WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державне пенсійне страхування в Україні - Курсова робота

Державне пенсійне страхування в Україні - Курсова робота

Висновки. Висновок може бути тільки один: що рішучіші та швидші реформи, то швидшими й ефективнішими будуть їх результати.

Я вважаю, що альтернативи реформуванню пенсійної системи України немає. Внаслідок невідворотніх тенденцій щодо постаріння населення в Україні, як і в деяких країнах Європи, триватиме подальше зростання чисельності пенсіонерів по відношенню до працюючих. У зв'язку з цим, рано чи пізно постане питання щодо фінансової спроможності пенсійної системи. Щоб збалансувати надходження і видатки Пенсійного фонду, доведеться приймати непопулярні рішення: або підвищувати тарифи внесків, або зменшувати розмір пенсій. Очевидно, що і перше, і друге рішення неприйнятним, бо вони не дадуть позитивних наслідків. У разі підвищення розмірів тарифів внесків, зросте кількість осіб, які ухиляються від їх сплати, посилиться тіньовий сектор економіки. У разі зменшення розміру пенсій країну очікує поширення бідності серед людей літнього віку, подальше зубожіння населення та зростання соціальної напруги в суспільстві через негативну перспективу щодо впевненості людей у завтрашньому майбутньому.

Висновки

В курсовій роботі були вирішені наступні питання: ми дослідили пенсійну систему України, яка потребує реформування, розглянули діяльність органів державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провели порівняння пенсійної системи України з іншими країнами Східної Європи.

Реформування пенсійного забезпечення в Україні необхідне. Воно має створити належні умови для підвищення рівня пенсій, раціонального перерозподілу функцій між державою, роботодавцями і працюючими щодо соціального захисту громадян похилого віку, а також залучати накопичувані пенсійні кошти для реалізації політики економічного зростання.

Україна може обрати власний шлях пенсійної реформи, але варто оцінити й врахувати досвід інших країн.

Рішення органів державного регулювання та нагляду є обов'язковими для виконання Пенсійним фондом, компаніями з управління активами, уповноваженим банком, зберігачем, страховими організаціями, якщо такі рішення прийняті в межах повноважень цих органів, визначених законодавством.

Застраховані особи зобов'язані у повному обсязі та у встановлені законодавством України строки сплачувати внески, , а також своєчасно подавати звіти щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України .

Пенсійне забезпечення є основною складовою частиною системи соціального захисту населення. Пенсійна реформа передбачає суттєве збільшення рівня доходів осіб пенсійного віку, забезпечення максимальної залежності пенсійних виплат від персоніфікованих страхових внесків застрахованих осіб, посилення стимулів до праці та детінізації заробітної плати і зайнятості, а також заохочення застрахованих осіб до заощаджень на старість, диверсифікацію джерел фінансування пенсій шляхом поєднання внесків на соціальне страхування та обов'язкових і добровільних накопичень.

Важливою проблемою є недостатня поінформованість суспільства про характер намічуваних змін у пенсійній системі України, через що у населення спостерігається певна недовіра до перетворень у цій сфері.

Внаслідок невідворотніх тенденцій щодо постаріння населення в Україні, як і в деяких країнах Європи, триватиме подальше зростання чисельності пенсіонерів по відношенню до працюючих. У зв'язку з цим рано чи пізно постане питання щодо фінансової спроможності пенсійної системи.

Всі, хто серйозно замислюється про майбутнє України, не можуть ігнорувати наявні нині можливості щодо реформування пенсійної системи, так само, як і небезпеку, пов'язану з відсутністю реформ. Проведення реформи відповідає не лише велінням часу, а й інтересам всього українського народу.

Список використаної літератури

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України - http://zakon.rada.gov.ua/

 2. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-ІV (Документ 1058-15, остання редакція від 7 жовтня 2009 р.) // Офіційний сайт Верховної Ради України - http://zakon.rada.gov.ua/

 3. Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000// Офіційний вісник України, 2000. - № 21. – С.858.

 4. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291/98 // Офіційний вісник України, 1998. - № 15. – С.569.

 5. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: від 14 січня 1998 р. № 16/98 ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998. - № 23. – С.121.

 6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV// Відомості Верховної Ради України, 1999. - № 46-47. – С.403.

 7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ// Відомості Верховної Ради України, 2000. - № 22. – С.171.

 8. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ (зі змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 3.

 9. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 14

 10. Положення про Пенсійний фондУкраїни: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 р. № 345// ЗП України, 1994. - № 9. – С.229; 1998. - № 3. – С.69.

 11. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР// Все про бухгалтерський облік № 21 (567) 7.03.2001. – С.3-8.

 12. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового соціального страхування" від 11.01.2001 № 2213-ІІІ// Все про бухгалтерський облік № 21 (567) 7.03.2001. – С.37-38.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 року № 1423 "Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (зі змінами та доповненнями)".

 14. Вісник Пенсійного Фонду України, березень 2007, С. 32-35.

 15. Вісник Пенсійного Фонду України, липень 2007, С. 26-27.

 16. Вісник Пенсійного Фонду України, червень 2007, С. 26-29.

 17. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 2002

 18. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования: Курс лекций. – М.: ТЕИС, 1998, С. – 189.

 19. Грушко В.Н., Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко, О.В. Красота, С.М. Лаптєв, О.С. Любунь, І.І. Рулік, К.В. Павлюк, К.В. Рясна, Т.І. Шпильова, Пенсійна система України, за редакцією доктора економічних наук, професора Грушка В.І., навчальний посібник, Київ, "Кондор", 2006 рік, С.-26.

 20. Законодавство України про соціальне забезпечення. – Львів, 2001 – С.366.

 21. Залетов А.Н. Страхование в Украине. – К.: Логос, 2002.

 22. Надточій Борис, Демчук Лариса, Пенсія в Україні, коментар до ЗаконуУкраїни "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування", Київ, Юрінком Інтер, 2007, С. 18-25.

 23. Роик В.Д. Социальное страхование: история, проблемы, пути совершенствования. – М., 1994.

 24. Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. – Харків: "Одіссей", 2001 – 384 с.

 25. Сирота И.М. Всё о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины. (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов). – Харьков: Одиссей, 1999. – 592 с.

 26. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. В.Валового. - М.: ЗАО, "Бизнес школа "Интел-синтез", Академия труда и социальных отношений, 1999 – 384 с.

 27. Харитонова Л.І., Пенсійна реформа в України, навчально-методичний посібник, "Юридична література", Одеса, 2006, с. 12-19

 28. Офіційний сайт Пенсійного Фонду України - http://www.pfu.gov.ua

 29. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://zakon.rada.gov.ua


 
 

Цікаве

Загрузка...