WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні - Курсова робота

Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні - Курсова робота

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. - ст. 141

 2. Міжнародний кодекс рекламної практики від 02.12.1986р.

 3. Рекомендація № R 84 (3) Комітету Міністрів Ради Європи „Про принципи телевізійної реклами" від 23 лютого 1984р

 4. Закон Российской Федерации „О рекламе" от 14.07.95 № 108-ФЗ

 5. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144

 6. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, №№40-44, ст.356

 7. Закон України „Про вибори народних депутатів України" // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 27-28. – Ст.366

 8. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів і заняття народною медициною (цілительством)" від 17.05.2007р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 34. – Ст.445

 9. Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. - Ст.263

 10. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" вiд 16.11.1992р. (остання редакція від 09.06.2004р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. – Ст.1

 11. Закон України „Про захист суспільної моралі" від 20.03.2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - № 14. - Ст.192

 12. Закон України „Про інформаційні агентства" від 28.02.1995р. (остання редакція від 15.01.2004р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 13. – Ст.83

 13. Закон України „Про інформацію" від 02.10.1992 р. (остання редакція від 22.07.2005р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – Ст.650

 14. Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року (остання редакція від 19.06.2007р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 39. – Ст.181

 15. Постанова Верховної Ради України від 22.06.2004р. № 1833-IV „Про прийняття за основу проекту Закону України про політичну рекламу

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів"

 17. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" від 29 грудня 2003 р. № 2067 // Урядовий кур'єр. – 2004. – 21 січня. - № 11

 18. Постанова Верховного Суду України від 28.09.2004р. № 11/29-04-495

 19. Постанова Київського апеляційного суду від 14 жовтня 2003р. у справі № 12/215 // Юридична газета. – 2004. – 29 січня. - № 2 (14). – С.15

 20. Андрєєва К. В Україні розпочалися молочні війни // Юридична газета. – 2004. – 14 травня. - № 4 (21)

 21. Аржанов Н.П. Регламентация медицинской рекламы в дореволюционной России: нормы и практика // Провизор. – 2000. – 3 февраля. - № 2. – С.34-37

 22. Астахова Т. Хорошие идеи в Америке рекламируют // Деньги и благотворительность. – 1994. – № 3. – С. 5-7

 23. Бірюкова І. Нездатність до самообмеження // День. – 2007. – 2 листопада. - № 189. – С.5

 24. Большакова О. Декілька зауважень щодо законодавчого регулювання рекламної галузі // Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи. За матеріалами Круглого столу 11 січня 2007 року. – К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. – 192с. – С.30-33

 25. М.Бондаренко. Аморальность и телевидение // Юридическая практика. – 2007. – 30 января. - № 5 (475).

 26. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624с.

 27. Гентуков В.Н. История наружной рекламы в Украине // Реклама и рекламная деятельность. – 2004. - № 4. – С.5

 28. Громадська думка: дослідження. Аналіз. Висновки. Випуск 1. – К.: Держсоцслужба. – 2005. – 84 с.

 29. Данькова М. Комерційно-соціальна політична реклама // Телекритика. – 2007. – 2007. – 27 червня. – С.7

 30. Костенко Л. Деякі проблемні питання правового регулювання реклами // Юридичний журнал. – 2007. - № 3. – С.16-18

 31. Ляпін Д. Аналіз стану державного регулювання галузі реклами в Україні з позиції регуляторної політики // Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи. За матеріалами Круглого столу 11 січня 2007 року. – К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. – 192с. – С.10-18

 32. Магера А. Окремі аспекти проведення передвиборної агітації та діяльності засобів масової інформації // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2005. - № 2. – грудень. – С.52-54

 33. Магера А. Політики відновили смертну кару для ЗМІ // Медіа та парламентські вибори-2006: Збірка аналітичних статей. – К.: ГО „Центр медіареформ", ГО „Українська медіа спілка", Інституту Медіа Права, 2007. – 180с. – С.76-78

 34. Мазур О. Реклама як виклик суспільній моралі // Днепропетровск: Спецкор. – 2007. – 12 лютого. – С.4

 35. Микитенко Л. Правове регулювання реклами і рекламної діяльності: проблеми теорії // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 10. — С. 37-40

 36. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л.Знаменський, В.В.Хахулін, В.С.Щербина та ін.; За заг. ред. В.К.Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.

 37. Ромат Є.В. Державне управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико-методологічний аспект) / Є.В. Ромат; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 36 с.

 38. Ромат Є. Проблеми державного управління рекламою в Україні // Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи. За матеріалами Круглого столу 11 січня 2007 року. – К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. – 192с. – С.19-22

 39. Сановська В.А. Роль соціальної реклами у формуванні моралі і поведінки людини // Збірник Центрального Інституту Післядипломної Педагогічної Освіти. – 2006. – 14 березня. – С.26-28

 40. Cоциальная философия: Учеб. пособие для вузов/В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.Ю. Дорошенко и др.; Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ. – 1995. – 240 с.

 41. Стеценко О. А сейчас – рекламная пауза // Юридическая практика. – 2006. – 10 октября. – № 41 (459). – С.11

 42. Фесенко В. Правове регулювання рекламної діяльності // Юридичний журнал. – 2007. - № 1. – С.45-47

 43. Черемнова А.І. Правове регулювання комерційної реклами в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К.: 2000. – 20с.

 44. "Эротический" ролик Джинс запрещён к трансляции // Корреспондент. – 2007. – 11 января. – С.17

 45. Генпрокуратура стала на захист суспільної моралі // ProUA (новини). – 2007. – 19 червня. -

 46. Громенко Ю.О. Ознаки реклами // Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками. Господарське право, господарський процес. – 2007. – 19 лютого. -

 47. Маєвський О. До проблеми правового регулювання прихованої реклами в мас-медіа України та за кордоном // Львівський національний університет ім.І.Франка. – 2005. -

 48. Місьо М., Шевченко Т. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України „Про політичну рекламу та політичну агітацію" // Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. – 2002. – 4 лютого. -

 49. Соловйов С. Пряма і прихована реклама у сфері популяризації науки // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2005. – 29 лютого. -

ДОДАТОК А. ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Експертний висновок № 1/07-2006

експертної комісії при Всеукраїнській громадській організації

"Всеукраїнська рекламна коаліція"

Експертизу проведено на підставі запиту Департаменту у справах захисту прав споживачів у м. Києві № 0311/6071 від 14.06.06р. про проведення незалежної експертизи зовнішньої реклами, щодо відповідності вимогам статті Закону України "Про рекламу" та "Про захист суспільної моралі".

Експертна комісія у складі:

Максима Лазебника, Виконавчого директора Всеукраїнської рекламної коаліції,

Альони Мішуренко, заступника Виконавчого директора Всеукраїнської рекламної коаліції,

Артема Біденка, голови Координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України

провела у відповідності до статті 29 Закону України "Про рекламу" незалежну експертизу стосовно відповідності вимогам законодавства України

об'єкту експертизи – сюжет зовнішньої реклами нової колекції взуття "Еконіка", що містить текст і зображення.

Надані для проведення експертизи матеріали – копія фотофіксації зовнішньої реклами "Еконіка"

Питання, винесені на розгляд експертної комісії:


 
 

Цікаве

Загрузка...