WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності - Курсова робота

Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності - Курсова робота

 • видання та публікація законів та підзаконних актів,

 • забезпечення виконання статті 6 Паризької конвенції (охорона знаків та емблем), а також

 • спеціальна правова допомога країнам, що розвиваються.

Найважливішим міжнародним документом стосовно інтелектуальної власності в рамках СОТ, безумовно, є Угода про пов'язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної власності, зокрема торгівлю контрафактними товарами (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods – TRIP). Трапляється і дещо інша абревіатура Угоди англійською мовою – TRIPS. Угода була укладена в рамках VIII (Уругвайського) раунду переговорів ГАТТ (GATT, the General Agreement on Tariffs and Trade, Загальна Угода з тарифів та торгівлі) у 15 квітня 1994 р. у марокканському місті Маракеш. Вона є одним із додатків до Угоди про заснування Світової організації торгівлі5, членство в якій Україна здобула 16 травня 2008 року.

Ця угода являє особою основний крок вперед всієї міжнародної системи у справі захисту прав інтелектуальної власності; розділ угоди, що стосується заходів із забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності – 21 стаття, що має за мету гарантувати ефективні заходи проти будь-яких дій, які порушують права інтелектуальної власності. Завдяки дотриманню цієї угоди стало можливим, зокрема, проведення таких масштабних заходів як вибіркові рейди із затримання піратської продукції, а також арешт та знищення контрафактних товарів.

ВИСНОВКИ

На куполі будинку штаб-квартири ВОІВ у Женеві звертає на себе увагу напис:

"Людський геній є джерелом всіх творів мистецтва і винаходів. Ці твори є гарантією життя, гідного людини. Обов'язок держави — забезпечити надійну охорону всіх видів мистецтва і винаходів" (Арпад Богш)

Цей красномовний напис свідчить:

 • усі досягнення науки, культури і техніки – плід творіння людського;

 • лише вони можуть забезпечити людині життя, гідне її призначенню на землі;

 • людство зобов'язане всілякими засобами і всебічно охороняти досягнення людської творчості як найцінніший капітал.

В сучасних економічних та політичних умовах розвитку України все більшу роль відіграють процеси, що відбуваються в інтелектуальній сфері. Саме вона є важливою частиною основних ресурсів держави, її науково-технічного потенціалу, який, зрештою, є не останнім чинником в сучасних економічних перетвореннях. Сприйняття інтелектуального продукту (зокрема об'єкту промислової власності – винаходу, промислової моделі тощо) як категорії власності, усвідомлення необхідності його охорони та захисту дозволяє законодавчо регулювати правовідносини, пов'язані зі створенням, правовою охороною та використанням винаходів та інших інтелектуальних продуктів.

За роки незалежності в Україні створена сучасна законодавча база щодо захисту прав інтелектуальної власності, яка узгоджується із загальновизнаними на міжнародному рівні підходами до забезпечення такого захисту, зокрема з вимогами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS) Світової організації торгівлі. В рамках міжнародних вимог забезпечується реалізація основних положень законодавства України у зазначеній сфері. Однак гармонізація українського законодавства з нормативно-правовими актами ЄС у сфері інтелектуальної власності (в тій частині, в якій вони не дублюють чинні глобальні правила в цій сфері) потребуватиме значно більш тривалого періоду та здійснюватиметься згідно заходів, передбачених Програмою інтеграції України до Європейського Союзу.

Угоди з країнами СНД, укладені Україною за останні роки, зокрема, про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень та про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності, також підписано згідно з вимогами міжнародних конвенцій і договорів, зокрема Угоди ТРІПС, що сприяє вступу її учасників до СОТ [12, с. 2].

Такий досить широкий перелік міжнародно-правових актів у сфері правової охорони об'єктів промислової власності. У переважній більшості цих актів свого часу брав участь СРСР, а нині їх стороною є і Україна. Це означає, що як колишній СРСР, так і Україна сьогодні при розробці законодавства у цій сфері неодмінно враховують власну участь у відповідних міжнародних актах. У міжнародному приватному праві норма міжнародного договору, як відомо, прямо не застосовується, а трансформується у норму національного законодавства. Така трансформація, по суті, може бути автоматичною, оскільки ст. 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вважаються частиною національного законодавства України. Відповідно, міжнародні договори у сфері промислової власності мають великий вплив на патентне законодавство України.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Звіт Департаменту інтелектуальної власності за 2007 рік.

2. Юрченко Олександр, к.ю.н. Современное состояние государственной системы прав интеллектуальной собственности в Украине: организационно-правовой аспект. – www.crime-research.ru , 25.10.2005

3. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності. – К.: "Державний інститут інтелектуальної власності", 2008.

