WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Вчення І.Канта про політику і право - Курсова робота

Вчення І.Канта про політику і право - Курсова робота

В цілому І.Кант не є послідовником Т.Гоббса. У нього були свої причини підтримувати віру у незаперечність авторитету верховної влади і закону. Скоріше всього він міркував про необхідність забезпечити максимальну стійкість головних підвалин громадського стану, який покінчив з дикістю і безчинством в житті людей. Можливо І.Кант спеціально не переслідував мету —виправдання обмеження волі громадян, поколивати ідею автономії волі. Однак, як би там не було, конфлікт ліберальних і статистських мотивів в його політичній теорії присутній.

В кантовському розумінні правитель по відношенню до підлеглих одержує тільки права, але не обов'язки. Філософ заперечує, що у народу є право засуджувати главу держави, навіть якщо той порушує свій обов'язок перед країною. Ним категорично заперечується право на повстання, від допускає лише легальне, можливо навіть пасивне, протистояння існуючій владі.

І.Кант вважав, що індивід може не почувати себе внутрішньо пов'язаним з державною владою, не відчувати свого обов'язку перед нею, але зовні, формально він завжди повинен виконувати її закони і вимоги. Таким чином І.Кант виправдовує політичне непокорення особливого роду. Така непокора виступає, якщо дотримуватися ходу думки І.КАнта, формою боротьби за право, в той же час як прямі революційні дії по суті своїй це є відкритою боротьбою за владу.

І.Кант, звичайно. розумів, що по ходу історичного розвитку наступає необхідність міняти політико-юридичні установи. Але здійснювати такі зміни, вважав він, треба виключно шляхом неспішних, плавних реформ зверху і в ніякому випадку не методами відкритої озброєної боротьби, яка введе народ в безлад анархії і злочинів.

4.НАВЧАННЯ І.КАНТА ПРО МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І НОВЕ ПОЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ

Проблемі сутності міжнародного права і розглядові його основних інститутів присвячені, головним чином, дві роботи Канта : перша частина "Метафізики звичаїв" і трактат "До вічного світу" [8].

До другої половини XVІІІ століття в науці міжнародного права оформилися три основні школи. Перша, початок який були закладені ще голландським правознавцем Г. Гроцієм, прагнула "сполучити філософські ідеї школи природного права з вивченням позитивної міжнародно-правової практики". Друга, представлена іменами Т.Гоббса і Б.Спінози, бачила в міжнародному праві "галузь природного права і тому науку скоріше філософську, ніж юридичну". Третя, позитивна, навпаки відкидала необхідність звертання до філософії. Її представники бачили задачу міжнародного права у вивченні, систематизації і логічному аналізі міждержавних угод і інших джерел.

Ближче усього Кантові, очевидно, були погляди другого напрямку, але вважати його класичним представником природно-правової школи було б невірним. Кант визначає предмет міжнародного права в такий спосіб: "Право держав у відношенні друг до друга, що не зовсім правильно називається міжнародним правом, - воно повиннео було б, скоріше, називатися міждержавним... це те право... коли одна держава, розглянута як моральна особа, стосовно іншої держави, у стані природної волі, а отже, і в стані постійної війни робить своєю задачею установити частково право на війну, частково право в час війни, частково... право після війни". Звідси видно, що вбачаючи основу міжнародного права в праві природному, він усе-таки визначає його і як сукупність формально-юридичних розпоряджень. У предмет міжнародного права Кант також включав відносини окремих осіб до іноземної держави і громадян різних держав між собою.

У міркуваннях Канта дуже важливо, що, відштовхуючись при визначенні міжнародного права від поняття війни, він, разом з тим (слідом за Гроцієм) не зводив його зміст винятково до права на її ведення. Однак ця область міждержавних відносин займає велике місце в його працях. У цьому змісті Кант розробив лінійне вчення про види воєн, їхні закони і звичаї, а також основи ведення воєн.

На думку Канта, "війна — єдиний спосіб здійснення права у відносинах між державами. Більш того, війна є рушійною силою суспільного прогресу, тому що вона є зовнішнє вираження антагонізму" [9]. Разом з тим він думав, що поступово в міру прогресивного розвитку людства війни повинні припинитися.

Правомірними Кант вважав тільки справедливі війни, до числа яких він відносив збройні зіткнення, спрямовані на захист батьківщини, створення нової національної державності і відшкодування збитку. Виходячи з того, що всі держави є суверенними і рівноправними в міжнародному спілкуванні, Кант вважав несправедливим, а тому неприпустимим ведення каральних і винищувальних воєн, що мають своєю метою окупацію чужої території або колоніальне поневолення інших народів. Він думав, що розширення державою своїх границь можливо тільки в тому випадку, якщо не будуть порушуватися інтереси народу, що споконвічно проживає на даній території.

