаємовідносин працівників міліції і населення / П. Мельник // Вісник податкової служби України. - 2003. - №8. - С. 33-37

 12. Мороз Л.І. Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції / Л.І. Мороз // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. -№12. - С. 51-54

 13. Мельник М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 512 с.

 14. Мельник М. Корупційні злочини: сутність і поняття / М. Мельник // Право України. - 2000. - №11. - С. 126-130

 15. Мінченко С. Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні / С. Мінченко // Право України. - 2001. - №4. - С. 114-117

 16. Паливода А.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. - K.:, 2003. - Вид. 2-е, стереотип.

 17. Темченко В. Психологічні основи теорії та принципи етики працівників міліції / В. Темченко // Право України. - 2002. -№5. - С. 26-28

 18. Тодыка, Ю.Н. Конституция Украины - основной закон государства и общества; Национальная юридическая академия; Академия правовых наук. - Х.: Факт, 2001. - 382 с.

 19. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів) : Навч. посіб. для студ. вуз. - К.: АртЕк, 2002. - 205

 20. Шакун В.І. Суспільство і злочинність. - К.: Атіка, 2003. - 782, с.

 21. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Гель, Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 2004. – 272 с

 22. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ:загальна частина: пудручник //авт. кол. (Ю.І. Римаренко, Є.І. Моісеєв. - К.:КНТ, 2008. - 816 с.

 23. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник / Під загальною редакцією І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: УАВС, 2002. – 177 с.

 24. Четвериков В.С., Четвериков В.В. Основы управления в органах внутренних дел: Учебное пособие. – М., Новый Юрист, 2006

 25. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] І.М. Даньшин, В.В. Голіна; За ред. проф. І.М. Даньшина. - Харків: Право, 2003. - 352 с

 26. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Відп. ред. Я. Кондратьєв. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.

 27. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1996. – 78 с.

 28. Закон України від 20 грудня 1990 р. "Про міліцію" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4. – Ст. 20. (з наступними змінами та доповненнями).

 29. Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" 1577-IV від 04.03.2004

 30. Закон України від 18 лютого 1992р. "Про оперативно-розшукову діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).

 31. Закон України від 26 березня 1992 р. "Про внутрішні війська МВС України" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №29. – Ст. 397.

 32. Наказ 09.03.2004 №3/235 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 р. за №399/8998

 33. Наказ№1212 від 20.10.2003 "Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2003 р.за №1031/8352

 34. Статут патрульно-постової служби міліції України згідно з Наказом МВС №1009 від 06.09.2004

 35. Павловський М. Витоки корупції та організованої злочинності - у хибній ідеології реформ/ М Павловський // Віче. - 2002. - №9. - С. 3-17

 36. Аналіз стану злочинності в Україні за 2005 рік та прогноз на 2006 рік : Аналітичний огляд / Ред. Я.Ю. Кондратьєв; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України, НДІ проблем боротьби зі злочинністю. - Київ, 2007. - 23 с.

 37. Литвак О. Про причини зростання злочинності та умови, що цьому сприяють: Деякі концептуальні положення / О Литвак // Віче. - 2001. -№11. - С. 57-65

 38. Даньшин І. Організована злочинність: (поняття, кримінологічна характеристика, чинники, шляхи протидії)/ І. Даньшин // Вісник Академії правових наук Україні. - 2005. -№1. - С. 100-110

 39. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: Правове виховання учнів // Позакласний час. - 2005.- №3-4. - С. 105-106

 40. Голіна В. Рецедивна злочинність в України: причини та попередження / В. Голіна // Вісник Академії правових наук України. - 2004. -№1. - С. 189-196

 41. Салков Е.В. Маргинальность и преступность / Е.В. Салков // Социологические исследования. - 2000. - №4. - С. 43-47

 42. Молодь та міліція: Правове виховання учнів // Позакласний час. - 2005.- №3-4. - С. 102-103

 43. Кузьмічов В. Нові види злочинної діяльності: їх аналіз / В. Кузьмічов // Право України. - 2000. -№10. - С. 110-112

 44. Мельник М. Корупційні злочини: сутність і поняття / М. Мельник // Право України. - 2000. - №11. - С. 126-130

 45. Романков Л. Организованная преступность: откуда она у нас взялась и что с ней делать? / Л. Романков // Звезда. - 2001. - №3. - С. 182-187

 46. Волобуєв А. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності/ А.Волобуєв // Вісник Академії правових наук України. - 2001. -№1. - С. 175-181

 47. Мінченко С. Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні/ С. Мінченко // Право України. - 2001. - №4. - С. 114-117

 48. Корж В. Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики/ В. Корж // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №4. - С. 96-100

 49. Сахарова О.Б. Основні причини та умови, що детермінують вчинення злочинів на ринку цінних паперів в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2002. - №5. - С. 66

 50. Бова А.В. Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа. Соціальна психологія. - 2004. -№5. - С. 48-59

 51. Омельченко О. Про злочини і покарання, або чому діти в Україні так часто порушують закони. Освіта України. - 2005. - 5 липня. - С. 6

 52. wsww.mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ України


 
 

Цікаве

Загрузка...