4.Цибульов П. М., Чеботарьов В. П. Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М. В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПІК", 2004. – 56 с.

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про Державний департамент інтелектуальної власності" від 20.06.2000 № 997.

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин" від 19.08.2002 № 1182.

7. Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. – Режим доступу: http://www.wipo.int/

8. Офіційний сайт Європейської патентної організації. – Режим доступу: http://www.epo.org/

9. Офіційний сайт Союзу з охорони селекційних досягнень (перелік членів). – Режим доступу: http://www.upov.int/en/about/members/

10. Молодіжний портал "DJERELO.com" / Розділ "Право інтелектуальної власності". / 63. Міжнародно-правова охорона промислової власності. – Режим доступу: http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7045&Itemid=352

11. Chapter 5. International Treaties and Conventions on Intellectual Property. – WIPO, 2008.

12. Рекомендації парламентських слухань "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" // Схвалено Постановою Верховної Ради України від 27.06.2007 № 1243-V.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Головкова О.М. Генезис правової охорони інтелектуальної власності. // "Форум права (електронне наукове фахове видання)". – Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008. - № 1. – Режим доступу: www.referatfolder.org.ua/e-journals/FP/2008-1.htm

 2. Гура Максим. Система правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності. – "ЮрГазета", № 7 (19), 8.04.2004.

 3. Дахно І.І. Міжнародне приватне право. – К., 2004.

 4. Кожарська І.Ю. Право промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки. – К: ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права", 2006.

 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 321-р "Про затвердження Концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності".

 6. Сиденко Володимир. Охорона інтелектуальної власності в Україні: проблеми й розв'язання. – "Дзеркало тижня", № 43 (367), 3-9.11.2001.

 7. Петров В. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України – №11. – 1998.

 8. Сайт патентного повіреного України Ващука Я.П. – Режим доступу: http://patent.km.ua/

 9. Офіційний сайт Державного департаменту інтелектуальної власності. – Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/

Додаток А

Державна система правової охорони інтелектуальної власності України (виконавча гілка)

Додаток Б

Нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової власності6

1.

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (в редакції Закону України від 01.06.2000 N 1771-III з подальшими змінами та доповненнями)

N 3687-XII

15.12.1993

2.

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" (зі змінами та доповненнями)

N 3688-XII

15.12.1993

3.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зі змінами та доповненнями)

N 3689-XIІ

15.12.1993

4.

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" (в редакції Закону України від 17.01.2002 № 2986-ІІІ з подальшими змінами та доповненнями)

№ 3116-ХІІ

21.04.1993

5.

Закон України "Про науково-технічну інформацію" (зі змінами та доповненнями)

№ 3322-ХІІ

25.06.1993

6.

Закон України "Про лікарські засоби" (зі змінами та доповненнями)

№ 123/96-ВР

04.04.1996

7.

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (зі змінами та доповненнями)

№ 236/96 ВР

07.06.1996

8.

Закон України "Про рекламу" (в редакції Закону України від 11.07.2003 № 1121-IV, з подальшими змінами та доповненнями)

№ 270/96-ВР

03.07.1996

9.

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"

№ 752-ХIV

16.06.1999

10.

Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"

№ 621/97-ВР

5.11.1997

11.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (зі змінами та доповненнями)

№ 1183

19.08.2002

12.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні"

№ 686

15.05.2003

13.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР"

№ 473

11.07.1994

14.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 № 938)

№ 545

10.08.1994

15.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми"

№ 8

14.01.2004

16.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" (зі змінами та доповненнями)

№ 1716

23.12.2004

17.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів"

№ 705

12.10.1994

18.

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про спеціально уповноважені органи для визначення контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів" (зі змінами та доповненнями)

№ 149-р

23.04.2001

19.

Правила складання, подання та розгляду заяви на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України (в редакції наказу Державного патентного відомства України)

№ 116

28.07.1995

20.

Положення про Перелік видових назв товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України

№ 583

12.12.2000

21.

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

№ 598

17.08.2001

22.

Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

№ 798

13.12.2001

23.

Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене наказом Державного патентного відомства України (зі змінами та доповненнями)

№ 95

30.08.1994

24.

Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України

№ 556

25.07.2006

25.

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

№ 22

22.01.2001

26.

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

№ 197

15.03.2002

27.

Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

№ 110

18.02.2002

28.

Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

№ 198

18.03.2002

29.

Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

№ 260

18.04.2002

30.

Правила складання та подання заявки на сорт, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України

№ 249

03.09.2002

31.

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України

№ 521

16.07.2001

32.

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

№ 574

03.08.2001

33.

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України

№ 576

03.08.2001

34.

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України (зі змінами та доповненнями)

№ 577

03.08.2001


 
 

Цікаве

Загрузка...