WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Загальна характеристика системи органів влади - Курсова робота

Загальна характеристика системи органів влади - Курсова робота

Кабінет Міністрів України організовує проведення єдиної політики у сфері державної служби, вживає заходів щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади, управління державними підприємствами, установами та організаціями, підготовки і підвищення професійного рівня кадрів державних службовців.

Кабінет Міністрів України з власної ініціативи або за дорученням Верховної Ради України розробляє і подає на розгляд Верховної Ради України плани організаційних, фінансових, матеріально-технічних інформаційних заходів для впровадження законі у життя.

Кабінет Міністрів здійснює інші функції та повноваження, які визначаються Конституцією і законами України, та функції, що визначаються актами Президента.

Кабінет Міністрів кожного року доповідає перед Верховною Радою про хід виконання Державного бюджету України поточного року, а також подає відповідно до закону звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік. Цей звіт має бути оприлюднений.

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України здійснює від імені Верховної Ради Рахункова палата. Вона є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верховною Радою, підпорядкований і підзвітний їй.

Центральні органи виконавчої влади

До центральних органів виконавчої влади України належать такі групи органів:

  • міністерства;

  • державні комітети (державні службі);

  • центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Зазначені органи називаються центральними, скільки у своїй діяльності представляють інтереси "центру", а не окремих територій, місць, їх компетенція з відповідного кола питань поширюється на всю територію країни. Такі органи реалізують державну політику, здійснюють загальне або галузеве управління, спеціальний (функціональний) вплив на об'єкти незалежно від їх місцезнаходження на території країни.

За своїм призначенням центральні органи виконавчої влади (наділі – центральні органи) забезпечують або сприяють формуванню і втіленню в життя державної політики у відповідних сферах управління, здійснюють керівництво дорученими їм сферами і несуть відповідальність за стан їх розвитку перед президентом України і Кабінетом міністрів України.

Центральні органи утворюються, реорганізовуються та ліквідуються президентом України за поданням Прем'єр-міністра у межах коштів, передбачених Державним бюджетом на утримання органів виконавчої влади. Президент призначає, за поданням Прем'єр-міністра, голів державних комітетів, керівників інших центральних органів та припиняє їх повноваження на цих посадах.

Провідне місце серед центральних органів посідають міністерства України. Їх керівники – міністри – входять до складу Кабінету Міністрів і безпосередньо беруть участь у формуванні державної політики в країні. Міністри особисто відповідають за розробку та впровадження Програми Кабінету Міністрів з відповідних питань, реалізацію державної політики у визначених сферах державного управління. Вони здійснюють управління в цих сферах, спрямовують і координують діяльність інших органів виконавчої влади з питань, віднесених до їх відання.

Нині відповідно до указу президента України від 15.12.1999 року "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (зі змінами станом на 28.04.2007) в Україні нараховується 20 міністерств, а саме:

 1. Міністерство аграрної політики України

 2. Міністерство внутрішніх справ України

 3. Міністерство вугільної промисловості України

 4. Міністерство економіки України

 5. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

 6. Міністерство закордонних справ України

 7. Міністерство культури і туризму України

 8. Міністерство оборони України

 9. Міністерство освіти і науки України

 10. Міністерство охорони здоров'я України

 11. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

 12. Міністерство палива та енергетики України

 13. Міністерство праці та соціальної політики України

 14. Міністерство промислової політики України

 15. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

 16. Міністерство транспорту та зв'язку України

 17. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 18. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

 19. Міністерство фінансів України

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусоммають визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо них може встановлюватися спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. Ці органи очолюють голови. На сьогоднішній день перелік центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом виглядає так:

 1. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

 2. Державне агентство України з інвестицій та інновацій

 3. Адміністрація Державної прикордонної служби України

 4. Антимонопольний комітет України

 5. Головне управління державної служби України

 6. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

 7. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 8. Державна митна служба України

 9. Державна податкова адміністрація України

 10. Державна служба експортного контролю України

 11. Державна судова адміністрація України

 12. Державний департамент України з питань виконання покарань

 13. Державний комітет статистики України

 14. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

 15. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

 16. Державний комітет фінансового моніторингу України

 17. Державний комітет ядерного регулювання України

 18. Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

 19. Національна комісія регулювання електроенергетики України

 20. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

 21. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

 22. Національне космічне агентство України

 23. Служба безпеки України

 24. Фонд державного майна України

 25. Державний комітет України у справах ветеранів

 26. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

 27. Управління державної охорони України

 28. Національне агентство екологічних інвестицій України

Література

 1. Авер'янов В.Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні: Наукова доповідь. – К., 1995.

 2. Авер'янов В.Б. Виконавча влада і адміністративне право: – К., видавничий дім "Ін Юре", 2002.-с. 247–257; – с. 17–35.

 3. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні: – К., видавничий дім "Ін Юре", 1997.-с. 30–39.

 4. Авер'янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики: – К., Факт, 2003.-384 с.

 5. Дерець В.А. Органи виконавчої влади в Україні та управлінські відносини: – К., ВД "Юридична думка", 2007. – с. 13–34.

 6. Євченко В.О., Євченко О.О. Органи виконавчої влади в Україні. – К. – с. 9–44.

 7. Нижник Н.Р., Плахотнюк Н.Г. Виконавча влада в Україні. – К., видавництво УАДУ, 2002. – с. 13–16; – с. 35–53.

 8. Закон України Про місцеві державні адміністрації №586-XIV від 09 квітня 1999 року зі змінами та доповненнями.


 
 

Цікаве

Загрузка...