WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Громадянство України - Курсова робота

Громадянство України - Курсова робота

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, - на три роки з моменту одержання дозволу на проживання в Україні;

   1. отримання дозволу на постійне проживання в Україні.

Ця умова не поширюється на осіб, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України, а також на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;

   1. володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

   2. наявність законних джерел існування. Ця умова поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Прийняття до громадянства України дітей, які проживають в Україні і одним з батьків яких або опікун чи піклувальник має дозвіл на постійне проживання в Україні, здійснюється за спрощеною процедурою – від них не вимагається визначення і дотримання Конституції України та законів України, безперервного проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, отримання дозволу на постійне проживання в Україні, володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування та наявності законодавчих джерел існування.

Вимоги щодо безперервного проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, отримання дозволу на постійне проживання в Україні, володіння держаною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування та наявності законодавчих джерел існування не поширюються також і на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.

Закон також встановлює перелік осіб, які не приймаються до громадянства України. До них, зокрема, належать особи які:

 1. вчинили злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

 2. засудженні в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);

 3. вчинили на території іншої держави діяння, яке визначене законодавством України тяжким злочином.

4. Документа, що підтверджують громадянство України

Документами, що підтверджують громадянство України є:

* паспорт громадянина України;

* військовий білет для військовослужбовця;

* свідоцтво про народження для осіб віком до 16 років.

5.Державні органи, які здійснюють законодавство України про громадянство України

До державних органів, які здійснюють законодавство України про громадянство України, належать:

1. Президент України. У системі органів, покликаних вирішувати питання щодо громадянства, найбільші й найширші повноваження належать Президенту України, оскільки він уповноважений Конституцією України вирішувати питання, пов'язані з громадянством. Він приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і Закону України "Про громадянство України", Закону "Про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України"; визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень; затверджує положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства.

2. Комісія з питань громадянства при Президентові України. Положення про неї затверджено Указом Президента України "Про заходи щодо поліпшення організації розгляду питань громадянства" від 6 листопада 1997р. Вона розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань; повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України; контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства.

3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи (Згідно з Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215/2001 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" функції Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства покладені на міністерство внутрішніх справ України):

- приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України та виходу з громадянства України, перевіряють правильність їх оформлення, відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, а також підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України, і разом зі своїми висновками надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

- готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

- приймають рішення про оформлення набуття громадянства України особами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4-10 ст. 6 цього Закону;

- скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону;

- виконують рішення Президента України з питань громадянства;

- видають особам, які набули громадянство України, паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років), тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документ дитини, довідки про припинення громадянства України;

- вилучають у осіб, громадянство України яких припинено, паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України, тимчасові посвідчення громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, проїзні документи дитини;

- ведуть облік осіб, які набули громадянства України та припинили громадянство України.

4. Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України здійснюють повноваження, покладені на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи щодо осіб, які постійно проживають за кордоном.

ВИСНОВКИ

Таким чином можна зробити висновки, що характер держави і суспільства завжди визначається правовим статусом особи і окремого громадянина.

На території України проживають власні громадяни, іноземні громадяни і особи без громадянства. В правовому відношенні громадянство є важливою підставою для встановлення правового статусу особи в державі.

Громадянство в Україні регулюється Конституцією України, Законом України " Про громадянство в Україні" від 8 жовтня 1991р. та іншими законодавчими актами. Згідно з ними ніхто не може бути позбавлений громадянства чи права змінити громадянство.

Громадянами України можуть бути:

- усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності ( 24.08.1991р.) постійно проживали на її території;

- особи, які працюють в державних органах, проходять військову службу, або вчаться за межами України;

- діти, обидва батьки яких до моменту народження дитини були громадянами України незалежно від країни проживання;

- особи, що отримали в законодавчому порядку права громадянина.

Україна гарантує захист своїм громадянам, які знаходяться за її межами (ст. 25).

Документами, що підтверджують громадянство України є:

* паспорт громадянина України;

* військовий білет для військовослужбовця;

* свідоцтво про народження для осіб віком до 16 років.

Список використаної літератури

 1. Конституція України

 2. Закон України "Про громадянство України" від 18 сячня 2001р.

 3. Указ Президента України "Питання організації виконання Закониа України "Про громадянство України" від 27 березня 2001року № 215/2201.

 4. Указ Президента України " Про заходи щодо поліпшення організації розгляду питань громадянства" від 6 листопада 1997р.

 5. Хасынюк Л.А. Основы конституционного права Украины.- Х.: "Одиссей", 2003.-256с.

 6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.- К.: Атака, 2002.-480с.

 7. Основи конституційного права України : підручник / Авт. кол.: М.И. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков (кер.) та інші; За ред. В.В. Копєйчиковаю-К.: Юрінком Інтер, 2001.- 288с.

 8. Годованець В.Ф. Конституційне право України : Конспект лекцій.- К.: МАУП, 200.-216с.


 
 

Цікаве

Загрузка...