WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державне право України - Курсова робота

Державне право України - Курсова робота

Розгляд конститущйних повноважень Президента України та умов їх здійснення дає підстави для висновкупроте, що в Україні сформувалася республіка напівпрезидентського типу.

V

Взаємовідносини Президента України з законодавчою, виконавчою та судовою владами

Конституція визначає Президента як главу держави. Це дає підставу говорити пронього як про уособлення держави і державної влади в цілому, а неякоїсь її гілки, і обумовлює його повноваження і статус у політичному житті суспільстіа. Як глава держави Президент виступає як у вирішенні внутрішніх проблем країни, так і від її імені у міжнародник відносинах. На практиці це ознаяає, що Президент не потребує якогось засвідчення своїх повноважень. Вони випливають з його статусу. Як глава держави Президент України виступає в ролі арбітра у разі виникнення непорозумінь між законодавчою і виконавчою гілками влади, забезпечує єдність держави.

До основних напрямів діяльності Президента України як глави держави налжить забезпечення:

 1. державного суверенігиу, тобго неподільності, верховенства, незалежності деревноївлади в Україні;

 2. територіальної цілісності України, тобто недоторканності її кордонів із зовні, а також покладення краю спробам будь-яких сил всередині країни розчленити територію України або відділити якусь ії частину;

 3. відповідності внутрішньої і зовнішньої політики держави визначеним у Конституції засадам; чіткого й своєчасного реагування відповідних держаиних органів на будь-які порушення конституційних приписів;

 4. праві свобод людини, відповідності міжнародноправовим актам і реальності правового статусу людини і громадянина.

Взаємодія з органами законодавчої влади

Взаємини Президента України з законодавчою владою в обличчі Верховної Ради України полягають у тому, що Президент України в праві припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом 30-ти днів не можуть початися чергові пленарні засідання, призначаючи нові вибори.

Також Президент України може позачергово скликати Сесії Верховної Ради України.

Верховна Рада затверджує укази Президента.

В.Р. України може почати процедуру імпічменту щодо Президента.

Президент має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді. Верховна Рада розглядає законопропроекти Президента.

Президент схвалює і підписує закони, висунуті Верховною Радою. Та ін.

Взаємодія з органами виконавчої влади

Кабінет міністрів, як вищій орган виконавчої влади забезпечує виконання законів та актів Президента України, систематичний контроль за їх виконанням іншими органами виконавчої влади усіх рівнів та усунення виявлених порушень.

Кабінет Міністрів у своїй діяльності відповідальний перед Президентом України. Президент призначає Премьер-міністра за згодою Верховної Ради.

За поданням Премьер-міністра Президент призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, голів місцевих державних адмінісрацій та припиняє їх повноваження.

Взаємодія Президента з органами судової влади

Президент України призначає на посаду професійних суддів строком на п'ять років.

Президент України призначає членів до вищої ради юстиції та ін.

VI

Акти Президента України

Президент має право видавати укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території України. Ці акти повинні створюватися на основі Конституції і спрямовуватися на виконання її положень. Водночас укази і розпорядження Президента є правовою базою для актів органів виконавчої влади.

За юридичними ознаками акти Президента можуть бути нормативними, тобто такими, в яких містяться правила загального характеру і які розраховані на багаторазове використання, та індивідуальними, що стосуються конкретних відносин чи осіб і мають одноразовий характер (призначення конкретної особи на посаду, нагородження тощо).

Треба зазначити, що акти Президента України, які видаються ним у межах повноважень, передбачених пунктами 3 – 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21 – 24 ст. 106 Конституції, є обов'язковими до виконання лише за умови, що вони зкріплені підписані (контрасигновані) Прем'єр-міністра та міністра, безпосередньо відповідального за підготовку та виконання того або іншого акта.

Контрасигнатура президентських актів набула поширення в сучасному світі. В деяких країнах, наприклад у ФРН, вона, як і в Україні, передбачена лише для певної частини актів президента, в нппих, наприклад в Італії, жоден акт Президента не є чинним, якщо він не підписаний відповідним міністром.

Згідно зі ст. 107 Конституції при Президентові України і під його головуванням створюється Рада національної безпеки і оборони України. На неї покладено завдання координувати і контролювати діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони нашої країни.

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони визначає Президент України. При цьому слід зазначити, що до її складу обов'язково має входити Прем'єр-міністр, міністри оборони, внутрішніх справ, закордонних справ і Голова Служби безпеки України. У її засіданнях має право брати участь Голова Верховної Ради України. Усі рішення Ради національної безпеки і оборони набувають чинності і стають обов'язковими до виконання після видання Президентом відповідних указів.

VII

Висновок

В кінці проведеної роботи можна зробити висновок, що Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав ісвобод людини і громадянина, що випливає з конституційного статуса Президентської посади в Україні. Що Президент України діє сумісно з Верховною Радою, взаємодіє з усіми гілками влади в країні, проводячи законотворчу політику. Кабінет міністрів є главою виконавчої влади, та за допомогою органів виконавчої влади на місцях організовує виконання законів та розпоряджень законотворчих органів усіми суб'єктами держави. Судова влада у свою чергу забезпечує контроль над виконанням рішень суб'єктами держави та притягнення до відповідальності тих осіб, які порушили закон. Тобто визначають покарання, яке повинен перести громадянин за невиконання вимог зану держави, в якій проживає.

Президент обирається на спеціальних виборах, в яких приймають участь усі громадяни держави, яким виповнилось 18 років. До кандидата у Президента конституція ставить певні вимоги, про які було сказано вище.

Також конституцією передбачається дострокове припинення повноважень Президента у разі складення ним самим своїх повноважень, тобто відставки, неможливості виконнаня президентом своїх повноважень за станом здоров'я, усунення в порядку імпічменту та смерті особи, яка перебувала на посту Президента.

Президент має право видавати укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території України. Укази і розпорядження Президента є правовою базою для актів органів виконавчої влади, акти Президента можуть бути нормативними, тобто такими, в яких містяться правила загального характеру і які розраховані на багаторазове використання, та індивідуальними, що стосуються конкретних відносин чи осіб і мають одноразовий характер (призначення конкретної особи на посаду, нагородження тощо).

VIII

Список

використаної літератури

***********************************************************

 1. Конституционное право Зарубежных стран. Учебник в 2 – х томах – М.: изд. БЕК, 1995 – 448 с.

 1. Конституционное право // Под ред. А.Е. Козлова. М.: "БЕК", 1996

 1. КонституціяУкраїни.

 1. Основи конституційного права України: Підручник. Видання друге, дповнене / За ред. В.В. Копєйчикова – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 288 с.

 1. "Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного закону) Української РСР; Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 33

 1. Про внесення змін та доповнень до Закону Української РСР "Про вибори Президента Української РСР"; Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 8

 1. "Про Президента Української РСР: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 33

 1. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, Вища шк., 1997.-264 с.

***********************************************************

3


 
 

Цікаве

Загрузка...