WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державне управління у діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю - Курсова робота

Державне управління у діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю - Курсова робота

До компетенції Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю належить:

 • Забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю; координація та сприяння діяльності всіх державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;

 • Розроблення стратегії та рекомендацій щодо тактики боротьби з організованою злочинністю;

 • Комплексна оцінка криміногенної обстановки в державі, виявлення тенденцій її ускладнення, визначення на цій основі стратегії та пріоритетних напрямів боротьби з організованими формами злочинності, розроблення заходів щодо запобігання і нейтралізації їх та зміцнення законності і правопорядку;

 • Розроблення заходів щодо запобігання встановленню корумпованих зв'язків кримінальних елементів з державними службовцями та іншими посадовими особами, втягненню їх у протиправну діяльність та ін.

Реалізовуючи свої повноваження, Комітет не втручається в оперативно-розшукову діяльність правоохоронних органів та проведення досудового слідства, діяльність прокурорів і судів.

Рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, прийняті в межах його компетенції та відповідно до законодавства України, є обов'язковими для виконання державними органами і посадовими особами, до яких вони звернені. За результатами обговорення питань в Координаційному комітеті та прийнятих ним рішень приймаються відповідні Укази Президента України, які мають нормативний характер.

Для науково-дослідного забезпечення боротьби з організованою злочинністю при Координаційному комітеті створюється міжвідомчий центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.

Відповідно до покладених на нього завдань Координаційний комітет постійно взаємодіє з органами державної виконавчої влади, зокрема, керує Міжвідомчим центром з проблем боротьби з організованою злочинністю, який функціонує при Координаційному комітеті. До складу Міжвідомчого центру входять відповідні Міжвідомчі комісії з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, які діють при місцевих державних адміністраціях обласних рівнів. Так, при Донецькій обласній державній адміністрації діє Міжвідомча комісія, до складу якої входить відділ взаємодії з правоохоронними органами Донецької ОДА. До повноважень Міжвідомчої комісії належить розроблення на основі рішень Координаційного комітету обласних програм та планів заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері забезпечення законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю, контроль за виконанням даних програм та інші.

Таким чином, діяльність Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинність є формою організації та взаємодії правоохоронних та інших державних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю. Рішення Координаційного комітету мають найважливіше значення у визначенні напрямів розроблення державної концепції та її нормативного закріплення щодо реалізації єдиної державної політики боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

3.2. Участь державних органів виконавчої влади в розробленні програм щодо забезпечення єдиної державної політики боротьби з організованою злочинністю

Державне регулювання діяльності підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю на місцевому, зокрема, обласному рівні є реалізацією положень загальнодержавних програм забезпечення законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та з урахуванням особливостей конкретних областей координує діяльність державних органів одного рівня – управлінь, відділів, служб, які діють на відповідній території.

Особливого значення при цьому набуває діяльність обласних рад народних депутатів, як форма нормативного забезпечення концепції боротьби зі злочинністю та доведення до виконання конкретизованих державних програм. Механізм державного регулювання діяльності підрозділів та її втілення у відповідних державних програмах із зазначенням конкретних виконавців може бути розглянутий на прикладі Донецької Обласної Ради народних депутатів.

З метою здійснення заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, боротьби із злочинністю, в тому числі організованою, Донецька Обласна Рада приймає та затверджує обласну програму "Правопорядок" на 2004 – 2007 роки та розрахунок коштів на її реалізацію. Облдержадміністрація при формуванні обласного бюджету на 2004 та наступні роки враховує витрати на фінансування програми "Правопорядок" в межах фінансового ресурсу обласного бюджету та сприяє реалізації заходів, які передбачено програмою, в повному обсязі та у встановлені терміни. На виконання даної програми міським і районним радам рекомендовано розробити відповідні програми міст (районів). Контроль за виконанням програми покладається на постійні комісії обласної ради з питань депутатської діяльності та етики, правової політики, законності, правопорядку, економічної політики, бюджету і фінансів.

Особливе значення в реалізації програми "Правопорядок" має контрольна діяльність Донецької облдержадміністрації, зокрема, відділу взаємодії з правоохоронними органами.

Діюча програма передбачає комплексні заходи щодо реалізації єдиної політики боротьби із злочинністю, та включає такі елементи:

 1. Організаційне забезпечення боротьби зі злочинністю, зв'язок з громадськістю;

 2. Заходи у сфері захисту життя, здоров'я, честі та гідності людини, її майна від злочинних посягань;

 3. Заходи у сфері протидії організованій злочинності та корупції;

 4. Забезпечення поповнення бюджету, захист державного майна та бюджетних коштів усіх рівнів;

 5. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодь;

 6. Запобігання розповсюдженню наркоманії, пияцтва та алкоголізму;

 7. Заходи у сфері протидії рецидивній злочинності та охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху;

 8. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення боротьби зі злочинністю.

На реалізацію програми одночасно затверджується обсяг бюджетних асигнувань на відповідний рік з урахуванням потреб органів, які виконуватимуть зазначені заходи, та наявних коштів бюджету відповідного рівня. Виконання заходів, які передбачені програмою, покладається на органи виконавчої влади обласного рівня, а саме: УМВС України в Донецькій області, УМВС України на Донецькій залізниці, УСБУ в Донецькій області, Державну податкову адміністрацію, Регіональне відділення Фонду державного майна України в Донецькій області та ін. Слід зазначити, що затверджені в програмі заходи у сфері протидії організованій злочинності та корупції охоплюють досить широке коло питань, зокрема, в п. 3 програми "Правопорядок" на 2004 – 2007 роки передбачено:

1.Здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття комерційних структур, інших суб'єктів господарювання, підконтрольних злочинним групам та кримінальним авторитетам, взяти їх на оперативний облік. Вивчити способи інвестування ними відповідних галузей і сфер економіки, у тому числі за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом.

2. Здійснити заходи щодо викриття та знешкодження організованих злочинних угруповань із корумпованими зв'язками, які діють на підприємствах, що мають стратегічно важливе значення для економіки та безпеки держави чи займають монопольне становище на загальнодержавному (регіональному) ринку відповідних товарів (робіт, послуг) і, у першу чергу, тих, які належать до пріоритетних напрямків та об'єктів.

3. Виходячи з наявної інформації й оперативної обстановки, що склалася в регіоні, визначити об'єкти найбільш піддані корупції, скласти схеми корумпованих зв'язків і розробити відповідні заходи, спрямовані на їхнє викриття. Особливу увагу приділити протидії корупції і злочинним проявам на об'єктах паливно-енергетичного й агропромислового комплексів, у сфері приватизації, вугільній і металургійній промисловості, кредитно-фінансовій і банківській сферах.


 
 

Цікаве

Загрузка...