WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Громадська адміністрація у Польщі - Курсова робота

Громадська адміністрація у Польщі - Курсова робота

2. Сфера дії та завдання гміни

1. Принцип - всі громадські справи з локальним значенням, гмінним, що не застережені іншими суб'єктами.

2. Поділ завдань і компетенцій між органами державної і самоврядувальної адміністрації на:

• власні завдання

• поручені завдання.

3. Власні завдання, мета - заспокоїти колективні потреби громади, а саме:

• порядок довкілля, господарство території і охорона навколишнього середовища;

• гмінні дороги, вулиці, мости, майдани та організація дорожнього руху;

• водопровід і водопостачання, каналізації, викид і очистка комунальних стоків, утримання чистоти і санітарного обладнання, висип і утилізація комунальних відходів, енерго- і теплопостачання;

• локальний загальний транспорт;

• охорона здоров'я;

• соціальна поміч - осередки та заклади опіки;

• комунальне квартирне будівництво;

• освіта: початкові школи, гімназії, дитячі садочки та інші освітньо-виховні доми культури - комунальні бібліотеки і інші культурні заклади;

• фізична культура, місця рекреації;

• ринки відкриті та під дахом;

• комунальна зелень і дерева;

• громадський порядок та протипожежна охорона;

• утримання гмінних об'єктів широкого вжитку та адміністративних об'єктів;

• гарантія соціальної, медичної та юридичної опіки для вагітних жінок;

4. Поручені завдання:

• в сфері урядової адміністрації;

• в сфері організації та проведення загальних виборів та референдум;

• на основі порозуміння гміни з органами державної адміністрації;

3. Влада гмін

1.1 Голосуючи в загальних виборах і референдумах мешканці гміни виконують владу в гміні.

1.2 Мешканці гміни виконують владу в гміні через органи гмін

1.3 Органи гміни

1.4 Рада гміни - вирішуючий і контрольний орган:

• каденція ради, склад ради

• прийняття постанов

• властивість ради - ст.18 закону про самоврядувальність гміни (прийняття статуту гміни, покликання та відкликання управління, вирішення проблем напрямків дії, покликання та відкликання скарбника і секретаря гміни, прийняття бюджету, розгляд звіту з виконання бюджету, надання або не надання управлінню абсолюторії, постанова про місцеві плани довкілля, постанова про господарські програми, постанови в справах податків і локальних оплат, майнові справи гміни, підготовка принципів співпраці з іншими одиницями самоврядування, схвалення гербу гміни, назв вулиць і площ, почесного громадянства гміни та інші проблеми, що виникають з законів)

• голова ради і його завдання

• сесії ради

• комісії ради і ревізійна комісія

• члени ради, права і обов'язки.

Управління гміни:

• склад управління: війт, бурмістр - голови Управління

• завдання управління - ст. ЗО закону про гмінне самоврядування

а) підготовка проектів постанов ради гміни,

б) окреслення способів виконання постанов,

в) господарство комунальним майном,

г) виповнення бюджету,

д) покликання керівників гмінних організаційних одиниць.

4. Гміна і її устрій

Право надало гмінам самостійність і незалежність - що в принциповий спосіб відрізняє цю форму виконання публічної адміністрації від адміністрації урядової. Самостійність виражається в тому, що влади гміни мають право самостійно вирішувати про справи самоврядової спільноти однаково на місцевому рівні, діючи від імені своїх суспільств, а також виступаючи колективно - як противага для урядової адміністрації. Наприклад, жоден орган урядової адміністрації не може впливати на рішення самоврядних органів, які стосуються призначення фінансових коштів на визначені завдання і брати під сумнів доцільність здійснених витрат. Незалежність виражається відсутністю ієрархічного підпорядкування органів гміни і працівників органів самоврядування органам урядової адміністрації - означає то, що урядова адміністрація не має правової можливості втручатися в особовий склад структур органів самоврядування.