Ці розуміння Кант намагався обґрунтувати ідеями свого категоричного імператива. Він підкреслював, що несправедливим є той ворог, "чия привселюдно виражена (будь те словом або справою) воля висловлює максиму, відповідно до якої, якщо зробити її загальним правилом, неможливий стан світу між народами і повинен бути увічнений природний стан".

Прогресивними були також погляди Канта на закони і звичаї ведення війни. Тому що війни між собою ведуть не громадяни, а держави, він рішуче виступав проти пограбування народів і присвоєння майна окремих громадян. Припустимими він вважав тільки контрибуційні збори з обов'язковим наступним поверненням вартості вилученого майна. Кант наполягав також на тім, що при веденні воєн "не можна користуватися такими віроломними засобами, що можуть знищити довіру, що вимагається для створення майбутнього міцного світу".

Тим часом, центральною проблемою міжнародного права для Канта була проблема установлення вічного миру у відносинах між державами. Ця ідея за багато сторіч до Канта почала хвилювати кращі розуми людства, будучи широко відомою ще в древній Індії і в Китаю. Однак найбільший поштовх у своєму розвитку вона одержала в епоху зародження капіталістичного способу виробництва. На цьому етапі ідея вічного світу відбивала інтереси буржуазії в її "боротьбі проти анархії і сваволі феодальних воєн. При цьому, на відміну від попередніх століть, вона усе більш і більш виявляється зв'язаною не з ідеєю єдиної світової монархії, а з її захистом незалежності і суверенітету окремих національних держав".

Найбільш повно пропозиції про шляхи практичного установлення вічного миру відображені в роботах сучасників Канта : Сен-Пєра і Жана Жака Руссо. Перший вважав, що для ліквідації воєн, крім освіти і зміни вдач людей, необхідне укладання договору про союз і взаємодопомогу між усіма монархами. Створене на його основі конфедеративне утворення повинне мати постійно діючий представницький орган, що виконує, головним чином, примиренські й арбітражні функції. Але Сен-Пєр допускав також видання їм загальнообов'язкових законів, за порушення яких могли бути застосовані санкції.

Проект Сен-Пєра був високо оцінений Ж.Ж.Руссо в роботі "Судження про вічний мир". Разом з тим Руссо вважав його глибоко утопичнім у частині твердження про наявність доброї волі государів до висновку подібного договору. Вихід він бачив у скиненні монархічних режимів і встановленні єдиної Європейської республіки, хоча і з рядом істотних застережень.

Кант вважав розв'язок проблеми установлення вічного миру найголовнішою метою кожного індивіда і всього людського суспільства. "Ніякої війни не повинно бути, — викликує німецький філософ, — ні війни між мною і тобою в природному стані, ні війни між нами як державами... Можна сказати, — продовжує Кант, — що встановлення загального і постійного миру складає не просто частину, а всю кінцеву мету навчання про право... адже стан світу — це єдиний гарантований законами стан твого і мого серед безлічі живучих по сусідству один з одним людей..."

У "Метафізичних початках навчання про право" Кант відзначає, що стан війни між державами — явище неправового порядку. Він глибоко переконаний, що "усяке право народів і вся зовнішня моя і твоя держава, що здобувається або охораняється війною, лише тимчасові і тільки в загальному союзі держав (аналогічному союзові, завдяки якому народ стає державою) це право може стати остаточно дійсним і щирим станом миру". Відстоюючи цю ідею, Кант вітає і захищає принципи невтручання, що зароджувалися в епоху буржуазних революцій, і державного нейтралітету як принципи повної і рівноправної неучасті у воєнних діях.

Однак філософ добре розуміє, що досягти вічного миру зусиллями одного або невеликого числа держав неможливо. Він усвідомлює неподільність міжнародного спілкування і необхідність вироблення колективних невоєнних мір виходу з кризових ситуацій і установи контрольних органів. Втіленням цієї ідеї з'явилися міркування Канта про право держав на об'єднання "для спільної защити від будь-яких зовнішніх або внутрішніх можливих нападів". Ймовірною формою такого об'єднання він називає "постійний конгрес держав", що має конфедеративну основу й відткритий для вступу всіх бажаючих. "Тільки за допомогою такого конгресу, - підкреслює Кант, - може бути здійснена ідея підстави публічного права народів розв'язувати суперечки між собою так, як личить цивілізованим народам, судочинством, а не варварським (дикунським) способом, а саме війною".


 
 

Цікаве

Загрузка...