До завдань гміни, реалізованих її органами, організаційними одиницями гміни, а також допоміжними одиницями належить заспокоєння потреб самоврядної спільноти. Категорії справ визначених законом про самоврядування як власні завдання згадує ст.7 вище приведеного закону. Не є то перелік усіх завдань гміни. З арт.6 закону про органи територіального самоврядування виникає, що до обсягу діяльності гміни належать всі публічні справи місцевого значення, не заборонені законами на користь інших органів. Той закон визначається назвою генеральної компетенційної умови або інакше передбаченням компетенцій на користь гміни. Значить, якщо з детальних законів в однозначний спосіб не виникає, що справа належить до іншого органу, належить прийняти, що для вирішення справи властивим є орган гміни.

Установчі доручення рада гміни реалізує на сесіях у формі прийнятих ухвал. Ухвали ради можуть відноситись до всіх справ, які залишаються в сфері діяльності гміни, якщо закони не становлять інакше. Рада гміни повинна, передусім, визначити бачення гміни, виникаючі з нього цілі і основні напрямки діяльності, а потім опрацювати стратегічний план розвитку гміни. Конкретизації і основні напрямки реалізації цього плану повинні утворювати щорічний бюджет гміни, який має характер бюджету на конкретні завдання.

Арт.18 абз.2 закону про територіальне самоврядування визначає справи, які належать до виключної компетенції ради. То значить, що ухвали в справах згаданих в тих правилах можуть бути розглянуті тільки радою гміни. Рада гміни не може передати повноваження в тому обсязі на користь іншого суб'єкта, а особливо на користь управління гміни.

Серед справ застережених до виключної компетенції ради на особливу увагу заслуговують ті її компетенції, які визначають стратегічні цілі і завдання гміни, програми реалізації тої стратегії, а також повноваження ради для прийняття ухвал, які формують внутрішній устрій гміни. Окрему групу становлять ухвали ради стосовно вибору і відкликання управління гміни або окреслених її членів, а також покликання і відкликання на внесок головуючого управління гміни, скарбника і секретаря гміни. З уваги на зміст ухвал можна їх розділити на ухвали, які стосуються справ персональних (вибір, покликання, відкликання), а також на ухвали, які містять рішення мериторичні.

Деякі з ухвал, які приймаються радою гміни, мають характер правил, які загально обов'язують на території гміни - є то правила гміни. Вони приймаються на підставі уповноважень існуючих в інших законах (детальних законах, які мають характер матеріального права), на підставі закону про територіальне самоврядування, а також в формі так званих порядкових розпоряджень, в ситуаціях визначених в арт.40 абз. з закону про територіальне самоврядування. Правила в гміні входять в життя з днем оголошення, якщо не передбачують виразного пізнішого терміну.

Рада гміни може покликати постійні і тимчасові комісії до визначених завдань, установлюючи предмет їх діяльності, а також особовий склад. До складу комісії входять радні; до складу комісії рада може прийняти особи з-поза ради в кількості, яка не перевищує половини складу комісії. Комісії допомагають раді в реалізації її завдань, вони зобов'язані представляти раді плани праці, а також звіти з діяльності.

В реалізації контрольної функції ради особливу роль відіграє ревізійна комісія. Закон надає повноваження ревізійній комісії для оцінки

Крім власних завдань гміна реалізує доручені їй завдання державної адміністрації. Доручення завдань відбувається згідно з правилами детальних законів - тоді гміна є правно зобов'язана виконувати доручені їй завдання. Іншою формою доручення завдань державною адміністрацією гмінам є передача їх на підставі угоди укладеної між гміною і органом державної адміністрації. Прикладом завдань доручених гмінам правилами детальних законів є: реєстрація громадського стану, виконання прописки, видача паспортів, реалізація завдань з закону про збори. Обсяг завдань доручених шляхом угоди залежить завжди від сторін, які заключають дану угоду. В кожному випадку державна адміністрація повинна передати гміні фінансові кошти в обсязі потрібному для виконання доручених завдань.

Існуючий досвід гмін вказує на те, що обов'язок передачі державною адміністрацією, згідно з законом, фінансових коштів необхідних для реалізації доручених завдань не є реалізований у повному обсязі. Становить то головну причину конфліктів між державною адміністрацією і органами самоврядування. Прикладе завдань доручених гмінам правилами детальних законів є: реєстрація громадського стану, ведення справ відносно обліку населення, видача паспортів, реалізація завдань визначених законом про збори.


 
 

Цікаве

Загрузка...